ΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου: Διπλή συνεδρίαση την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δήμου Αγρινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο.

Eπίσης, την ίδια μέρα, μία ώρα νωρίτερα, στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2024 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα: «Τιμολογιακή πολιτική έτους 2024».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Γρίβας).

2.2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2024.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

3.Αναμόρφωση οικονομικών στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγρινίου έτους 2024.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

4.Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

5.Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

6.Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 45/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 2/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

7.Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 46/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

8.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2024.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

9.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).

10.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού με κοστολογημένες δράσεις Οικονομικού Έτους 2024».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).

11.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).

12.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Οικ. Έτους 2024».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).
13.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Πίνακα 5Γ΄(στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2024».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).

14.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού 2022 – Διαχειριστικός έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).

15.Έγκριση νέων εγγραφών, διαγραφών και αλλαγών δομής φιλοξενίας νηπίων σχολικού έτους 2023-2024.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκαρτσάρης).

16.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 390/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Σύνταξη Πράξης προσκυρώσεως τακτοποιήσεως και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 285 του σχεδίου πόλης Αγρινίου», λόγω νέων προσκομισθέντων στοιχείων.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 51/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

17.Παράταση μίσθωσης θέσης περιπτέρου στην κεντρική πλατεία Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

18.Πρόωρη λύση μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Καρπενησίου 45 στην Κοινότητα Καμαρούλας του δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

19.Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας δημοτικού κτιρίου στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου στον Πολιτιστικό & Αθλητικό Σύλλογο Αδελφότητας Πραμαντιωτών Αγρινίου.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 9/2023 απόφαση Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γεώργιος Σταύρου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

Χορηγούμενη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
aluxal web banner new logo Τοπική Διαφήμιση
tsiknas600x338 Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button