ΕξελίξειςΡοή Ειδήσεων

Ζαχαράκη για την αναγνώριση ιαματικών πόρων στον Μύτικα: «Δεν έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπ. Τουρισμού»

Έως σήμερα, δεν έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού αίτημα αναφορικά με την αναγνώριση φυσικών πόρων ως ιαματικών στην ευρύτερη περιοχή του Μύτικα στην Αιτωλοακαρνανία, η δε αξιοποίηση των αναγνωρισμένων ιαματικών πόρων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης.

Τα ανωτέρω αναφέρει η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη απαντώντας σε σχετική ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, με θέμα «ανεκμετάλλευτες παραμένουν οι γεωτρήσεις των θειούχων ιαματικών νερών στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας».

Για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων απαιτείται αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που μπορεί να υποβάλει ο κύριος, ο επικαρπωτής ή ο μισθωτής του ακινήτου στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος. Αίτηση για αναγνώριση μπορεί να υποβάλει και Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος.

Η ερώτηση Βελόπουλου κατατέθηκε στους υπουργούς Τουρισμού και Εσωτερικών και αναφέρει:

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους του Μύτικα της Αιτωλοακαρνανίας και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, αναξιοποίητες παραμένουν οι γεωτρήσεις των θειούχων ιαματικών νερών στην ως άνω περιοχή, παρ’ όλο που παρήλθαν αρκετά χρόνια και δαπανήθηκαν ουκ ολίγα χρήματα του ελληνικού Δημοσίου για τις εν λόγω.

Συγκεκριμένα, προ 15ετίας περίπου το «ΙΓΜΕ» διενέργησε δύο γεωτρήσεις έρευνας ιαματικών υδάτων, μία στην είσοδο του Μύτικα και μία κοντά στο γήπεδο και πλησίον του νέου κτηρίου του Κέντρου Υγείας Μύτικα. Από τις γεωτρήσεις αυτές, κατόπιν επιστημονικών αναλύσεων, προέκυψε ότι, τα νερά είναι θειούχα ιαματικά και μπορούν να αξιοποιηθούν.

Χρυσή ευκαιρία προέκυψε, δε, αφού θα μπορούσαν να συνδεθούν οι εν λόγω πηγές με το Κέντρο Υγείας, στο προαύλιο του οποίου προβλέπεται η κατασκευή κολυμβητηρίου λουομένων για ασθενείς που έχουν ανάγκη τα σχετικά ιαματικά λουτρά, σύμφωνα με τα σχέδια ανέγερσης του κτηρίου. Παρ’ όλα αυτά, τα ανωτέρω νερά ρέουν προς την θάλασσαν αναξιοποίητα και μέχρι σήμερα, αυτή η κατάσταση παραμένει στάσιμη, παρ’ όλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί τους Συνταξιούχους για να επισκέπτονται προς ίασή τους από σχετικές παθήσεις ιαματικά λουτρά.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να αναλάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης των ιαματικών πηγών στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, καθώς η αξιοποίησή τους θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και θα τονώσει την τοπική οικονομία, αλλά και θα συνεισφέρει, τόσο στην αύξηση του ΑΕΠ, όσο και στην βελτίωση της ευρύτερης εθνικής οικονομίας;

2. Εξετάζετε την πιθανότητα ένταξης των εργασιών ανάδειξης των ως άνω ιαματικών πηγών σε κάποιο πρόγραμμα των ΕΣΠΑ, ώστε να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν η αξιοποίηση αυτών υπέρ του ιαματικού τουρισμού;

Η απάντηση της Υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής της Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η εθνική στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας έγκειται στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο και ασφαλή προορισμό, ιδανικό για επίσκεψη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η στρατηγική στηρίζεται σε έξι (6) βασικούς άξονες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η θεσμοθέτηση και προώθηση των ειδικών- θεματικών μορφών τουρισμού, οι οποίες συμβάλλουν αφ’ ενός, στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και αφ’ ετέρου, στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και την άμβλυνση της εποχικότητας, καθώς και στην ισχυροποίηση του Brand “Ελλάδα”.

Η διαφοροποίηση των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων κάθε προορισμού, αποτελούν κύριο στόχο της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, η αναγνώριση ιαματικών πόρων σε όλη την επικράτεια, με απώτερο στόχο την ενίσχυση και προώθηση του ιαματικού τουρισμού, εντάσσεται στις προτεραιότητες του Υπουργείου Τουρισμού, δεδομένου ότι συμβάλλει στην ανάδειξη νέων προορισμών, με συνεπακόλουθα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επενδύσεων και εν γένει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Περαιτέρω, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνει την κατάρτιση νομοσχεδίου για την αξιοποίηση των ιαματικών πόρων με αναπτυξιακό πρόσημο, το οποίο θα εισάγει έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη του κλάδου με οφέλη υπέρ των τοπικών κοινωνιών, αλλά και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος συνολικά.

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τη συγκεκριμένη ειδική μορφή τουρισμού. Σημειωτέον ότι έχει ήδη προηγηθεί η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου, το οποίο και θα κατατεθεί στη Βουλή με στόχο την βέλτιστη ανάπτυξη των πολυάριθμων τουριστικών δυνατοτήτων της χώρας και σε αυτόν τον τομέα.

Ακόμη, έχουν ήδη κατατεθεί οι Εισηγητικές Προτάσεις Ομάδας Εργασίας Ιατρικού Τουρισμού, τα πορίσματα των οποίων ήδη λαμβάνονται υπ΄όψιν για την διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής και για τον τουρισμό υγείας. Η προτεραιότητα που αποδίδεται από το Υπουργείο στον τουρισμό υγείας, και ιδιαίτερα στο σκέλος του ιαματικού τουρισμού και τουρισμού ευεξίας, έχει αποτυπωθεί με σαφήνεια στις ήδη εγκεκριμένες προτάσεις της χώρας μας προς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», όπου περιλαμβάνονται προτάσεις αναβάθμισης τόσο των υποδομών των ιαματικών πηγών και εκπόνησης σχετικών μελετών, όσο και της προβολής των ελληνικών τουριστικών προορισμών συνολικά, περιλαμβανομένων και αυτών του ιαματικού τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3498/2006 (Α’ 230), ο οποίος διέπει την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού αλλά και ειδικότερα την αναγνώριση και διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων, το Υπουργείο Τουρισμού έχει αναγνωρίσει έως σήμερα εβδομήντα εννέα (79) φυσικούς πόρους ως ιαματικούς. Στο άρθρο 4 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου ορίζονται τα ακόλουθα: «Για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων απαιτείται αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που μπορεί να υποβάλει ο κύριος, ο επικαρπωτής ή ο μισθωτής του ακινήτου στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος. Αίτηση για αναγνώριση μπορεί να υποβάλει και Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος».

Με δεδομένα τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, έως σήμερα, δεν έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού αίτημα αναφορικά με την αναγνώριση φυσικών πόρων ως ιαματικών στην ευρύτερη περιοχή του Μύτικα στην Αιτωλοακαρνανία, η δε αξιοποίηση των αναγνωρισμένων ιαματικών πόρων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button