Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αγρινίου

Τη συμμετοχή του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αγρινίου στην προκηρυχθείσα από την ΟΔΥΕ 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 02-03-2022 γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του.

Αναλυτικά:


«Μετά από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 28-02-2022 στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου, αποφασίστηκε η συμμετοχή μας στην πανελλήνια 24ωρη απεργία των δικαστικών υπαλλήλων  που προκηρύχθηκε από την Ο.Δ.Υ.Ε. για την Τετάρτη 02-03-2022.

 • Στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου υπηρετούν αυτή τη στιγμή ελάχιστοι επιμελητές οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι πέραν των υπηρεσιακών αναγκών και με το άνοιγμα και το κλείσιμο του Δικαστικού Μεγάρου καθώς όπως έχουμε ήδη αναφέρει προς το Υπουργείο με τα υπ’ αρ. πρωτ. 10/7-11-2019, 13/9-7-2020 και 02/24-03-2021 έγγραφά μας, το οποίο τους έχει ανατεθεί από το 2015 μέχρι και σήμερα, με συνεχείς πράξεις ανανέωσης, μετά την συνταξιοδότηση του υπαλλήλου ο οποίος ήταν ο αποκλειστικά υπεύθυνος για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτιρίου. Καμία λύση μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί σε αυτό το θέμα. Όμως,  οι επιμελητές δικαστηρίων είναι επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα για τα οποία και προσελήφθησαν, όπως με τις επιδόσεις κλήσεων, ταχυδρομείου κλπ., ορισμένοι δε από αυτούς, μετά από πράξεις ανάθεσης καθηκόντων εκτελούν και χρέη γραμματέων όπου το επιτάσσουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Πρέπει να απαλλαγούν επιτέλους, οι λίγοι εναπομείναντες επιμελητές από την υποχρέωση αυτή, καθώς πολλές φορές εργάζονται κατά πολύ πέραν του ωραρίου εργασίας (όταν λειτουργούν ακροατήρια μέχρι και αργά το απόγευμα) χωρίς να προβλέπεται σχετικό κονδύλι υπερωριών ή ρεπό, την ώρα που επιτελούν στο ακέραιο τα καθήκοντα για τα οποία είχαν προσληφθεί εδώ και χρόνια. Ζητούμε την άμεση κάλυψη της θέσης φύλακα είτε μέσω του συστήματος κινητικότητας είτε μέσω της πρόσληψης φύλακα μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ.
 • Οι αμοιβές των Δικαστικών Υπαλλήλων έχουν υποστεί μειώσεις κατά 35% από την αρχή της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών και ουδέποτε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία κίνηση για αποκατάσταση έστω και στο ελάχιστο της μείωσης αυτής. Αντίθετα, παραμένουν απλήρωτες χιλιάδες ώρες υπερωριών των Δικαστικών Υπαλλήλων τόσο για τα σαββατοκύριακα και τις αργίες στα ανακριτικά γραφεία και στις αυτόφωρες διαδικασίες, ούτε για τις εργάσιμες ημέρες για τις ώρες πέραν του ωραρίου που απασχολούνται οι γραμματείς των ποινικών εδρών καθώς δεν προβλέπεται πραγματική και σταθερή αποζημίωση αλλά ένα πολύ μικρό ποσό που κάθε χρόνο μοιράζεται σε ελάχιστες υπηρεσίες και όχι σε όλες και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Επιπλέον, το επίδομα ειδικών συνθηκών, που ήταν συνδεδεμένο με την ιδιαιτερότητα του κλάδου μας (συνταγματικά αναγνωρισμένη από το άρθρο 92 του Συντάγματος), έχει και αυτό καταργηθεί ως άμεση συνέπεια των «μνημονιακών απαιτήσεων» και παρά τα διαχρονικά αιτήματά μας για επαναθεσμοθέτησή του ως μια ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της συνεισφοράς μας στην διεκπεραίωση της δικαστηριακής ύλης και την δέσμευση του Υπουργού Δικαιοσύνης στις 29-11-2019 σε συνάντηση με τους Πρόεδρους των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων μας ως προς το δίκαιο του αιτήματος αυτού, ουδέποτε υλοποιήθηκε. Ζητούμε την πληρωμή της υπερωριακής απασχόλησης όλων των δικαστικών υπαλλήλων και την επαναθεσμόθετηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών.
 • Σε σύνολο 8.769 οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων όλων των κλάδων και κατηγοριών, υπηρετούν σήμερα 5.966, υπάρχουν δηλαδή 2.803 οργανικά κενά, ποσοστό που αναλογεί σε ποσοστό 31,69% των οργανικών θέσεων. Την ίδια στιγμή, οι διαγωνισμοί πρόσληψης του ΑΣΕΠ που ξεκίνησαν το 2017 δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι διοριζόμενοι δεν αποδέχονται τις θέσεις τους και παρά τις αναπληρώσεις που πραγματοποιούνται από τον ΑΣΕΠ, αυτές γίνονται μέσα σε οριζόμενες από το νόμο προθεσμίες και καθυστερούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 5 χρόνια μετά τον τελευταίο διαγωνισμό που αφορούσε την πρόσληψη Δικαστικών Υπαλλήλων, τα αποτελέσματα να μην είναι τα αναμενόμενα και πολλές υπηρεσίες να παραμένουν υποστελεχωμένες και να λειτουργούν με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των λιγοστών συναδέλφων που υπηρετούν σε αυτές. Σημαντικό παράγοντα που επιτείνει το πρόβλημα αυτό, είναι και η συνταξιοδότηση παλαιότερων συναδέλφων μέσα σε αυτά τα χρόνια για την οποία δεν είχε γίνει καμία πρόβλεψη για αναπλήρωσή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναλογία Δικαστικών Υπαλλήλων προς Δικαστικούς Λειτουργούς είναι 1,34:1, όταν ο μέσος όρος για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3,5:1, ενώ υπάρχουν και πολλά δικαστήρια στη χώρα όπου η αναλογία ανατρέπεται και γίνεται 1:3, δηλαδή ένας μόνο Δικαστικός Υπάλληλος για τρεις Δικαστικούς Λειτουργούς. Πώς θα επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα όταν δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση;

Συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Ο.Δ.Υ.Ε. την Τετάρτη 02-03-2022 και ζητούμε:

 • Πρόσληψη φύλακα του Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου που θα είναι επιφορτισμένος με το άνοιγμα και κλείσιμο του κτιρίου
 • Διορισμούς δικαστικών υπαλλήλων όλων των κατηγοριών και κλάδων
 • Επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών
 • Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης για όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους
 • Υλοποίηση στην πράξη της γενικής και ειδικής επιμόρφωσης (όπως προβλέπει ο νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων)
 • Προώθηση της ηχογράφησης και αποηχογράφησης σε όλα τα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια
 • Εκσυγχρονισμός των υλικοτεχνικών υποδομών (κτιριακές εγκαταστάσεις, νέες τεχνολογίες)
 • Επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης του πρώην Ταμείου Αρωγής (για την ενίσχυση Δικαστικών Υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας)
 • Αύξηση (τουλάχιστον διπλασιασμό) των εξόδων κίνησης των επιμελητών (για να μπορούν να ανταποκρίνονται χωρίς προσωπικό κόστος στις ανάγκες των καθηκόντων τους).

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Γεράσιμος Μαλούσης           Ιωάννης Καρανικόλας»

Χορηγούμενη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button