Δυτική ΕλλάδαΕργασίαΡοή Ειδήσεων

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας διάρκειας δύο μηνών στον δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συνολικά δύο (2) ατόμων κατηγορίας κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, χωρίς να απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του ν. 2527/1997)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
-Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες Πολίτες
-Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών
-Να έχουν τη υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Α.Φ.Μ.
3. ΑΜΚΑ
4. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν το κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Ως αφετηρία υπολογισμού του δωδεκαμήνου ορίζεται η ημερομηνία λήξης της απασχόλησης. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώσει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
7. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
8. Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αμφιλοχίας σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

aftodioikisi.gr

Ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close