Αυτοδιοίκηση

Προκήρυξη για τη θέση του Συμπαραστάτη του δημότη στον δήμο Αγρινίου

epi-dimarxeio-agriniou

Αναρτήθηκε προχθές, 11/2 η προκήρυξη του δήμου Αγρινίου, την οποία και υπογράφει ο δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου, για την επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας.
∆εν µπορεί να επιλεγεί σαν Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης αιρετός ∆ήµου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το αξίωµα του συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Ο Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης
• δέχεται καταγγελίες των άµεσα θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του ∆ήµου, των νοµικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαµεσολαβεί προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών στους ενδιαφερόµενους.-
• Μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δηµοτικής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ΄ ευκαιρία σηµαντικών προβληµάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
• Υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συµπαραστάτη και της επιχείρησης
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δηµοτικούς συµβούλους.
Η θητεία του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ακολουθεί την ∆ηµοτική περίοδο.
Όσοι επιθυµούν να επιλεγούν ως Συµπαραστάτες του ∆ηµότη και της Επιχείρησης µπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση – δήλωση στο Προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας της επιλογής.
Για διευκόλυνση της διαδικασίας, τα βιογραφικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις- δηλώσεις προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µπορούν να κατατεθούν µέχρι και την 23/2/2015 προκειµένου να διαβιβαστούν την 24/2/2015 στο Προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, χωρίς αυτό, δηλ. η κατάθεση αυτών προ της ηµεροµηνίας συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την επιλογή, να αποτελεί και λόγο ακυρότητας της υποψηφιότητας.
Κατάθεση των αιτήσεων – δηλώσεων καθώς και πληροφορίες , στο Τµήµα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του ∆ήµου Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, 2ος Όροφος τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 08:30 – 14.30 (Πληροφορίες τηλ: 2641360307,2641360308).

Η επιλογή θα γίνει µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 24/2/2015.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button