Κ.Τ.Ε.Λ.

Δρομολόγια Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Αγρινίου

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΚΑΣΤΡΑΚΙ
Αναχώρηση: 6:30, 13:35, 14:15
Επιστροφή: 7:00, 14:15, 15:30

ΚΥΨΕΛΗ
Αναχώρηση: 7:00, 13:00
Επιστροφή: 7:30, 13:35


ΣΠΟΛΑΙΤΑ
Αναχώρηση: 6:30, 8:30, 11:00, 12:30, 13:30, 14:15, 17:00, 21:15
Επιστροφή: 7:10, 9:00, 11:30, 13:00, 13:50, 15:40, 17:30, 21:40

ΛΕΠΕΝΟΥ
Αναχώρηση: 7:00, 7:50, 10:00, 12:00, 13:00, 14:30, 16:00, 19:30, 21:15
Επιστροφή: 7:40, 8:30, 10:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:30, 20:00, 21:45

ΟΧΘΙΑ
Αναχώρηση: 7:00, 7:50, 13:00, 14:30
Επιστροφή: 7:25, 8:15, 13:40, 14:50

ΌΧΘΙΑ-ΡΙΓΑΝΗ-ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
Αναχώρηση: 17:05, 21:15
Επιστροφή: 17:50, 22:00

ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
Αναχώρηση: 7:10, 8:10, 10:15, 12:15, 14:10, 16:15, 17:15, 18:30, 20:15, 21:15
Επιστροφή: 7:30, 8:50, 10:40, 12:35, 14:30, 16:40, 17:40, 18:50, 20:40, 21:30

ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ
Αναχώρηση: 7:30, 8:30, 10:15, 12:15, 14:10, 16:15, 17:15, 18:30, 20:15, 21:15
Επιστροφή: 7:45, 8:45, 10:30, 12:30, 14:45, 16:30, 17:30, 18:40, 20:40, 21:30

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
Αναχώρηση: 6:45, 7:45, 10:30, 12:30, 13:25, 14:15, 16:00, 19:30, 21:15
Επιστροφή: 7:10, 7:30, 8:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:30, 17:05, 20:00, 21:45

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ
Αναχώρηση: 6:30, 7:40, 9:00, 10:30, 12:00, 13:35, 14:30, 16:00, 21:15
Επιστροφή: 7:10, 8:20, 9:30, 11:00, 12:30, 14:20, 15:00, 16:30, 21:45

ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Αναχώρηση: 6:30, 7:40, 9:00, 10:30, 12:00, 13:35, 14:30, 16:00, 19:30, 21:15
Επιστροφή: 7:10, 8:25, 9:30, 11:00, 12:30, 14:25, 15:00, 16:30, 20:00, 21:45

ΜΥΡΤΙΑ
Αναχώρηση: 6:30, 13:35
Επιστροφή: 7:00, 14:15

ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ
Αναχώρηση: 6:10, 14:30, 19:30
Επιστροφή: 6:50, 15:10, 20:00

ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναχώρηση: 9:15, 11:15, 14:30
Επιστροφή: 7:30, 9:30, 11:30

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ
Αναχώρηση: 6:30, 8:10, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 18:00, 20:00, 21:15
Επιστροφή: 6:15, 7:50, 8:30, 10:40, 13:15, 14:00, 14:45, 16:30, 18:40, 20:40, 21:40

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
Αναχώρηση: 6:30, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 18:00, 20:00
Επιστροφή: 6:10, 7:45, 10:30, 13:10, 14:00, 14:30, 18:30, 20:30

ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ
Αναχώρηση: 6:30, 14:35
Επιστροφή: 7:00, 15:00

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Αναχώρηση: 6:30, 12:00, 13:00, 18:00, 20:00
Επιστροφή: 6:00, 7:35, 13:00, 14:50, 18:30, 20:30

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ – ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ
Αναχώρηση: 6:30
Επιστροφή: 7:30

ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ
Αναχώρηση: 6:00, 6:50, 7:15, 8:30, 10:30, 12:00, 12:45, 13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 17:30, 19:30, 21:15
Επιστροφή: 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:15, 13:05, 13:45, 14:15, 15:15, 16:00, 17:00, 18:15, 20:15, 22:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΛΕΠΕΝΟΥ
Αναχώρηση: 8:00, 11:00, 13:00, 14:30
Επιστροφή: 8:30, 11:30, 13:30, 15:00

ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ
Αναχώρηση: 8:00, 10:15, 14:10
Επιστροφή: 8:30, 10:30, 14:30

ΣΠΟΛΑΙΤΑ
Αναχώρηση: 9:00, 12:30
Επιστροφή: 9:20, 12: 50

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ
Αναχώρηση: 10:00, 12:00
Επιστροφή: 10:30, 12:30

ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Καραπανέϊκα)
Αναχώρηση: 8:00, 13:15
Επιστροφή: 8:30, 13:40

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
Αναχώρηση: 6:45, 8:00, 12:00, 14:30
Επιστροφή: 7:10, 8:30, 12:30, 15:00

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ – ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ
Αναχώρηση: 7:00, 14:30
Επιστροφή: 7:30, 15:00

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ
Αναχώρηση: 7:00, 9:30, 12:00, 14:30
Επιστροφή: 7:40, 10:00, 12:30, 15:10

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
Αναχώρηση: 7:00, 9:30, 12:00, 14:30
Επιστροφή: 7:40, 10:00, 12:30, 15:10

ΓΑΒΑΛΟΥ
Αναχώρηση: 7:50, 10:30, 12:30, 14:30
Επιστροφή: 8:30, 11:15, 13:15, 15:15

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ για NEO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Καθημερινές:
Άγιος Κωνσταντίνος – Νέο Γενικό Νοσοκομείο: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00
Νέο Γενικό Νοσοκομείο – Άγιος Κωνσταντίνος: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30

Σάββατο:
Άγιος Κωνσταντίνος – Νέο Γενικό Νοσοκομείο: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Νέο Γενικό Νοσοκομείο – Άγιος Κωνσταντίνος: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30

 

 

 

 

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση
Back to top button