Γεγονότα

Ο Αστακός παραμένει «ζωντανός»

Τρία χρόνια μετά το ναυάγιο της φιλόδοξης επένδυσης των 2,5 δισ. που ερχόταν μέσω… Κατάρ στο λιμάνι του Αστακού, η κινητικότητα από τη διαχειρίστρια εταιρεία εντείνει τη φημολογία ότι η περίφημη επένδυση ξαναζεσταίνεται

Το λιμάνι του Αστακού (ΝΑΒΙΠΕ) το οποίο οι επενδυτές προορίζουν για Βιομηχανικό Κέντρο Πρόσφατα κατέθεσε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας μελέτη μέσω της οποίας προτείνεται η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου-Αστακού, ώστε μεταξύ άλλων να είναι εφικτή η δημιουργία μονάδας αποθήκευσης φυσικού αερίου και μονάδας ηλεκτροπαραγωγής. Μία προοπτική η οποία θυμίζει πολύ την επένδυση που ατύχησε. Μόνη διαφορά, το καύσιμο, καθώς το αμέσως προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο μιλούσε για υγροποιημένο αέριο LPG (μείγμα βουτανίου – προπανίου), το οποίο θα χρησιμοποιούνταν και πάλι ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο ακριβής τίτλος της μελέτης είναι «Συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Τροποποίηση των Χρήσεων της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου-Αστακού», στην οποία αιτούνται μία σειρά νέων δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η Εταιρεία Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε., στην οποία έχει παραχωρηθεί η χρήση και εκμετάλλευση των λιμενικών υποδομών και της βιομηχανικής περιοχής, ανέφερε στην «Ε» ότι δεν υπάρχει κάποιο επενδυτικό πρότζεκτ στα σκαριά: «Κάναμε κάποιες κινήσεις, ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε επιχειρηματικά σχέδια προκύψουν στο μέλλον».

Αντιδράσεις
Η συγκεκριμένη ενέργεια της εταιρείας έχει ήδη προκαλέσει δυναμικές αντιδράσεις στην περιοχή. Κινήσεις πολιτών, παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και της Περιφέρειας φέρονται αντίθετοι στα σχέδια της εταιρείας, τα οποία έγιναν γνωστά μέσω της μελέτης. «Το διακύβευμα είναι απλό. Θα παραχωρηθεί το δικαίωμα χωροθέτησης και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής και του νομού σε μια κάστα επενδυτών οι οποίοι προορίζουν το Πλατυγιάλι για βιομηχανικό κέντρο υψηλής όχλησης με εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας, που θα απαγορεύουν κάθε άλλη παραγωγική δραστηριότητα στη γύρω περιοχή;» αναρωτιέται η Κίνηση Πολιτών Ξηρομέρου.
Μάλιστα, η μελέτη έχει ήδη μπει στη βάσανο της κριτικής. «Τι να πει κανείς για μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενώ μιλάει για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, δεν δίνει κανένα στοιχείο για την ισχύ της μονάδας, ούτε για την τεχνολογία της; Υπάρχει σχετικός πίνακας όπου αναφέρονται απαιτούμενες ποσότητες υγροποιημένου αερίου για τη λειτουργία μονάδας ηλεκτρικής παραγωγής, ισχύος από 250 μεγαβάτ έως 1.000. Στη μελέτη αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κανένας επενδυτής για καμία επένδυση. Τότε βάσει ποίων δεδομένων προκύπτουν 1.500 θέσεις εργασίας; Φαίνεται πως αυτός είναι ο αγαπημένος αριθμός των απανταχού ανά την Ελλάδα επενδυτών και μελετητών. Γιατί αυτόν περιφέρουν από τη Θράκη ώς την Κρήτη», αναφέρει η Κίνηση Πολιτών Ξηρομέρου.
Στη μελέτη η εταιρεία αναφέρει ρητά ότι παραιτείται του δικαιώματος της εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης LPG, όπως προέβλεπε η επένδυση του Κατάρ. Πρόκειται για ένα καύσιμο, το οποίο όταν ήταν υπό διαπραγμάτευση με το Κατάρ, είχε παρουσιαστεί ως «πράσινο», ήτοι περιβαλλοντικά φιλικό. Στην πραγματικότητα θεωρείται «λίαν επικίνδυνο». Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, δεν ενδείκνυται για ηλεκτροπαραγωγή και μονάδες τέτοιου τύπου ενέχουν υψηλότατο ρίσκο ατυχήματος.

Υπαγωγή στο νόμο
Η Αστακός Τέρμιναλ ζητάει ουσιαστικά την υπαγωγή της στο νόμο 3982/11, ο οποίος της δίνει τη δυνατότητα για εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Διευκρινίζει ότι θα λειτουργεί με φυσικό αέριο το οποίο μάλιστα κατατάσσει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κάτι που δεν ισχύει. «Συγκεκριμένος νόμος δεν προβλέπει διαχωρισμό στα καύσιμα. Αντιθέτα, επιτρέπει οποιοδήποτε καύσιμο (υγρό και αέριο), οπότε μάλλον είναι εκ του περισσού οι διαχωρισμοί. Σε κάθε περίπτωση, στη ΝΑΒΙΠΕ θα επιτρέπονται βιομηχανίες και υψηλής όχλησης. Κι όχι μόνο αυτό. Αυτόματα επιτρέπεται η εγκατάσταση εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής που η ισχύς του μπορεί να αυξάνεται κατά 600MW ανά τριετία. Και για κάθε βιομηχανική μονάδα που θα εγκαθίσταται, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα ακολουθεί μια τυπική μελέτη ενσωματωμένη στην άδεια εγκατάστασης», αναφέρει η συγκεκριμένη ομάδα πολιτών.
Με την έκδοση απόφασης δυνατότητας υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης, η εταιρεία διαχείρισης της ΝΑΒΙΠΕ στοχεύει όπως εξηγείται στη μελέτη, «στην απόκτηση ευελιξίας για την αξιοποίηση των βιομηχανικών οικοπέδων της ΒΙΠΕ». Αναφέρει ότι «θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σημαντικές βιομηχανικές δραστηριότητες, κυρίως εξαγωγικού χαρακτήρα» διότι, όπως εξηγεί, «υπάρχει το πλεονέκτημα η ΝΑΒΙΠΕ να αποτελεί πύλη προς την Ευρώπη και προς άλλες χώρες». Αναφέρεται επίσης στη δυνατότητα παραλαβής χύδην χημικών προϊόντων, αλλά και στην ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και μεταποίησης χημικών προϊόντων, που στη συνέχεια θα μπορούσαν να εξαχθούν. «Προς ενίσχυση και τεκμηρίωση της παραπάνω θέσης» επισυνάπτει στη μελέτη της και πρόσφατη μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών για την αναγκαιότητα δημιουργίας χώρων προς εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου κλάδου τους, όπως λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής χημικών υλικών χύδην και χώρους ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και μεταποίησης χημικών προϊόντων.


Πάγια θέση
Η αντιδήμαρχος στο Δήμο Ξηρομέρου και πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Ευθυμία Καραπάνου-Κολοβού, είπε στην «Ε» ότι, πριν από λίγες μέρες, η εν λόγω επιτροπή γνωμοδότησε αρνητικά στη συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των χρήσεων της ΝΑΒΙΠΕ: «Η επιτροπή εμμένει στην πάγια θέση, για αμιγή διαμετακομιστικό χαρακτήρα του λιμανιού του Πλατυγιαλίου, που πρέπει να είναι μόνο ένα εμπορικό – τουριστικό λιμάνι και να υπάρχει βιομηχανική ζώνη χαμηλής όμως όχλησης, αποκλειομένων των μεταφοράς, εναποθήκευσης, παραγωγής ή μεταποίησης πάσης φύσεως χημικών, τοξικών ή εύφλεκτων υλών ή αερίων, ή της κατασκευής μονάδων παραγωγής ρεύματος, ή ρυπογόνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων».
Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει και το δημοτικό συμβούλιο για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ στις 25 του μήνα έχει προγραμματιστεί και συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. «Το Πλατυγιάλι αποτελεί ένα φιλέτο, για δραστηριότητες πέρα από τις εμπορικές και θεωρώ ότι η εν λόγω μελέτη αποτελεί ενδεχομένως όχημα για κάτι άλλο, το οποίο πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς είναι, πριν η Περιφέρεια γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά για τη συγκεκριμένη μελέτη. Κατέθεσα μάλιστα σχετική ερώτηση που θα συζητηθεί στην ολομέλεια του περιφερειακού συμβουλίου», εξηγεί ο Γιώργος Σολτάτος, περιφερειακός σύμβουλος.
Enet.gr

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button