ΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Video: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Δείτε ζωντανά:


Η ημερήσια διάταξη:

 1. Παρουσίαση Γυμνασίου Γαβαλούς εργασίας σχετικής με τις οδούς του Αγρινίου.
 2. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 83/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 12/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου (1η περίπτωση) και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ελαιοφύτου κ. Παναγιώτης Μακεδόνας (2η περίπτωση) συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Α) Έγκριση απευθείας αγοράς ή μη, ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας από οδό σχεδίου στα Ο.Τ. 1Α και Ο.Τ. 1Β ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου (φερόμενοι ιδιοκτήτες Αφροδίτη Αντωνοπούλου & Λάμπρος Αντωνόπουλος).

Β) Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 82/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 1. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Παπαναστασίου).

 1. Έγκριση δημιουργίας, με αγορά οικοπέδου, κοινόχρηστου χώρου (πλατεία) στον οικισμό Διαμαντέικα της Κοινότητας Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 85/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 15/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 84/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 13/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 263/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 1. Καθορισμός υπαλλήλων Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Έργων και Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων, που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες και κατά τις νυχτερινές ώρες εντός του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 32 ή 40 ωρών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 400/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 16/2017 και 193/2017 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα αντίστοιχα: «Καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου» και «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου»”.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδημητρίου).

 1. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μειωμένου ωραρίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 1. Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης για το έτος 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 1. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 17/2022 απόφαση Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

(Εισηγητής: Μέλος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Φαρμάκης).

 1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση ρυμοτομούμενων οικοπεδικών τμημάτων Αναστασίας Σιαλευρή – Κακκαβούλα και Δήμου Αγρινίου στα Ο.Τ. 253Β και Ο.Τ. 1260 αντίστοιχα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κάμπου Χούνης στον Περιβαλλοντικό Σύλλογο «Η ΧΟΥΝΗ».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αγρινίου και μεταφορά υπολοίπων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 1. Καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 35106/17-6-2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Άρθρου 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006 Δήμου Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Advertisements
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
farmakis banner Πολιτική Διαφήμιση
papanastasiou 600x338 Πολιτική Διαφήμιση
synthima pistioals 600x338 Πολιτική Διαφήμιση
pap tsalafouti bruschetta 1000x563px copy Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button