ΆποψηΡοή Ειδήσεων

Λ. Μπλέτσας: «Στην εμπροσθοφυλακή των προκλήσεων του νέου έτους θα βρεθούν εκ νέου οι Μηχανικοί»

Άρθρο Προέδρου ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για το νέο έτος

Γράφει ο Λίνος Μπλέτσας*

Η ημερολογιακή αφετηρία του νέου έτους συμπίπτει με την εκκίνηση μιας ευρύτερης περιόδου θετικών προκλήσεων, που υπερβαίνει προφανώς τη διάρκεια του 2022.


Στην εμπροσθοφυλακή της αντιμετώπισής τους, θα βρεθούν εκ νέου οι Μηχανικοί, επιφορτισμένοι με την δημιουργική αποστολή τους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα ιδιαιτέρως πολύπλευρο φάσμα τεχνικών – φυσικών και ψηφιακών – έργων.

Σταχυολογώντας, ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, ο κλιματικός νόμος, τα τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, σε συνδυασμό με τον πολυεπίπεδο, ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο, αναπτυξιακό οικοσύστημα. Οι προοπτικές, που γεννιούνται απ’ την εφαρμογή όλων των ανωτέρω τεχνικών μεταρρυθμίσεων κρίνονται απολύτως θετικές και ελπιδοφόρες.

Προφανώς, θα υπάρξουν καταστατικές δυσκολίες και θα πρέπει να υπερνικηθούν οι δυνάμεις της γραφειοκρατικής αδράνειας, όπως επίσης και μία σειρά διαχρονικών παθογενειών, που ταλανίζουν την ελληνική οικονομία και αμβλύνουν την αποτελεσματικότητα του παραγόμενου έργου στο σύνολό του.

Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή, που είναι διαρκώς παρούσα, επιβάλλει την αναγκαιότητα συμπερίληψης όλων των παραμέτρων της στο μελλοντικό σχεδιασμό των έργων, αλλά και τη θωράκιση όλων των υφιστάμενων υποδομών. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι η ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλο το εύρος του παραγωγικού μας μοντέλου, αποτελεί πια αναγκαιότητα και όχι οραματική διακήρυξη, καθώς αναμένεται να επιβραδύνει σημαντικά την περαιτέρω όξυνση του φαινομένου. Στο ίδιο μήκος κύματος, η πράσινη μετάβαση και η απεξάρτηση της χώρας μας από ρυπογόνες διαδικασίες παραγωγής ενέργειας, αποτελούν εθνικό και όχι μόνο στοίχημα, που πρέπει να κερδηθεί προς όφελος του περιβάλλοντος και της αειφορίας.

Σε όλους τους παραπάνω τομείς οι Μηχανικοί αναμένεται να διαδραματίσουν αξιοσημείωτο ρόλο. Θα πρέπει όμως κι η Πολιτεία να συνθέσει ένα ασφαλές πλαίσιο οικονομικής λειτουργίας με γενναίες μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και συρρίκνωση των φόρων. Αυτή είναι η μόνη ορθόδοξη οδός εξάλλου, για τον επαναπατρισμό του υπερπολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου μας. Επιπροσθέτως, είναι προφανής η ανάγκη στελέχωσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ΥΔΟΜ με κατάλληλο και επαρκές επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να μη χαθούν αδίκως πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ και η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα, στα πρότυπα του άκρως επιτυχημένου θεσμού του Ελεγκτή Δόμησης, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα προς αυτή τη κατεύθυνση.

Όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα απασχόλησαν και θα απασχολήσουν και στο μέλλον εντόνως το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, που με κάθε θεσμικό τρόπο θα εγείρει τους προβληματισμούς του και θα προτείνει επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις.

Είθισται στην αρχή κάθε νέου έτους να ατενίζουμε το μέλλον με αισιόδοξο βλέμμα και να θέτουμε στόχους προς εκπλήρωση. Αυτή η προσέγγιση όμως, δε συνεπάγεται αυτομάτως την αγνόηση των κακώς κειμένων και τη μη χαρτογράφηση των προβλημάτων. Τουναντίον, η αποτύπωση κάθε δομικής τροχοπέδης αποτελεί το πρώτο βήμα υπερκερασμού της. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το μόνιμο χαρακτήρα της αναπτυξιακής «εξαίρεσης» της Αιτωλοακαρνανίας.

Η περιοχή μας διαχρονικά αδυνατεί να ακολουθήσει τις θετικές εξελίξεις στην υπόλοιπη χώρα με αποτέλεσμα να παραμένει ουραγός σε όλους τους κρίσιμους αναπτυξιακούς δείκτες. Παρά τα αδιαμφισβήτητα, συγκριτικά της πλεονεκτήματα, η Αιτωλοακαρνανία αδυνατεί να συγχρονίσει το βηματισμό της με τον προοδευτικό οίστρο άλλων περιοχών, καθώς διακρίνεται από μία ανυπέρβλητη υστέρηση: την έλλειψη σύγχρονων υποδομών, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης εγκατάλειψής της.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων η κάθετη σύνδεση της Ιόνιας Οδού με το Αγρίνιο. Ένα έργο οδοποιίας με έτοιμη, δωρεάν προμελέτη από το συναδλεφο κ. Χρήστο Ράδο και χαμηλό κόστος κατασκευής η οποία παραπέμπτεται διαρκώς στις καλένδες, αφήνοντας ένα δήμο εκατό χιλιάδων κατοίκων να εξυπηρετείται από οδικό δίκτυο με προδιαγραφές και κατασκευή, που χρονολογούνται στις αρχές του δεύτερου μισού του προηγούμενου αιώνα.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και τα υπόλοιπα οδικά τμήματα, που μπορούν να διασπάσουν την ιδιότυπη απομόνωση της περιοχής, ήτοι Πλατυγιάλι – Ιόνιος Οδός και Αγρίνιο Καρπενήσι, διαρκώς καρκινοβατούν και δεν τελεσφορούν ποτέ. Αντιθέτως, μεγάλη, αν μη τι άλλο, είναι η σπουδή για τα έργα εκτροπής του Αχελώου που διαρκώς επαναπροωθούνται.

Παράλληλα το εγκαταλελειμμένο επί σειρά δεκαετιών επαρχιακό οδικό δίκτυο καθιστά περιοχές με ανυπέρβλητο φυσικό κάλλος και εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, ουσιαστικά μη προσβάσιμες και τις θέτει εκ προοιμίου εκτός αναπτυξιακής προοπτικής.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση θυσιάζεται διαρκώς στον υδροκεφαλισμό των Πατρών, τη στιγμή που η δυναμική παρουσία της και η διασύνδεσή της με τον πρωτογενή τομέα της περιοχής θα μπορούσε να προκαλέσει συλλογικά, ποιοτικά άλματα στο μέλλον.

Τέλος, πολυάριθμοι αρχαιολογικοί θησαυροί σε όλη την επικράτεια του νομού παραμένουν κι αυτοί χωρίς δυνατότητα πρόσβασης και άρα ικανής προβολής τους. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, ο κατάλληλος σχεδιασμός με στόχο την υλοποίηση ενός «ανοικτού αρχαιολογικού πάρκου» με παράλληλη θέσπιση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαδρομών μπορεί να αποτελέσει έναν στέρεο πυλώνα ανάπτυξης πολλαπλασιαστικής ισχύος.

Συγκεφαλαιώνοντας, το ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο θα συνεχίσει να προσφέρει τις τεχνικές του συμβουλές και τις επιστημονικές του υπομνήσεις, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με στόχο να αμβλυνθούν οι παραπάνω δυσχέρειες έτσι ώστε το 2022 να αποτελέσει την απαρχή εισόδου σε μία δυναμική και αναπτυξιακή τροχιά επ’ ωφελεία όλων των πολιτών της περιοχής.

*Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ Αιτ/νιας

Χορηγούμενη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button