Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κουβαρά για εργασίες αποκατάστασης στο οδόστρωμα

Απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έλαβε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας, στον Ανισόπεδο Κόμβο Κουβαρά του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (χ/θ 80+781), για την πραγματοποίηση αμφίπλευρων εργασιών αποκατάστασης πρανών ορυγμάτων.

Συγκεκριμένα, αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης πρανών ορυγμάτων από την εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1


Α. Τον αποκλεισμό του τμήματος της λωρίδας επιτάχυνσης, στον κλάδο εισόδου του Α/Κ Κουβαρά, με κατεύθυνση προς Ιωάννινα, από την χ/θ 81 + 300 έως την χ/θ 81 + 400, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο DAC 1403/25-10-2017: ΜΑΔ 7- Εργασίες Μακράς Διάρκειας.
– Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διενεργούνται, κατά το χρονικό διάστημα από την 08.00΄ ώρα της 27/08/2018 έως την 19.00΄ ώρα της 14/09/2018 και
Β. Τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στον κλάδο προς Αντίρριο, από την χ/θ 81 + 500 έως την χ/θ 81 + 400, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τυπικό σχέδιο 1.1.2 του Παραρτήματος Ζ΄ της Ε.Σ.Υ. – Εργασίες Μακράς Διάρκειας.
– Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διενεργούνται, κατά το χρονικό διάστημα από την 08.00΄ ώρα της 10/09/2018 έως την 19.00΄ ώρα της 28/09/2018.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (ημέρες εκτέλεσης εργασιών), με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της παραχωρησιούχου εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και εργαζομένων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. (Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελουμένων οδικών έργων) και την εγκεκριμένη σύμφωνα με την ανωτέρω (4) σχετική μελέτη σήμανσης του έργου.
Πέραν των ανωτέρω με μέριμνα της παραχωρησιούχου «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»:
α) Η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά την διάρκεια της νύκτας και όποτε επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο μηχανικός εξοπλισμός θα πρέπει να απομακρύνεται μετά το πέρας του ωραρίου εργασιών έκαστης ημέρας και σε κάθε περίπτωση πριν νυχτώσει.
β) Θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση σε κατάλληλες θέσεις.
γ) Να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς επίσης να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης, σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
δ) Σε περίπτωση που απαιτηθεί απομάκρυνση τμήματος της μόνιμης περίφραξης ή/και των στηθαίων ασφαλείας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο χώρο των εργασιών, τότε στις θέσεις της αποξηλωθείσης προσωρινά περίφραξης θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή εισόδου ζώων στον αυτοκινητόδρομο, στις δε θέσεις προσωρινής αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας θα γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των απολήξεων και θα τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις προστασίας μεταξύ του εργοταξίου και του χώρου οδικής κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή της αρμόδιας Αστυνομικής Υπηρεσίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, έως και 28/09/2018.

ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 

Τοπική Διαφήμιση
papathanasiou tsalafouti Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button