Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Τρίτη στην Ιόνια Οδό

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας ανακοίνωσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», από την χ/θ 107+800 έως την χ/θ 109+500, για την πραγματοποίηση ασφαλτικών εργασιών .

ΑΡΘΡΟ (1)
1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από την χ/θ 107+800 έως την χ/θ 109+500 και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», για την πραγματοποίηση ασφαλτικών εργασιών, οι οποίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις.
2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται με περιορισμό της κυκλοφορίας σε μία λωρίδα εντός τους ιδίου ρεύματος. Ειδικότερα θα εφαρμοσθούν:
Κατά την Α΄ ΦΑΣΗ:
Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και περιορισμός της κυκλοφορίας στο δεξιό τμήμα της οδού, με κατάληψη και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Αυτοκινητοδρόμου της “ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ”.
Κατά την Β΄ ΦΑΣΗ:
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) και περιορισμός της κυκλοφορίας στο ήδη επισκευασμένο τμήμα της οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Αυτοκινητοδρόμου της “ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ”.
3. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν για την Α΄ ΦΑΣΗ από την Τρίτη 24/09/2019 μέχρι και την Παρασκευή 18/10/2019, για την Β΄ ΦΑΣΗ από την Δευτέρα 07/10/2019 μέχρι την Δευτέρα 11/11/2019 ως κάτωθι:
– από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από την 07.00΄ ώρα έως την 19.00΄ ώρα.
– το Σάββατο από την 07.00΄ ώρα έως την 14.00΄ ώρα.
4.Επισημαίνεται ότι η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά την διάρκεια της νύκτας και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς και ότι ο μηχανικός εξοπλισμός θα πρέπει να απομακρύνεται σε κάθε περίπτωση πριν νυχτώσει και πριν το πέρας του ωραρίου εργασιών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η απομάκρυνση του μηχανικού εξοπλισμού δεν είναι εφικτή, θα πρέπει να προστατεύεται με στηθαία κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης.

ΑΡΘΡΟ (2)
Η Κ/Ξ EURO IONIA, υπό τη εποπτεία της παραχωρησιούχου εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό:
α. Να μεριμνήσει για την απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και τη τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης, όπου απαιτείται, καθώς και την τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.
β. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
γ. Να προηγηθεί, με μέριμνα της ΝΕΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. και της Κ/Ξ EURO IONIA, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της 24/09/2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00΄ ώρα της 11/11/2019.
ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close