ΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Καλούνται να αιτιολογήσουν τις προσφορές τους δυο τεχνικές εταιρείες για την ανάπλαση του πάρκου

Συνεδρίασε πριν απο λίγες μέρες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αγρινίου, όπου και συζήτησε το έργο της ανάπλασης του δημοτικού πάρκου. Με βάση όσα έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, δυο είναι οι εταιρίες που έκαναν παραδεκτές προσφορές και που καλούνται τώρα, να εξηγήσουν τις τιμές ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η Τρίτη 25-05-2021 και ώρα 10:00 µ.µ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν Τρίτη 01-06-2021 και ώρα 10:00 π.μ. με ανοικτή διαδικασία επιλογής Αναδόχου.


Έγινε έλεγχος του μέσου όρου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το αρ. 32, παρ. 1 & 5α του Ν. 4782/21 το οποίο τροποποιεί το αρ. 88 του Ν. 4412/16.

Ο μέσος όρος των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν είναι 28,61%.
Οι προσφορές των Οικονομικών φορέων με Α/Α 1) ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. & 2) 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με τον πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το μέσο όρο (28,61%) του συνόλου των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν διότι εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα  ποσοστιαίων μονάδων.

Έχοντας υπόψη το σχετικό Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε οτι σύμφωνα με το αρ. 32, παρ. 1 & 5α του Ν. 4782/21 η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να απαιτήσει από τους ανωτέρω Οικονομικούς Φορείς να εξηγήσουν τις τιμές ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση αντίστοιχης πρόσκλησης.

Εφόσον γίνει ο έλεγχος των εξηγήσεων τιμών ή κόστους από την Επιτροπή Διαγωνισμού και κριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 21644/12-04-2021 Διακήρυξη και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας σύμφωνα με την μελέτη στην συνέχεια θα αναδειχθεί ο προσωρινός μειοδότης».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος, μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ η ψηφοφορία επί αυτού επιβεβαιώθηκε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολικής ψήφου από τα Μέλη της Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου τελικά, αποφάσισε παμψηφεί, να προσκαλέσει  σύμφωνα με το αρ. 32, παρ. 1 & 5α του Ν. 4782/21, τις εταιρείες:
1) ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. &
2) 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι  ημερών από την κοινοποίηση αντίστοιχης πρόσκλησης να αιτιολογήσουν τις προσφορές τους προκειμένου η επιτροπή διαγωνισμού να προβεί σε σχετική γνωμοδότηση επί του θέματος.

Advertisements
Τοπική Διαφήμιση
paideia optimize resize Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button