Αυτοδιοίκηση

Καλαμπαλίκης: αισχρές συκοφαντίες οι καταγγελίες Καζαντζή

pol-dimotiko-27-7-16-5Πριν λίγα λεπτά ο αντιδήμαρχος Αγρινίου Ανδρέας Καλαμπαλίκης απάντησε διεξοδικά στις ερωτήσεις- αιτιάσεις του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Νίκου Καζαντζή. ΄Έκανε λόγο για κατασυκοφάντηση χαρακτηρίζοντας με σαφή ειρωνική διάθεση “παπαράτσι” τον πρώην αντιδήμαρχο.  Αναλυτικά όσα υποστήριξε:

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατατέθηκε μία ερώτηση που η ανάγνωσή της και μόνον, η ασάφειά της και ο ομιχλώδης χαρακτήρας της δείχνουν ότι αλλού αποσκοπεί και όχι στο να ελέγξει κάτι. Η κατάθεσή της μάλιστα συνοδεύτηκε με τη διάδοσή της στα τοπικά Μ.Μ.Ε., ενισχυμένης με φωτογραφικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνεται ο διακριτικός τίτλοςτης εταιρείας μου «A.KALABALIKIS»,το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό μου, καθώς και απορριμματοφόρο του Δήμου.

Με αυτή ερωτάται, δήθεν αθώα και αφελώς, η σχέση της εταιρείας μου αυτής με τον Δήμο, η σύνθεση των εταίρων της και η νομιμότητα των μεταβιβάσεων εταιρικών μεριδίων της. Το σπουδαιότερο, συνδέονται τα ερωτήματα που αφορούν την εταιρεία με την ηθική στην άσκηση της πολιτικής στον Δήμο Αγρίνιου, τόσο από τον Δήμαρχο, όσο και από την παράταξή μας, με την οποία και ο ίδιος ο πρώην αντιδήμαρχος, εκλέχτηκε.

Κατ’ αρχήν, αντί να ταλαιπωρείται Κυριακάτικα ο πρώην αντιδήμαρχος, και, δίκην παπαράτσι (paparazzi), να προσπαθεί να «αποκαλύψει» φανερά πράγματα, βγάζοντας φωτογραφίες, θα έπρεπε, κι ως δικηγόρος, να γνωρίζει ότι οι επωνυμίες, οι διακριτικοί τίτλοι και τα εμπορικά σήματα εταιρειών είναι δημοσιευμένα στοιχεία, προστατευόμενα μάλιστα από το Νόμο. Αν λοιπόν, αντί να παριστάνει τον παπαράτσι, απευθύνονταν στις αρμόδιες υπηρεσίες, θα διαπίστωνε τα ακόλουθα:

Πρώτον, ότι ο διακριτικός τίτλος «A.KALABALIKIS» είναι κατοχυρωμένος διακριτικός τίτλος της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία αποτελεί πράγματι εταιρεία, μέσω της οποίας ασκώ την επιχειρηματική μου δραστηριότητα, από του έτους 2000 και συνεχώς μέχρι σήμερα. Στα τιμολόγια και σε όλα τα φορολογικά στοιχεία και έγγραφα της εταιρείας αυτής, αλλά και σε όλες τις διαφημίσεις της, αναγράφεται από της ιδρύσεώς της ο διακριτικός αυτός τίτλος. Καταθέτω ορισμένα από τα έγγραφα αυτά για να συμπεριληφθούν στα πρακτικά.

Δεύτερον, θα διαπίστωνε οπρώην αντιδήμαρχος, από το καταστατικό της ότι ο σκοπός της εταιρείας μου αυτής είναι η εισαγωγή από το εξωτερικόκαι η εμπορία φορτηγών αυτοκινήτων, Αυτή είναι και η πραγματική εμπορική της δραστηριότητα από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα. Ουδέποτε έκανε άλλη εμπορική πράξη. Ούτε απορριμματοφόρο εισάγει και εμπορεύεται, ούτε αυτοκίνητα επισκευάζει. Βεβαίως, δεν είχε ποτέ, ούτε προ της εκλογής μου ως Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Αγρίνιου, ούτε μετά, την οποιαδήποτε συναλλαγή, άμεσα ή έμμεσα, με τον Δήμο Αγρίνιου και, επομένως, ούτε τιμολόγια εξέδωσε ποτέ ο Δήμος προς την εταιρεία αυτή, ούτε το οποιοδήποτε ποσόν κατέβαλε σε λογαριασμό της εταιρείας ή των εταίρων της. Το τελευταίο θα μπορούσε οπρώην αντιδήμαρχος, να το διαπιστώσει και από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Επομένως, δεδομένων των προεκτεθέντων, συσχετισμός της εταιρείας αυτής με δήθεν παράνομες ή ανήθικες συναλλαγές με τον Δήμο αποτελείκατασυκοφάντησητης εταιρείας,πλήττει δε καίρια, υπαίτια και παράνομα αυτήν και δημιουργείανάλογα δικαιώματα αποζημίωσης.

Τρίτον, θα διαπίστωνε ο πρώην αντιδήμαρχος, ότι ουδέποτε έγινε μεταβίβαση μεριδίων της εταιρείας, η εταιρική της σύνθεση παραμένει η ίδια από της ιδρύσεώς της και οι δήθεν μη νόμιμες μεταβιβάσεις, τις οποίες πρέπει, δήθεν, να διερευνήσει ο Δήμαρχος, αποτελούν αισχρές συκοφαντίες που επιφέρουν τα ίδια αποτελέσματα που προανέφερα. Αφήνω τις αιτιάσεις για τα «πόθεν έσχες» των εταίρων, διότι το μόνο που δείχνουν είναι τρικυμία εν κρανίω. Σύγχυση, άγνοια και μένος.

Τέλος, θα έπρεπε ο πρώην αντιδήμαρχος, να γνωρίζει,κι ως δικηγόρος, ότι η εταιρεία αυτή έχει μεν ως μισθώτριαστην κατοχή της τον χώρο που απεικονίζεται στις φωτογραφίες, αλλά έχει δικαίωμα υπομίσθωσης τμήματος ή και ολόκληρου του ακινήτου σε τρίτον, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τέτοια μίσθωση έχει γίνει από το έτος 2012, τμήμα του χώρου έχει μισθωθεί προς την εταιρεία με την επωνυμία«X. ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ – Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ Ο.Ε,», το μισθωτήριο είναι κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου μπορεί ο καθένας, άρα κι ο πρώην αντιδήμαρχος, να το αναζητήσει. Η μίσθωση αυτή είναι νόμιμη, φορολογείται το εισόδημα της εταιρείας από αυτήν, έγινε προς την ανωτέρω εταιρεία, με την οποία εγώ και η εταιρεία «Α. ΚΑΑΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο A.KALABALIKIS ουδεμία σχέση έχουμε, εκτός από την ανωτέρω μίσθωση και στο συνεργείο της εταιρείας αυτής προφανώς βρίσκονταν το απορριμματοφόρο του Δήμου, το οποίο εμφανίζεται στις φωτογραφίες του ερωτώντος, παπαράτσι – πρώην αντιδημάρχου.

Τονίζω δε ότι η εταιρεία με την επωνυμία «X. ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ – Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ Ο.Ε», έχει ξεχωριστή είσοδο και επιγραφή η οποία σαφώς περιγράφει το αντικείμενο εργασιών της.

Προς επίρρωση των ανωτέρω καταθέτω σχετικές φωτογραφίες, όχι ως άλλος αντιδήμαρχος παπαράτσι, αλλά ως πολιτικός άνδρας που κατασυκοφαντείται και ως πολίτης που αναγκάζεται να υπερασπιστεί την τιμή και την υπόληψή του.

Τέλος, δράττομαι της ευκαιρίας να αναφέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο ότι, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, τα οποία καταθέτω για να συμπεριληφθούν στα πρακτικά, από του χρόνουπου ο κ. Δήμαρχος μου έκανε την τιμή να με ορίσειαντιδήμαρχο καθαριότητας, καθώς και υπεύθυνο του Γραφείου Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων, οι επισκευές των αυτοκινήτων του Δήμου έγιναν και γivovται από όλα τα συνεργεία της πόλης μας που έχουν τέτοια δυνατότητα. Χωρίς μάλιστα να με ενδιαφέρει το γεγονός ότι αυτό δεν γίνονταν μέχρι που ανέλαβα την ευθύνη της θέσης αυτής, Τούτο, προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα περί της ηθικής, για την οποία δήθεν ανησυχεί ο πρώην αντιδήμαρχος.

Η ηθική συμπεριφορά Κύριοι συνάδελφοι είναι αίτημα που ο καθ’ ένας αποδεικνύει έμπρακτα και δεν αρκεί η ρητορική επίκλησή του για να θεωρηθεί κάποιος και φορέας του. Γνωρίζω ότι κάποιοι νοιώθουν θλίψη, κάποιοι νοιώθουν άβολα και βρίσκονται σε σύγχυση, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα καταντούσαν πολιτικοί συκοφάντες, διότι είναι φανερό ότι εκτός από την ανωτέρω εταιρεία μου, συκοφαντούμεκι εγώ. Ούτε περίμενα ποτέ ότι, στην κυνική προσπάθεια να πληγεί ο Δήμαρχος, με την παράταξη του οποίου κάποιοι εκλέχτηκαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεν θα δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν με τέτοιον τρόπο των θεσμοθετημένη διαδικασία των ερωτήσεων στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία σε άλλα αποσκοπεί και όχι βεβαίως στην συκοφάντηση αυτών που οι ίδιοι θεωρούν ανταγωνιστές τους, πράττοντας πλέον ανενδοίαστα. Διότι αυτή τους η συμπεριφορά, πέραν του ότι είναι παράνομη και άδικη και βεβαίως επιφυλάσσομαι των σχετικών δικαιωμάτων μου, δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση με την ηθική που επικαλούνται.

Τέλος, και όσον αφορά στις αιτιάσεις για τις ζαρντινιέρες θέλω να τονίσω ότι:

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αλλαγή της εικόνας της πόλης αισθητικά. Στα πλαίσια αυτά δόθηκε εντολή στην υπηρεσία να ερευνήσει το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας κινητών ζαρντινιερών, προκειμένου να τοποθετηθούν αρχικά στο κέντρο της πόλης και μετέπειτα να επεκταθούν. Όντως ελήφθησαν οικονομικές προσφορές, όπως προβλέπεται. Ταυτόχρονα επειδή εκείνη την περίοδο (Δεκέμβριος 2015) είχε κλείσει ο προϋπολογισμός και δεν ήταν δυνατή αναμόρφωση αυτού, η υπηρεσία ενεργοποίησε με το νέο προϋπολογισμό τη διαδικασία της αναμόρφωσης προϋπολογισμού και της εγγραφής κωδικού για την συγκεκριμένη δαπάνη, γεγονός το οποίο γνωρίζει ο πρώην αντιδήμαρχος, ο οποίος και το ψήφισε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Η διαδικασία της τοποθέτησης είχε αρχίσει το περασμένο Δεκέμβριο σύμφωνα με τις προσφορές οι οποίες ήταν γνωστές και συνεχίζεται με την μελλοντική τοποθέτηση και άλλων, ώστε να ολοκληρωθεί η προμήθεια.

Τα ερωτήματα που είχε καταθέσει ο κ. Καζαντζής μπορείτε να τα διαβάσετε ΕΔΩ 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button