Δυτική Ελλάδα

“Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών” Τι είναι, ποιους αφορά και τι προβλέπει;

06_2
Υπάρχουν οφειλές της επιχείρησης σας  προς Τράπεζες, Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία;

Το ύψος της εμπορικής αξία της ακίνητης περιουσίας σας είναι μικρότερο από το ύψος των οφειλών αυτών;

Η επιχείρηση σας λειτουργεί και σήμερα καιδεν μπορείτε με απευθείας διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές σας να ρυθμίσετε τα χρέη σας;

Πλέον υφίσταται θεσμικό πλαίσιο το οποίο φροντίζει βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι της 31/12/2016 προς τις Τράπεζες , την Εφορία και τ’ Ασφαλιστικά  Ταμεία.

Ποιο είναι αυτό το νομικό πλαίσιο; ON.4469/2017 o οποίος έχει γίνει ευρέως γνωστός ως «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών».

Ποιες επιχειρήσεις υπάγονται και τι προβλέπει ο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών»;

Στο «Εξωδικαστικό Μηχανισμό» υπάγονται επιχειρήσεις αυτές οι οποίες κρίνονται βιώσιμες και  οι οποίες

 • κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή
 • οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή
 • είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή
 • είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,

Ποια όμως είναι η βιώσιμη επιχείρηση;

Σε πρώτο στάδιοo νόμος θεωρεί βιώσιμηεπιχείρηση αυτή που:

1ο. τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα,  εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης .

2ο. τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης :

α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Η επιχείρηση η οποία συγκεντρώνει τα παραπάνω περιγραφόμενα χαρακτηριστικά συγκεντρώνει τα τυπικά προσόντα να αιτηθεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού την ρύθμιση του συνόλου των οφειλών της που έχουν δημιουργηθεί μέχρι της 31/12/2016.

Τι προβλέπεται από το νόμο για την ρύθμιση που θα επιτευχθεί.

Ρητά αναφέρεται ότι η διαπραγμάτευση μεταξύ της αιτούσας επιχείρησης και των πιστωτών της είναι ελεύθερη αλλά υπόκεινται σε συγκεκριμένους υποχρεωτικούς κανόνες, οι σημαντικότεροι των οποίων είναι:

 • Προβλέπεται ότι η νέα σύμβαση δεν θα φέρνει σε δυσχερέστερη οικονομική θέση κανένα πιστωτή. Αυτό απλά σημαίνει ότι δεν είναι αποδεκτή ρύθμιση η οποία προβλέπει την ολική εξόφληση των οφειλών με ποσό μικρότερο από αυτό της εμπορικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.
 • Υπό προϋποθέσεις διαγράφονται:
 • το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,
 • ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση
 • ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

Επιπλέον της κλασσικής διαδικασίας ρύθμισης οφειλών και στα πλαίσια του Εξωδικαστικού Μηχανισμού έχουν εκδοθεί τρία ΦΕΚ, τα οποία έρχονται ν’ απλοποιήσουν τις διαδικασίες για όσους οφείλουν έως 50.000€

 • Με το ΦΕΚ 4158/Β’/29.11.2017 θεσμοθετείται η απλοποιημένη διαδικασία για οφειλές επιχειρήσεων έως 50.000€. Με την απλοποιημένη αυτή διαδικασία ο οφειλέτης μπορεί με πιο ταχύ και εύκολο τρόπο να ρυθμίσει τις οφειλές του οι οποίες όμως δεν ξεπερνούν συνολικά τις 50.000€
 • Με το ΦΕΚ 4640/Β/’29.12.2017 θεσμοθετείται η διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς τ’ Ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις και με υπό προϋποθέσεις διαγραφή 85% των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής
 • Με το ΦΕΚ 4643/Β/’29.12.2017 θεσμοθετείται η διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς τ’ Δημόσιο σε έως 120 δόσεις και με υπό προϋποθέσεις διαγραφή 85% των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και του 95% των απαιτήσεων του από πρόστιμα

atlantis-mastrog

atlantis

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button