Αυτοδιοίκηση

Εθνική οδός και πεντάμηνα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο

po-dimotiko-23-11-154Η 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου  θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετική με το έργο: «Άρση επικινδυνότητας Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων» στο τμήμα: Κόμβος Παναιτωλίου έως Αγρίνιο. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετική με αίτημα της Επιτροπής Εργαζομένων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2/2015 για παράταση του Προγράμματος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

3. Κατανομή Δ΄ δόσης 2015 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης). 2 4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) περί «Έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. ΦΑΝΤΑΣΙΑ». (Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 123/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθιέρωσης και έγκρισης 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2011». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης). 6. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 234/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κανονισμού για την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 56/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης). 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

8. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων γεωργικού ενδιαφέροντος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

9. Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

10. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

11. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Τ.Κ. Αγγελοκάστρου και Ματσουκίου του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2015 απόφαση της Τ.Κ. Αγγελοκάστρου και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18/4-11-2015 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Ματσουκίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγγελοκάστρου κ. Δημήτριος Αρωνιάδας και ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Ματσουκίου κ. Χαράλαμπος Κουτρουμάνος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

12. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παντάνασσας κ. Δημήτριος Κουμάσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

13. Συμμετοχή και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στις 30 Νοεμβρίου στην Αθήνα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

14. Τροποποίηση στο Ο.Τ. 51 του ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Καμαρούλας του Δήμου Αγρινίου (άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας σε συμμόρφωση της 3 Διοίκησης στην υπ’ αριθμ. 48/2014 απόφαση του τριμελούς πρωτοδικείου Αγρινίου). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 34/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καμαρούλας κ. Γεώργιος Μαλτέζος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010). 15. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση, εμπλουτισμός δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Σκουτεράς». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων: Α) «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς του Διδακτηρίου Γυμνασίου Γαβαλούς». Β) «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

18. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός), 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση 2ης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Έργα διευθέτησης ρέματος στο Ο.Τ. Γ905 & έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

19. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος). 20. Μεταφορά προτομής ήρωα Ανδρέα Τσίγκα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 42/2015 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

21. Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλων από παραγωγό πωλητή λαϊκής αγοράς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

22. Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλων από επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Αργότερα, στις 20:00 είναι προγραμματισμένη και η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2016.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close