ΕξελίξειςΠολιτική

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για τις βλάβες στη διώρυγα  Δ20

 

koi-dyoriga-d20

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου, Γιώργος Βαρεμένος και Σταύρος Αραχωβίτης μετά την επανεμφάνιση βλαβών στη διώρυγα ΔΧΧ του ΓΟΕΒ Αχελώου φέρνουν στη Bουλή το ζήτημα της εξεύρεσης μόνιμής λύσης στο χρόνιο πρόβλημα της εμφάνισης των ρωγμών στη  διώρυγα.

«Είναι γεγονός πως παρά τις επισκευές στη διώρυγα ΔΧΧ, που έγιναν εντός του 2015 (οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) εμφανίστηκαν πρόσφατα νέες ρωγμές-διαρροές  κατά μήκος της διώρυγας ΔΧΧ με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της παροχής νερού προς της περιοχές του Νεοχωρίου, Κατοχής  και Λεσινίου, συνολικής έκτασης 120.000 στρεμμάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση των βουλευτών.

Οι βουλευτές θέτουν τα εξής ερωτήματα προς τους αρμόδιους Υπουργούς:

 • Έχουν ενημερωθεί  από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκταση και την αιτία της νέας βλάβης που προέκυψε στη ΔΧΧ;
 • Με ποιο τρόπο σκοπεύουν, να συνδράμουν οικονομικά ή με άλλα μέσα στην προσπάθεια άμεσης αποκατάστασης της διώρυγας ΔΧΧ;
 • Πώς έχει προχωρήσει η μελέτη με τίτλο «Οριστική Μελέτη Συμπληρωματικών Έργων για την αναβάθμιση υδατικών οικοσυστημάτων του Ν.Δ. Αιτωλοακαρνανίας» και σε ποιο μέρος του  έχει υλοποιηθεί το έργο που αναφέρεται σε αυτή;
 • Ποιο είναι το συνολικό χρηματικό ποσό, που έχει δαπανηθεί τα τελευταία τουλάχιστον πέντε (5) έτη για την αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση της ΔΧΧ από όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς;
 • Πώς αξιολογούνται σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους τα έργα και οι παρεμβάσεις, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από τους αρμόδιους φορείς στην ΔΧΧ;
 • Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ώστε, να αντιμετωπιστεί ριζικά και με μόνιμο τρόπο η εμφάνιση σε ετήσια βάση των ρωγμών στην διώρυγα ΔΧΧ;

Επίσης ζητούν να καταθέσουν στο σώμα:

-Το  έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρ. 129241/1-10-2010).

-Το σύνολο των  επίσημων εγγράφων, που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα.

Ακολουθεί το κείμενο αναλυτικά:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

– Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

– Περιβάλλοντος και Ενέργειας

– Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

– Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα : Νέα βλάβη στη Διώρυγα ΔΧΧ του ΓΟΕΒ Αχελώου και προσωρινή παύση της κανονικής λειτουργίας της, εν μέσω  καλλιεργητικής περιόδου.

Στην πεδιάδα της περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ή πρ. Δημοσίων Έργων) κατασκεύασε τα αρδευτικά δίκτυα της ευρύτερης πεδιάδας του Αχελώου στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αρχές 1970.

Η ΔΧΧ τροφοδοτείται από τη σήραγγα Λυσιμαχίας με νερό του συστήματος λιμνών Τριχωνίδας-Λυσιμαχίας. Ξεκινάει από την έξοδο της σήραγγας στην περιοχή της Σταμνάς και καταλήγει στην περιοχή του Λεσινίου τροφοδοτώντας τα αντλιοστάσια Νεοχωρίου, Κατοχής  και Λεσινίου, συνολικής έκτασης 120.000 στρεμμάτων.

Η  λειτουργία των έργων αμέσως μετά την  αρδευτική περίοδο συνεχίζεται και κατά την χειμερινή περίοδο για την αντιπλημμυρική προστασία των παραλίμνιων εκτάσεων της Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας.

Οι ζημιές εμφανίζονται κατά μήκος της διώρυγας και ιδιαίτερα στην περιοχή των γύψων με μία συχνότητα περίπου δύο τριών ρηγμάτων ανά αρδευτική περίοδο.

Σύμφωνα με Έκθεση Υδραυλικών Μελετών, που συντάχθηκε στα πλαίσια της μελέτης «Οριστική Μελέτη Συμπληρωματικών  Έργων για την αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων Ν.Δ. Αιτωλ/νιας» εκτιμήθηκε, ότι οι καθιζήσεις αυτές οφείλονται σε εξωτερικά νερά, που προέρχονται από βροχοπτώσεις ή από τη δράση της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού.

Όπως μας έγινε γνωστό  (ερώτηση Αρ.πρ. 3094 17.10.2012, κοινοβουλευτικός έλεγχος) από τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών  Έργων (Δ7) του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  για την εγκεκριμένη μελέτη, με τίτλο «Οριστική Μελέτη Συμπληρωματικών  Έργων για την αναβάθμιση των οικοσυστημάτων Ν.Δ. Αιτωλ/νίας»  ύστερα από έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρ. 129241/1-10-2010) προέκυπτε,  στα τέλη του 2012 ,ανάγκη επικαιροποίησής της, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός τριμήνου).

Έτσι, θα μπορούσαν,   να δημοπρατηθούν τα έργα στα οποία αφορούσε. Για το υποέργο «Παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στη διώρυγα  ΔΧΧ»  προϋπολογίζονταν 2.157.270 ευρώ στα τεύχη δημοπράτησης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος έτσι, ώστε, να είναι δυνατόν, να δημοπρατηθεί ξεχωριστά,  αφού απαιτούνταν επείγουσες παρεμβάσεις.

Σήμερα παρά τις επισκευές στην ΔΧΧ, που έγιναν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (Π.Δ.Ε.) εντός του 2015 εμφανίστηκαν νέες ρωγμές-διαρροές  κατά μήκος της διώρυγας Δ20.

Η νέα βλάβη στη Διώρυγα ΔΧΧ και η προσωρινή παύση της κανονικής  λειτουργίας της, εν μέσω καλλιεργητικής περιόδου οφείλεται πιθανώς σε νέα υποχώρηση του υποβάθρου (κατά μήκος των γύψων).

Βάσει του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» άρθρο 186 παρ. β. 15 η άσκηση εποπτείας επί των Γ.Ο.Ε.Β., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3881/58, όπως ισχύει, μεταφέρθηκε  στις αιρετές περιφέρειες, την ίδια στιγμή, βέβαια,  που οι Γ.Ο.Ε.Β. και οι Τ.Ο.Ε.Β. έχουν την ευθύνη συντήρησης και  λειτουργίας των αντλιοστασίων και των διωρύγων. Σε περίπτωση, όμως, εκτάκτων αναγκών το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται, να συμμετέχει στις δαπάνες εκτάκτων αναγκών στα εγγειοβελτιωτικά έργα των Ο.Ε.Β. (ζημιές από πλημύρες ή άλλη, αιτία που συνιστά ανωτέρα βία).

Επειδή,  είναι κρίσιμο  εν όψει της  τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου να αντιμετωπιστεί άμεσα η βλάβη, ώστε, να ξαναδοθεί προς χρήση η διώρυγα ΔΧΧ και να μην υπάρχουν επιπλοκές στην άρδευση της ευρύτερης περιοχής.

Επειδή, είναι προφανές πως οι πρόσφατες εργασίες δε στάθηκαν ικανές να αντιμετωπίσουν το χρόνιο πρόβλημα της έντονης διάβρωσης του γυψούχου υποβάθρου.

Ερωτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 • Έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκταση και την αιτία της νέας βλάβης που προέκυψε στη ΔΧΧ;
 • Με ποιο τρόπο σκοπεύουν, να συνδράμουν οικονομικά ή με άλλα μέσα στην προσπάθεια άμεσης αποκατάστασης της διώρυγας ΔΧΧ;
 • Πώς έχει προχωρήσει η μελέτη με τίτλο «Οριστική Μελέτη Συμπληρωματικών Έργων για την αναβάθμιση υδατικών οικοσυστημάτων του Ν.Δ. Αιτωλοακαρνανίας» και σε ποιο μέρος του  έχει υλοποιηθεί το έργο που αναφέρεται σε αυτή;
 • Ποιο είναι το συνολικό χρηματικό ποσό, που έχει δαπανηθεί τα τελευταία τουλάχιστον πέντε (5) έτη για την αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση της ΔΧΧ από όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς;
 • Πώς αξιολογούνται σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους τα έργα και οι παρεμβάσεις, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από τους αρμόδιους φορείς στην ΔΧΧ;
 • Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ώστε, να αντιμετωπιστεί ριζικά και με μόνιμο τρόπο η εμφάνιση σε ετήσια βάση των ρωγμών στην διώρυγα ΔΧΧ;

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω παρακαλούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί να καταθέσουν στο σώμα:

 

-Το  έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρ. 129241/1-10-2010).

 

-Το σύνολο των  επίσημων εγγράφων, που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα.

 

 

Η ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος

Αραχωβίτης Σταύρος

Το γραφείο τύπου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button