ΑυτοδιοίκησηΠροτεινόμεναΡοή Ειδήσεων

EastMed: Ο αγωγός «περνά» στη Δυτική Ελλάδα μέσω…Περιφερειακού Συμβουλίου

Συζητείται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου-τι προβλέπεται για την διέλευση από την Αιτωλοακαρνανία

Την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, με πρώτο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη «Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED-Ελληνικό Τμήμα (ΠΕΤ 2107589513)» και εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρο Δημητρογιάννη, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία που είχε μεταφέρει στο φύλλο της 26ης Οκτωβρίου η εφ. «Πατρίς».

Με περίπου 2.000 km μήκος, εκ των οποίων περισσότερα από 1.400 km είναι υποθαλάσσια (περίπου 840 km στα ελληνικά ύδατα), ο αγωγός EastMed συνδέει υποθαλάσσια το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα μέσω της Κρήτης, και αφού διατρέξει για περίπου 540 km την ηπειρωτική Ελλάδα, καταλήγει στην Ιταλία μέσω μιας υποθαλάσσιας διαδρομής 210 km εντός του Ιονίου πελάγους, μέσω του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ.


Το έργο Αγωγού EastMed-ΠΟΣΕΙΔΩΝ παρέχει στην Ευρώπη ένα νέο ενεργειακό διάδρομο, μέσω μιας εξειδικευμένης σύνδεσης διαμέσου μιας εντελώς νέας διαδρομής, ενοποιώντας τις αγορές και ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Θα συμβάλει στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια του εφοδιασμού μέσα από την ενίσχυση της διαφοροποίησης των πηγών και των διαδρομών και υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή (εγχώρια) παραγωγή, ενόψει και της εξάντλησης των παραδοσιακών πηγών της ηπείρου, μέσα από νέες πηγές οι οποίες επί του παρόντος δεν φθάνουν σε κανένα τμήμα της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αναγνώριση της μεγάλης σημασίας και της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια του Κανονισμού 347/2013, το Έργο Αγωγού EastMed και το Έργο Αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ χαρακτηρίστηκαν, από το 2013, ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ (ΕΚΕ), ιδίως επειδή ενισχύουν την ασφάλεια και την διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και υποστηρίζουν την ολοκλήρωση της αγοράς και του ανταγωνισμού στην Ευρώπη ενώ τον Μάιο του 2020, το Έργο χαρακτηρίστηκε επίσης Έργο Εθνικής Σημασίας για την Ελλάδα.

Κατά τον υπό εξέλιξη σχεδιασμό του Έργου μελετάται, με τη βοήθεια κορυφαίων στον συγκεκριμένο τομέα εταιρειών, να συμπεριληφθούν προβλέψεις που επιτρέπουν επιπλέον την ασφαλή και βελτιστοποιημένη μεταφορά υδρογόνου, προωθώντας τη μετάβαση της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου προς ένα βιώσιμο και αποδοτικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας και υποστηρίζοντας μονάδες παραγωγής υδρογόνου και την ανάπτυξη των μεγάλων καταναλωτών ενέργειας.

Το έργο Αγωγού EastMed

Το έργο Αγωγού EastMed έχει σκοπό τη μεταφορά φυσικού αερίου απευθείας από τα κοιτάσματα της ανατολικής Μεσογείου στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού Αερίου, μέσω της Ελλάδας. Αντικείμενο του παρόντος εγγράφου είναι η εκπόνηση της ΜΠΚΕ για το τμήμα του EastMed εντός της Ελληνικής δικαιοδοσίας.

Ο Αγωγός EastMed αποτελείται από μια Νότια γραμμή και μια Βόρεια γραμμή για τη μεταφορά αερίου από πηγές του Ισραήλ και της Κύπρου, αντίστοιχα, μέσω της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, στον αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ στη βορειοδυτική Ελλάδα. Ανάντη της Κρήτης, οι δύο αυτές γραμμές έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν συμπληρωματικά καθώς και ανεξάρτητα, με την πρόβλεψη, κατάλληλων υποδομών στην Κύπρο, που εξυπηρετούν την κάθε γραμμή. Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα καθίσταται εξαιρετικά ευέλικτο, συμβάλλοντας στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Το έργο Αγωγού EastMed περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

A. Νότια Γραμμή EastMed (Ισραήλ → Κύπρος/Κρήτη → ΝΑ Πελοπόννησος):

Μεταφέρει αέριο από ισραηλινές πηγές απευθείας από την Πλατφόρμα Συμπίεσης EastMed (ECP) στα ισραηλινά ύδατα, στο Σταθμό Συμπίεσης και Μέτρησης στην Κρήτη (CS2/MS2) και από εκεί στην ηπειρωτική Ελλάδα, στον Αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ,
Παραδίδει φυσικό αέριο στην Κύπρο για εγχώρια κατανάλωση μέσω υποθαλάσσιας σύνδεσης Ταυ (Inline Tee Assembly, συνοπτικά ΙΤΑ) και ενός κλάδου αγωγού από την υποθαλάσσια σύνδεση (ITA) προς την Κύπρο (το τμήμα OSS1 του αγωγού φτάνει από την πλατφόρμα του Ισραήλ στην ITA, το τμήμα OSS1a από την ΙΤΑ καταλήγει στο Μετρητικό – Ρυθμιστικό Σταθμό (MS1a/PRS) στην Κύπρο και το τμήμα OSS2 από την ΙΤΑ καταλήγει στην Κρήτη).

B. Βόρεια Γραμμή EastMed (Κύπρος → Κρήτη → ΝΑ Πελοπόννησος):

Παρέχει φυσικό αέριο που προέρχεται από ένα ή περισσότερα από τα κυπριακά υποθαλάσσια κοιτάσματα αερίου, στο Σταθμό Συμπίεσης και Μέτρησης στην Κύπρο (CS1/MS1) πρώτα, μέσω του τμήματος OSS1b και στη συνέχεια στην Κρήτη (CS2/MS2N), μέσω του τμήματος OSS2N και από εκεί στην ηπειρωτική Ελλάδα και στον αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ, όπως αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

C. Συνδυασμένο Σύστημα EastMed (Κρήτη & ηπειρωτική Ελλάδα → Έργο Αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ):

Στη θέση Προσαιγιάλωσης LF3 οι ροές αερίου από τους δύο αγωγούς θα συνδυαστούν σε έναν ενιαίο αγωγό μεγάλης διαμέτρου (CCS1-OSS4-CCS2) για μεταφορά στον Σταθμό Συμπίεσης του Έργου Αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ στο Φλωροβούνι1 στη βορειοδυτική Ελλάδα,
Ο συνδυασμός των ροών αερίου της Νότιας και της Βόρειας Γραμμής θα απαιτήσει πρόσθετη συμπίεση κατά μήκος του τμήματος CCS1 στην Πελοπόννησο (CS3).

Ο EASTMED στην Ελλάδα

Το έργο Αγωγού EastMed περιλαμβάνει τμήματα χερσαίων και υποθαλάσσιων αγωγών, χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις και εκτείνεται εντός της εθνικής επικράτειας ή δικαιοδοσίας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση της διαμόρφωσης του έργου, πραγματοποιείται συχνά αναφορά στα ξεχωριστά τμήματα
Το έργο του Αγωγού EastMed στην Ελλάδα μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικές ενότητες:
Το Χερσαίο Τμήμα, το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από τα στοιχεία του Έργου στην ηπειρωτική Ελλάδα (και το υποθαλάσσιο τμήμα του Πατραϊκού Κόλπου) και τις χερσαίες εγκαταστάσεις στην Κρήτη και την Πελοπόννησο. Σε σχέση με τη συνολική διάταξη του EastMed, το χερσαίο τμήμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει τον χερσαίο αγωγό του Συνδυασμένου Συστήματος και τις χερσαίες εγκαταστάσεις στην Κρήτη, οι οποίες υποστηρίζουν τη Νότια Γραμμή και τη Βόρεια Γραμμή, όπως και τις χερσαίες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο

Το Υποθαλάσσιο Τμήμα, το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από τα στοιχεία του Έργου στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος και στο Νότιο Αιγαίο Πέλαγος. Σε σχέση με τη συνολική διάταξη του Αγωγού EastMed,, το υποθαλάσσιο τμήμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει το ελληνικό τμήμα της Νότιας Γραμμής και της Βόρειας Γραμμής.

Το χερσαίο τμήμα του EastMed στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Τους Σταθμούς Μέτρησης και Συμπίεσης στην Κρήτη (CS2/MS2 και CS2/MS2N) μαζί με τα σχετικά μικρά χερσαία τμήματα από και προς το σημείο προσαιγιάλωσης LF2;

Το χερσαίο τμήμα του αγωγού διαμέτρου 48” το οποίο διασχίζει την Πελοπόννησο (CCS1) από το σημείο προσαιγιάλωσης LF3 (ΝΑ στην Π.Ε Λακωνίας) έως το σημείο προσαιγιάλωσης LF4 (ΒΔ στην Π.Ε. Αχαΐας στη νότιαακτή του Πατραϊκού Κόλπου)

Τον κλάδο Μεγαλόπολης, που προβλέπεται να συνδέσει τον αγωγό CCS1 με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου ,στην περιοχή της Μεγαλόπολης (περιοχή Περιβόλια). Ο αγωγός θα έχει διάμετρο 16”.
LF4 (σημείο προσαιγιάλωσης ΒΔ στην Π.Ε. Αχαΐας, κοντά στην παραλία Λακόπετρα, ΒΔ Πελοπόννησος)
Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού διαμέτρου 46″ το οποίο διασχίζει τον Πατραϊκό Κόλπο (OSS4) από την θέση προσαιγιάλωσης LF4 έως την θέση προσαιγιάλωσης LF5 (ΝΔ στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας).
LF5 (θέση προσαιγιάλωσης ΝΔ στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στον οικισμό Ευηνοχώρι, ΝΔ Στερεά Ελλάδα)

Το χερσαίο τμήμα του αγωγού διαμέτρου 48’’ το οποίο διασχίζει τη Δυτική Ελλάδα (CCS2), από τη θέση προσαιγιάλωσης LF5 (ΝΔ στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) έως την θέση εγκατάστασης του Σταθμού Συμπίεσης του έργου Αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ στο Φλωροβούνι της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Το Σταθμό Μέτρησης και Μείωσης Πίεσης (MS4/PRS4) στη Μεγαλόπολη (αρχή κλάδου Μεγαλόπολης).
Το Σταθμό Θέρμανσης στη Μεγαλόπολη στον ίδιο χώρο με τον σταθμό MS4/PRS4.
Το Σταθμό Συμπίεσης CS3 στη Π.Ε. Αχαΐας στην Πελοπόννησο και
Το Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης στην Π.Ε. Αχαΐας.

Κατά μήκος του χερσαίου τμήματος, Σταθμοί Ξεστροπαγίδας – SS (συνολικά επτά3) και Σταθμοί Βαλβιδοστασίων – BVS (συνολικά δεκαπέντε) θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό του έργου. Τα βαλβιδοστάσια θα τοποθετηθούν σε απόσταση περίπου 30 km μεταξύ τους. Ένας Σταθμός Προσαιγιάλωσης (τέσσερις συνολικά) θα εγκατασταθεί κοντά σε κάθε θέση προσαιγιάλωσης.
Για το τμήμα που ξεκινά από την θέση προσαιγιάλωσης LF3, στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, έως το Σταθμό Συμπίεσης του Αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ στο Φλωροβούνι (τμήματα CCS1, OSS4 και CCS2), η πίεση σχεδιασμού του έργου είναι 100 barg ενώ η Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (MOP) θεωρείται ίση με 95 barg . Για τον κλάδο Μεγαλόπολης, η πίεση σχεδιασμού είναι 80 barg ενώ η MOP είναι ίση με 75 barg.
Το Υποθαλάσσιο τμήμα του EastMed στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Τμήματα OSS2 και OSS2N (τα υποθαλάσσια τμήματα από την Κύπρο έως την Κρήτη εντός ελληνικής επικράτειας): Υποθαλάσσιες γραμμές από την έναρξη του ελληνικού υποθαλάσσιου τμήματος μέχρι την Κρήτη.

LF2 (Θέση προσαιγιάλωσης στην Κρήτη): το παραθαλάσσιο και παράκτιο τμήμα στην περιοχή της Κρήτης
Τμήματα OSS3 και OSS3N (Κρήτη προς Πελοπόννησο): Υποθαλάσσιες γραμμές από την Κρήτη προς την Πελοπόννησο, και

LF3 (Θέση προσαιγιάλωσης στην Πελοπόννησο): το παραθαλάσσιο και παράκτιο τμήμα στην περιοχή της Πελοποννήσου.

Το Ελληνικό Υποθαλάσσιο Τμήμα του Έργου περιλαμβάνει δύο (δίδυμους) αγωγούς σε μέση απόσταση περίπου 100 m. Κοντά στην θέση προσαιγιάλωσης, οι δύο αγωγοί πλησιάζουν ο ένας τον άλλον για να εισέλθουν στην ίδια τάφρο διασταύρωσης της παραλίας (shore crossing cofferdam). Μέχρι τη θέση προσαιγιάλωσης, οι αγωγοί θα εναποτίθενται στον βυθό της θάλασσας με τους αγωγούς να επιχώνονται σταδιακά μόνο κοντά στην ακτή.

patrisnews

Το τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας

Ο αγωγός προϋπολογισμού 5 δισ. ευρώ στην Αιτωλοακαρνανία θα διασχίζει από τον Δήμο Ναυπακτίας τις Τ.Κ. Γαλατά και Περιθωρίου, ενώ από τον Δήμο Μεσολογγίου την Τ.Κ. Ποταμούλας.

Στον Δήμο Αγρινίου θα διέλθει από τις Τ.Κ. Παπαδατών, Γαβαλούς, Ματαράγκας, Μακρυνείας, Γραμματικούς, Στράτου, Οχθίων, Λεπενούς, Καλυβίων, Δοκιμίου, Παναιτωλίου, Αγρινίου, Καλυβίων, Αγίου Γεωργίου και Λεπενούς.

Στον Δήμο Αμφιλοχίας από τις Τ.Κ. Σαρδινίων, Βαρετάδας, Κεχρινιάς, Αμπελακίου, Λουτρού, Ανοιξιάτικου, Αγριδίου, Μενιδίου και Φλωριάδας.

Advertisements

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
ocean new optimize Τοπική Διαφήμιση
pap tsalafouti cake 1000x563px Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button