Γεγονότα

Διανομή τροφίμων σε απόρους

Ο Δήμος Αγρινίου θα συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους, έτους 2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους της χώρας. Δικαιούχοι ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Άπορα άτομα θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα εντός των ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (ΚΥΑ 279/23460/22-2-2013 ΦΕΚ Β΄ 414/2013):
Μέλη οικογένειας     1    2*    3    4
Οικογενειακό εισόδημα    7.200    10.700    11.520    14.400
*Αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος
1.    Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέρα των τριών το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
2.    Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά 3.600€.
3.    Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος  και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών.
Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις τους και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου ή στα κατά τόπους πλησιέστερα ΚΕΠ (εκτός των δύο ΚΕΠ της πόλεως Αγρινίου).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  Στις περιπτώσεις έγγαμων ζευγαριών που αποτελούν άπορα μέλη του ίδιου φορέα υλοποίησης υποβάλλεται μία κοινή αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
2. Θεωρημένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλλουν αίτηση μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τους θα απορρίπτεται.
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1/5/2013 έως  31/5/2013.

 

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button