Δυτική Ελλάδα

Δεύτερο σε εγκριθείσες προτάσεις το ΤΕΙ Μεσολογγίου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποβληθεισων προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 144 για το πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ

Το ΤΕΙ Μεσολογγίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακoύ Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) και ειδικότερα του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ, της πρόσκλησης με κωδικό 144, που αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για:

την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος παράλληλα με το εκπαιδευτικό σύστημα τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας τη δια βίου μάθηση και την έρευνα

υπέβαλε δέκα οχτώ (18) προτάσεις (επτά (7) αυτοδύναμες και έντεκα (11) σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).


Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης από ΑΕΙ με κοινό στόχο τους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης και με αντικείμενο την επιμόρφωση των αποφοίτων σε πεδία εξειδικευμένης γνώσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεών τους στο πεδίο της επιστημονικής ειδίκευσής τους ή/και της επαγγελματικής ενασχόλησής τους.

Βάσει της ολοκληρωθείσας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο παραπάνω πλαίσιο, το ΤΕΙ Μεσολογγίου πέτυχε τους επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς στόχους του με την έγκριση των πέντε από τις επτά αυτοδύναμες κατατεθείσες προτάσεις και των εννέα από τις έντεκα κατατεθείσες προτάσεις σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.

Ενδεικτικά αναφέρουμε εγκριθείσες προτάσεις:


Κάθε δράση συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ πρέπει οπωσδήποτε να αφήνει μετά την ολοκλήρωσή της ένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα στη χώρα, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο εύρος επωφελούμενου πληθυσμού.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΚΔιΒιΜ, με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ πρέπει:

να έχουν χαρακτήρα καινοτόμο,
να στηρίζουν την εισαγωγή νέων θεσμών ή την αναβάθμιση παλαιότερων,
να συμβάλουν στην εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων
να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στην προαγωγή του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και γενικότερα να έχουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button