ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Ανακαινίζω – Ενοικιάζω: Πώς θα συμπληρώσετε την αίτηση – Οι εργασίες που επιδοτούνται

Περισσότερες από 12.0000 κενές κατοικίες αναμένεται να βάλουν «ενοικιαστήριο», μέσα από το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», μετά την ανακαίνιση / επισκευή τους για την οποία παρέχεται επιδότηση έως και 4.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιθεισών δαπανών με μέγιστο ποσό 10.000 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται υλικά και εργασίες.


Πώς θα συμπληρώσετε την αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), καταχωρώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Εκεί θα επιλέξουν την Υπηρεσία Αίτηση για το Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

Ακολουθώντας τις οδηγίες, επιλέγουν το ακίνητο που επιθυμούν να ανακαινίσω και στην συνέχεια να εκμισθώσουν.

Εάν για το ίδιο ακίνητο υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες / επικαρπωτές, ο υποψήφιος δικαιούχος συμπληρώνει και τους υπόλοιπους σχετικούς Αριθμούς Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), τα ζητούμενα στοιχεία και ολοκληρώνει την υποβολή της Αίτησης.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέσω διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Τομέα θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.

Ορισμένα από τα στοιχεία που λείπουν και ενδεχομένως να λείπουν είναι τα εξής:

  • Ο ΑΤΑΚ του ακινήτου,
  • τα στοιχεία επικοινωνίας και
  • ο αριθμός λογαριασμού πληρωμών (IBAN), του οποίου είμαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Οι εργασίες που επιδοτούνται

Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζονται οι εξής:

α) Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου.

Ενδεικτικά, τέτοιου είδους εργασίες περιλαμβάνουν:

  • ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας,
  • αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών,
  • αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων,
  • αντικατάσταση δαπέδων,
  • αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων,
  • αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.

β) Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες ανακαίνισης και επισκευής που περιγράφονται ανωτέρω υπό α).

γ) Δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής, οι οποίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με τα μη στεγασμένα επαγγέλματα, βαρύνουν τον δικαιούχο του Προγράμματος και,

δ) Δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στο πλαίσιο έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως του συνολικού ποσού των 700 ευρώ.

Για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες άδειες / εγκρίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Πώς γίνεται η πληρωμή από τον δικαιούχο

Τις εργασίες και τα υλικά της ανακαίνισης, αλλά και τις λοιπές επιτρεπόμενες από το Πρόγραμμα δαπάνες, πρέπει να τις εξοφλείτε υποχρεωτικά και αποκλειστικά μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, με οποιαδήποτε χρεωστική, πιστωτική ή/και προπληρωμένη κάρτα πληρωμών σας, η οποία έχει εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. σας από τον Π.Υ.Π., όπου διατηρείτε τον ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών του (ΙΒΑΝ), τον οποίο έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.

Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και συνδυαστικά τις κάρτες πληρωμών που διαθέτετε στον Π.Υ.Π. στον οποίο δηλώσατε τον ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών του (ΙΒΑΝ), ενώ παράλληλα, είναι επιτρεπτή και η πληρωμή με δόσεις, εφόσον το επιτρέπει ο τύπος κάρτας πληρωμών που θα επιλέξετε.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει οποιοδήποτε τύπο κάρτας πληρωμών στον ΠΥΠ που επέλεξε, θα πρέπει να εκδώσει τουλάχιστον μια νέα κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσει για τις πληρωμές του Προγράμματος.

cnn.gr

Χορηγούμενη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
aluxal web banner new logo Τοπική Διαφήμιση
tsiknas600x338 Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button