Γεγονότα

Αιτήσεις για πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων

epi-anergia-programmaΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΑΣ» καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (βλ. ενότητα 4) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

 1. 1.           ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Πράξη «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» θέτει στο επίκεντρο την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της απασχόλησης. Περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής.

Κύριος στόχος του σχεδίου είναι η ένταξη των ωφελούμενων ανέργων στην απασχόληση, μέσω της εξασφάλισης δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την τοπική ανάπτυξη.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

 1. 2.           ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «ΔΙΑΣ», η οποία συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2013 από τους παρακάτω φορείς:

 • Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.»
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου
 • Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
 • Ομοσπονδία Εμπόρων, Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας
 • Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε.
 • Εταιρεία Έρευνας και Επικοινωνίας – Κ.Ε.Κ. Α.Ε.
 • Δ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
 1. 3.           ΔΡΑΣΕΙΣ

Για τους ανέργους που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν δράσεις: Κατάρτισης, επιμόρφωσης, δικτύωσης, συμβουλευτικής, κ.α.

 1. 4.           ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στις παραπάνω δράσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, καθώς και απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα με χαμηλά ατομικά εισοδήματα. Η Πράξη αφορά σε 100 ωφελούμενους.

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις του Έργου έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • να είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ).
 • ηλικιακά να είναι άνω των 18 ετών
 • να έχει γίνει εξατομικευμένη παρέμβαση και να έχει συνταχθεί Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
 • να έχουν αποδεδειγμένα ενδιαφέρον για το αντικείμενο του έργου και να θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας (κρίνεται από το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, τη συνέντευξη και τα τεστ προσωπικότητας),

ή

 • να είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Στα κριτήρια επιλογής θα ληφθεί υπόψη η επιθυμία και το ενδιαφέρον των υποψηφίων για ένταξη στην αγορά εργασίας. Τα παραπάνω θα αξιολογηθούν βάση προσωπικής συνέντευξης από την Επιτροπή Επιλογής της ΑΣ και συμπλήρωσης τεστ ενδιαφερόντων.

 1. 5.           ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τον οδηγό ενημέρωσης για τις δράσεις της Πράξης, τις αναλυτικές προϋποθέσεις καθώς και την αίτηση συμμετοχής καθημερινά 10.00 – 13.30 από :

–         Τον συντονιστή εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης : ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – Tηλ.: 2641039007, Πλ. Δημαρχείου, Δημοτική Κοινότητα Καινούργιου, Δήμου  Αγρίνιου, www.trihonida.gr.

–         Τον εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης : Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίο-Τηλ.:2641055655, Δαγκλή 27, στο Αγρίνιο

–         Τον εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης : Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας-Τηλ.:2641022713, Μπαϊμπά 27, στο Αγρίνιο.

 1. 6.           ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (απαιτείται θεωρημένη από δημόσια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τα παραπάνω γραφεία καθημερινά από 16/12/2013 έως 17/01/2014, ώρες: 10:00-13:30.

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button