Γεγονότα

Αδυσώπητα ερωτηματικά ασφαλισμένου του ΟΑΕΕ από το Μεσολόγγι

epi-oaee

Με εξώδικο έγγραφο επαγγελματία από το Μεσολόγγι, που αδυνατεί από το τέλος του 2010 να καταβάλλει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΟΑΕΕ , καταθέτονται μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τις κρατήσεις, την παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα επιτόκια των οφειλών, τα αποθεματικά του Οργανισμού και πολλά ακόμη.

Το σχετικό έγγραφο κοινοποιείται στον Συνήγορο του Πολίτη, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Αιτωλ/νία, το Υπουργείο Εργασίας και την Διοίκηση του ΟΑΕΕ και έχει ως εξής:

ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΕΕ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ ( παλαιό ΤΑΕ ) ανελλιπώς από το έτος 1987
έως σήμερα .
Σε περίοδο άγριας λιτότητας και αδυσώπητης οικονομικής τετραετούς κρίσης , κατάρρευσης της αγοράς , καλούμαι και σήμερα να καταβάλω εισφορά προς τον οργανισμό ύψους 1044,02 ευρώ ανά δίμηνο ( τελευταία χρέωση 3ου διμήνου 2013 ), σαν βασική υποχρέωση μου απέναντι στον οργανισμό προκειμένου σύμφωνα με τα ισχύοντα
α) να εξασφαλίζω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Και β) σύνταξη γήρατος στο 67ο έτος της ηλικίας μου .
Τα τελευταία τρία έτη ( ειδικότερα από το τέλος του έτους 2010 ) έχω περιέλθει σε αδυναμία καταβολής των εισφορών μου στο ταμείο ( ένας από τους 450 000 χιλιάδες συναδέλφους πού βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση ) , σαν συνέπεια της καταστροφικής πολιτικής των μνημονίων , πού οδήγησε , μέσα σε τέσσερα χρόνια , σταδιακά , σε κατάρρευση των πωλήσεων της επιχείρησής μου ( και ολόκληρου του κλάδου δραστηριοποίησής μου ) σε ποσοστό άνω του 80% .
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την συσσώρευση , μέχρι σήμερα , ένα συνολικού δυσβάστακτου , και κατ΄ ουσίαν μη δυνάμενου να πληρωθεί , χρέους προς τον οργανισμό σας . Μάλιστα το ποσό αυτό επιβαρύνεται εκ μέρους σας με απαράδεκτο ύψος επιτοκίου , έτσι ώστε ο όρος τοκογλυφία στην περίπτωσή σας να αδυνατεί να περιγράψει την μεταξύ μας οικονομική σχέση .
Από την άλλη πλευρά εσείς , σαν ασφαλιστικός οργανισμός , ακολουθείτε μία συγκεκριμένη πολιτική ( αδιέξοδες δήθεν «ρυθμίσεις» χρεών ) απέναντι στην οικονομική δυσπραγία των μελών σας , τέτοια πού τελικά όχι μόνο δεν βοηθάει ουσιαστικά ούτε την αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού κοινωνικού προβλήματος , ούτε την στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού οργανισμού .
Απεναντίας , με μαθηματική ακρίβεια και στόχευση οδηγεί στην υπερχρέωση των μελών σας και τελικά στο υποχρεωτικό κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διακοπή εργασιών χιλιάδων αυτοαπασχολουμένων . Όλα συγκλίνουν στο ότι η κεντρική πολιτική επιλογή που υλοποιείται μεθοδικά είναι η κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης και το πέρασμα στην εποχή της ιδιωτικής . Επ ΄αυτού όμως δεν θα παραθέσω τα συντριπτικά εις βάρος σας στοιχεία , που καταδεικνύουν πλέον τον ολοφάνερο στόχο των πολιτικών σας προϊσταμένων.
Θα αρκεσθώ κατ΄αρχήν στο κύριο ζητούμενο αυτής της πρώτης μου εξώδικης επιστολής…

Θα ήθελα να θέσω στον οργανισμό τις παρακάτω ερωτήσεις , περιμένοντας , στον σύννομο χρόνο , τις δέουσες απαντήσεις σας :
1) «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 258/05 αλλά και τις γενικότερες διατάξεις η Κοινωνική Ασφάλιση διέπεται από βασικές ασφαλιστικές αρχές , η βασικότερη των οποίων είναι η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης .» ( από σχετική απάντηση του οργανισμού σας σε παρόμοια ενέργεια άλλου συναδέλφου ).
Η αρχή αυτή αφορά βεβαίως , δεσμευτικά , στην πλευρά του ασφαλιζόμενου και μόνο . Θα μπορούσατε να μού αναφέρετε αντίστοιχη γενική ασφαλιστική αρχή , στην παραπάνω γενική σχέση ασφαλίζοντος και ασφαλιζόμενου , πού να αναφέρεται σαν απαράβατη υποχρέωση του φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προς τον ασφαλιζόμενο ;
2) Ποιο είναι το ( τα ) πραγματικό ( -ά ) ετήσιο ( -α ) επιτόκιο ( -α ) με βάση το ( -α ) οποίο ( -α ) ο οργανισμός σας επιβαρύνει τις οφειλές μου προς αυτό . Η χρήση , εκ μέρους του οργανισμού , αυτών των επιτοκίων σε ποιες νομικές διατάξεις εδράζονται;
3) Ένα μέρος της υποχρεωτικής προς το ταμείο εισφοράς μου ( ύψους μηνιαίου 46,39 ευρώ με βάση την κατηγορία ασφάλισης στην οποία ανήκω ) αντιστοιχεί στην κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής μου περίθαλψης .
Με βάση το δεδομένο ότι από το τέλος του 2010 αδυνατώ να πληρώσω τις εισφορές μου , και έχοντας απωλέσει το δικαίωμα πρόσβασης στις προσφερόμενες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού , θα ήθελα να μού δώσετε απάντηση – εξήγηση για τους λόγους που μου χρεώνεται το παραπάνω ποσό , για υπηρεσίες στις οποίες μου έχετε απαγορεύσει την πρόσβαση.

4) Με βάση τις διατάξεις του ασφαλιστικού οργανισμού – θεσμός κατώτατων ορίων σύνταξης γήρατος , ορίζεται από τον ίδιο τον ασφαλιστικό οργανισμό , με αναφορά στο έτος 2004 , σαν κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος για τούς ασφαλισμένους πριν από το έτος 1993 το ποσό των 398,00 ευρώ και 329,84 ευρώ για τους νεώτερα ασφαλισμένους . Θα ήθελα να γνωρίζω , το ύψος της εγγυημένης κατώτατης σύνταξης γήρατος σήμερα. Νομίζω ότι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ασφαλισμένου η γνώση αυτού του ορίου .
5) Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο του οργανισμού ο ΟΑΕΕ οφείλει να παρέχει στους ασφαλισμένους του κατάλληλες φροντίδες για την πρόληψη , τη διάγνωση και την θεραπεία των νόσων από θεραπευτές ιατρούς ειδικοτήτων : Παθολόγου, Παιδιάτρου , Καρδιολόγου , Ωριλά , Δερματολόγου , Ορθοπεδικού , Πνευμονολόγου , Ουρολόγου , Γαστρεντερολόγου , Ρευματολόγου , Νευρολόγου , Ψυχιάτρου , Αλλεργιολόγου και Ενδοκρινολόγου . Θα ήθελα να γνωρίζω , ποιες από τις παραπάνω ειδικότητες , στην περιοχή μου , καλύπτονται από το ασφαλιστικό μου ταμείο , ποιές μένουν ακάλυπτες και για ποιόν λόγο . Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω για εκείνες τις ειδικότητες πού παραμένουν ακάλυπτες ποιος οφείλει να καταβάλει το κόστος των ιατρικών εξετάσεων , ποιος δηλαδή οφείλει και για ποιόν λόγο να υποστεί τη σχετική ζημία .
6) Ασφαλισμένος στο ταμείο μου ( πρώην ΤΑΕ , νυν ΟΑΕΕ ) από το 1987 , πλήρωνα με συνέπεια τις ασφαλιστικές μου εισφορές ( έως το έτος 2010 , δηλαδή για 23 ολόκληρα έτη ) σύντομα μάλιστα επέλεξα την ανώτερη κατηγορία ασφαλιστικών εισφορών ( κατηγορία στην οποία παραμένω μέχρι σήμερα ) προκειμένου να μεγιστοποιήσω την προσδοκώμενη σύνταξη γήρατος.
Σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη του οργανισμού του 2008 , του αρμόδιου , τότε, υπουργείου , ο ΟΑΕΕ θα έπρεπε να διαθέτει 48,8 δις ευρώ αποθεματικά , από τις συσσωρευμένες εισφορές των ασφαλισμένων ( άρα και εμού ) τα προηγούμενα χρόνια . Τη συγκεκριμένη , όμως , χρονιά ο ΟΑΕΕ είχε στα ταμεία του ΜΟΝΟ 588 εκατ. Ευρώ .
Στη συνέχεια , πρόσφατα , είναι γνωστή η περαιτέρω συρρίκνωση των αποθεματικών ( μέχρι εξαφάνισης αυτών ) μέσω της εφαρμογής του κουρέματος των ελληνικών ομολόγων του ταμείου ( PSI ) καθώς και μέσω της απαγόρευσης συμμετοχής αυτού στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών υπό ανακεφαλαιοποίηση , ενέργειες οι οποίες οδήγησαν ουσιαστικά και το δικό μας ταμείο σε συνθήκες πρακτικά μη βιώσιμες .
Θα ήθελα να μού εξηγήσετε τι απέγιναν τα αποθεματικά του ταμείου μας , άρα και εκείνα στη δημιουργία των οποίων και εγώ με τις εισφορές μου συνεισέφερα . Θα ήθελα επίσης να μού γνωστοποιήσετε αν έχουν ποτέ μέχρι σήμερα διερευνηθεί ή πρόκειται να διερευνηθούν οι πιθανές νομικές ευθύνες της εκάστοτε διοίκησης του ταμείου μας , συμπεριλαμβανόμενης και της σημερινής , για τις παραπάνω τεράστιες απώλειες των αποθεματικών , απώλειες οι οποίες έχουν οδηγήσει πλέον σε αυτή καθ΄ αυτή την αμφισβήτηση της ικανότητας του ταμείου μου να δώσει και σε εμένα , μελλοντικά , οποιαδήποτε σύνταξη , σε κάθε περίπτωση σύνταξη στοιχειωδώς ανάλογη των συνολικών εισφορών μου .

7) Απειλητικά δημοσιεύματα ( προσφάτως ) στον τύπο κάνουν λόγο για πρόθεση του ταμείου να στραφεί νομικά κατ΄ εμού ( και εναντίον όλων των «ασφαλισμένων»-ανασφάλιστων μελών του ) εξ ΄ αιτίας της αδυναμίας εκ μέρους μου πληρωμής των εισφορών μου .
Είναι γνωστό ότι όποιος δεν πληρώνει ( για οποιονδήποτε λόγο ) τις εισφορές του , ναρκοθετεί , κυρίως , την μελλοντική του σύνταξη και όχι τις συντάξεις των άλλων . Είναι επίσης γνωστό , ότι ακριβώς λόγω της ανωτέρω αναφερθείσας ( ερώτημα 5ο ) εξαφάνισης – κλοπής των αποθεματικών , κατά τρόπο παράνομο και ασύμβατο με τους ασφαλιστικούς κανόνες , οι σημερινές εισφορές των ενεργών μελών του οργανισμού ( μαζί με την αναγκαία πλέον επιδότηση του κρατικού προϋπολογισμού ) εξασφαλίζουν ( όλο και λιγότερο , όλο και ποιο δύσκολα ) την εξυπηρέτηση των σημερινών συντάξεων , ενώ δεν εξασφαλίζουν καθόλου πλέον την μελλοντική ικανότητα προς τούτο του ασφαλιστικού οργανισμού .
Με βάση το γεγονός ότι ο ασφαλισμένος του ταμείου , αυτοαπασχολούμενος , πού αδυνατεί να πληρώσει τις εισφορές του , καταδικάζει τον εαυτό του στην απώλεια της ιατροφαρμακευτικής του περίθαλψης , στην πιθανή ή βέβαιη απώλεια της σύνταξής του και στην διόγκωση των χρεών του . Κατά συνέπεια θα ήθελα να γνωρίζω σε ποιους κανόνες δικαίου ( νομοθεσία ) εδράζεται η πιθανή νομική διεκδίκηση εκ μέρους σας των οφειλών μου προς το ταμείο , αν δεν αποτελεί απλά έναν αισχρό εκβιασμό προς τους αυτοαπασχολούμενους πού βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση ;
Περιμένω , όσο το δυνατό συντομότερα , τις δικές σας απαντήσεις και επιφυλάσσομαι για την νομική διεκδίκηση και υπεράσπιση των αυτονόητων δικαιωμάτων μου , που απορρέουν από την μεταξύ μας σχέση ( ή μήπως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ; …)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button