ΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Video: Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Συνεδριάζει, σήμερα, Πέμπτη 28 Μαρτίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με 39 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δείτε ζωντανά:


Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

 1. Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 1. Λήψη απoφάσεων για μη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Δίκτυο Πόλεων για την Πολιτική Προστασία.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Κατάρτιση προγράμματος για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Αγρινίου έτους 2024.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής).

(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου).

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 120 MW στην τεχνική λίμνη Καστρακίου, στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.” (ΠΕΤ 2403000512)».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση Κοινότητας Καστρακίου).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καστρακίου κ. Γρηγόριος Μηλιόρδος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 42 MW στην τεχνική λίμνη Στράτου, στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.” (ΠΕΤ 2403000611)».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 2/2024 απόφαση Κοινότητας Στράτου).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Στράτου κ. Νικόλαος Σιδέρης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

 

 1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 107/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 73/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 6/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
 1. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Αγρινίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 119/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 8/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
 1. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 135/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 171/2024 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 78/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Κ.Χ. 167Α και στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 42/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2024 απόφασης της Κ.Ε. του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού –Δήμου Αγρινίου – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος & ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου για τρία έτη (2024-2025-2026)καθώς και ορισμός μελών επιτροπή παρακολούθησης».

(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2024 απόφασης της Κ.Ε. του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων απολογισμού 2023».

(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).

 1. Πρόωρη λύση μίσθωσης  κτηρίου 7ου Γυμνασίου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Παράταση μίσθωσης θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Στράτου  του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Ορισμός των Υπαλλήλων Ταμείου Δήμου Αγρινίου  για τον χειρισμό και την χρήση  της χρεωστικής κάρτας του τραπεζικού λογαριασμού στην ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Κλείσιμο αδρανούς τραπεζικού  λογαριασμού  του τέως  Δήμου Παραβόλας στην Τράπεζα Πειραιώς  και μεταφορά υπολοίπου σε  ενεργό λογαριασμό   του Δήμου Αγρινίου – Εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Αγρινίου στα Σχολικά Συμβούλια.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης). 

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Πεντακόρφου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Πεντακορφιωτών «ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 16/2023 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πεντακόρφου κ. Ιωάννης Νταλιαπές συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010). 
 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Λαμπιρίου στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Απανταχού Λαμπιριωτών Τριχωνίδας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαμπιρίου κ. Βασίλειος Κουτσιαύτης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010). 
 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Τριχωνίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριχωνίου «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 3/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τριχωνίου κ. Ευάγγελος Κουτσής συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).
 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου οικισμού Αγίας Παρασκευής, στην Κοινότητα Αγίου Βλασίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής κ. Δημήτριος Κατσιμάρδος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010). 
 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας Κοινοτικού Γραφείου Γραμματικούς στον Επιμορφωτικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γραμματικούς «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση Κοινότητας Γραμματικούς).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικούς κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
 1. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06), έτους 2024.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου 2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου).

 1. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 190/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καινουργίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του κτηρίου 1 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του κτηρίου 2 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 6ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του τμήματος 1 του 6ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ολοήμερου τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του τμήματος 1 του 15ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του του τμήματος 1 του Νηπιαγωγείου Δοκιμίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 121&123/2024 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Αποτίμηση σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζώης).

 

Χορηγούμενη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
aluxal web banner new logo Τοπική Διαφήμιση
pap tsalafouti cake 1000x563px Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button