Μαχαλιώτης

  • Pressαρίσματα

    Σίγουρα τους ρώτησε όλους;

    Επιμένει στο κάλεσμα για την συγκρότηση του “προοδευτικού και ανεξάρτητου” αυτοδιοικητικού πόλου ο Δημήτρης Τραπεζιώτης. Εκατό υποστηρικτές του, οι περισσότεροι…

    Read More »
Back to top button