ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Συνέδριο Δικτύου Πόλεων με Λίμνες: «Προς τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και κλιματική ουδετερότητα, με οδηγό το νερό»

Στις 10, 11 και 12 Μαρτίου 2023

Συνέδριο για τις «επιστημονικές, θεσμικές και τεχνικές λύσεις και τα έργα για το βιώσιμο παρόν και μέλλον της Δυτικής Ελλάδας και της Ηλείας», διοργανώνεται από το «Δίκτυο Πόλεων Με Λίμνες», την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου.

Υπό το πρίσμα: «Κλιματική ουδετερότητα- Από την φιλοδοξία στην υλοποίηση- Η κρίσιμη διασταύρωση πόσιμου νερού & υπογείων υδάτων σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον»


Από εκπροσώπους: της Κυβέρνησης, Κομμάτων, του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, Επιστημονικών Φορέων και της Επιχειρηματικότητας.

Παρουσιάζονται: το αποτύπωμα της διαχρονικής περιβαλλοντικής κρίσης και ο σχεδιασμός, οι τεχνολογικές, χρηματοδοτικές θεσμικές λύσεις, οι μελέτες και τα έργα, για τη Δυτική Ελλάδα, με βάση αναφοράς το νομό Ηλείας.

Στο τριήμερο Συνέδριο με τίτλο: «Προς τη Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη και την Κλιματική

Ουδετερότητα, με οδηγό το καθαρό νερό»

Που διοργανώνουν: το «Δίκτυο Πόλεων Με Λίμνες», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Ανδραβίδας -Κυλλήνης, με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου, στις 10, 11 και 12 Μαρτίου 2023.

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:

ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: Οι κύριες αιτίες των αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση των υδάτων αλληλοσυνδέονται. Σε αυτές συγκαταλέγονται η κλιματική αλλαγή, οι χρήσεις της γης, οι οικονομικές δραστηριότητες, όπως η παραγωγή ενέργειας, η βιομηχανία, η γεωργία και ο τουρισμός, η αστική ανάπτυξη και οι δημογραφικές μεταβολές. Η πίεση από τις εν λόγω αιτίες λαμβάνει τη μορφή της εκπομπής ρύπων, της υπερεκμετάλλευσης (καταπόνησης) των υδατικών πόρων, των φυσικών αλλαγών των υδάτινων μαζών και των ακραίων φαινομένων, όπως πλημμύρες και ξηρασία. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω απειλείται η οικολογική και χημική κατάσταση των υδάτων, περισσότερες περιοχές κινδυνεύουν από λειψυδρία και τα υδάτινα οικοσυστήματα – από τις υπηρεσίες των οποίων εξαρτώνται οι κοινωνίες μας – ενδέχεται να καταστούν πιο ευάλωτα σε ακραία φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες και η ξηρασία.

ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Σύμφωνα με τους

όρους, τους κανόνες και τις επιταγές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αντίστοιχης Εθνικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με το στόχο σταδιακής μείωσης των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατά 55% μέχρι το 2030, 80% μέχρι το 2040 και της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, που αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, στον μετριασμό του αποτυπώματος της.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ: Το πλούσιο υδατικό δυναμικό της Δυτικής Ελλάδας και της Ηλείας, σε επιφανειακά και υπόγεια νερά: λίμνες, βιότοπους, ποτάμια, πηγές, ιαματικές πηγές υδροφόρο ορίζοντα και το θαλάσσιο μέτωπο, αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα του νέου σχεδιασμού, προς αναζήτηση λύσεων ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης, κλιματικής θωράκισης και ανθεκτικότητας, που εξουδετερώνουν το αρνητικό αποτύπωμα της περιβαλλοντικής κρίσης και αναδεικνύουν το φυσικό απόθεμα ως πηγή ζωής, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικού πλούτου.

Ειδικότερα από τις εργασίες του Συνεδρίου αναδεικνύεται το μήνυμα ότι:

«Το νερό δεν είναι απλώς ένα εμπορικό προϊόν, αλλά και ένα κοινό αγαθό και ένας περιορισμένος πόρος, που πρέπει να προστατεύεται και να χρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Ωστόσο, δέχεται πιέσεις από πολλές διαφορετικές χρήσεις από διάφορους τομείς, όπως η γεωργία, η βιομηχανία, ο τουρισμός, οι μεταφορές και η ενέργεια».

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στις εργασίες του Συνεδρίου παρουσιάζονται επίσης οι επιστημονικές, θεσμικές και τεχνικές λύσεις, τα προγράμματα, οι δράσεις, οι μελέτες και τα έργα:

Χωροταξικού -πολεοδομικού σχεδιασμού- χρήσεων γης, προστασίας και ανάδειξης του θαλάσσιου μετώπου, βιοτόπων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Υποδομών και Δικτύων Μεταφορών, Ενέργειας Ύδρευσης- Αποχέτευσης, Βιολογικών Καθαρισμών, Ανακύκλωσης Νερού και σύγχρονων Τεχνολογιών.

Αντιπλημμυρικής θωράκισης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και προστασίας των εδαφών από διάβρωση.

Προστασίας της ποιότητας και ποσότητας των υδάτινων πόρων.

Ύδρευσης, άρδευσης και για όλες τις χρήσεις νερού των τοπικών κοινωνιών. Αποκατάστασης και ανάσχεσης φαινομένων υφαλμύρινσης.

Διατήρησης της βιοποικιλότητας και του υδάτινου ισοζυγίου.

Προστασίας των υδάτων σε περιοχές πέριξ των ΧΥΤΑ και των Βιολογικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας.

Ορθολογικής χρήσης του νερού σε γεωργικές καλλιέργειες, οικιακή, αστική και βιομηχανική χρήση.

Αντιμετώπισης προβλημάτων έλλειψης ή ακαταλληλότητα του νερού (λειψυδρία, ρύπανση και μόλυνση νερού, κατανάλωση).

Οι τριήμερες δραστηριότητες του Συνεδρίου, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο πρόγραμμα:

ΞΕΚΙΝΟΥΝ την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, στις 6.30 το απόγευμα, με ανοιχτή Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες», στην αίθουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο.

Ακολουθεί στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, συνέντευξη Τύπου των διοργανωτών, προς τους δημοσιογράφους περιφερειακών και εθνικών μέσων ενημέρωσης, στην αίθουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 από τις 9.30 το πρωί έως τις 2.30, με τον κύριο κορμό των εργασιών του Συνεδρίου, στην αίθουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο.

ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ το απόγευμα του Σαββάτου με Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» στην αίθουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο.

Και την εκδήλωση απονομής των Βραβείων «ΑΝΤΑΙΟΣ Awards» του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» σε Αίθουσα του Olympic Village Hotel Αρχαίας Ολυμπίας, σε Προσωπικότητες που διακρίθηκαν σε Διακυβέρνηση, Επιστήμη, Τέχνη, Τεχνολογία, Αθλητισμό, Πολιτισμό, Κοινωνία- Επικοινωνία στην προστασία του Περιβάλλοντος. Εκδήλωση που θα πλαισιωθεί από μουσικό πρόγραμμα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ με παράλληλες εκδηλώσεις και επισκέψεις σε περιοχές μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας και αξίας και περιβαλλοντικά έργα του Νομού Ηλείας.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Αίθουσα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πύργος

18:30-19:00: Ανοιχτή Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δικτύου

19:00-20:00: Συνέντευξη Τύπου, προς τους δημοσιογράφους περιφερειακών και εθνικών μέσων ενημέρωσης των:

Διονυσίας         Θεοδώρας         Αυγερινοπούλου, Πρόεδρος         της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής Βουλευτής ΝΔ Νομού Ηλείας,

Νεκτάριου Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,

Λέντζα Ιωάννη, Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης,

Γιώργου Καπεντζώνη, Πρόεδρος «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες»,

Με θέμα: «Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη: προς την περιβαλλοντική ανασυγκρότηση και την κλιματική ουδετερότητα, με οδηγό το καθαρό νερό».

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Αίθουσα : Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πύργος

09:00-09:30: Προσέλευση, εγγραφή

09:30-09:35: Αργύρης Δεμερτζής Δημοσιογράφος, Συντονιστής Συνεδρίου, Ομιλία: «Οι εργασίες και τα μηνύματα του Συνεδρίου»

09:35 -10:30: ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΙΛΙΕΣ- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

09.35 -09.45: Λέντζας Ιωάννης, Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ομιλία- Εισήγηση:

«Καλωσόρισμα -Όλες οι Προκλήσεις Ορθολογικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Υπόγειων και Επιφανειακών Υδάτων, σε ένα Δήμο»

09:45-09.55: Γιώργος Καπεντζώνης, Πρόεδρος «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, Ομιλία- Εισήγηση:

«Κήρυξη Έναρξης Εργασιών Συνεδρίου -Οι Πρωτοβουλίες-Συνέργειες και Δράσεις του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες», για την προστασία των Υδάτινων Πόρων και των Οικοσυστημάτων»

09.55-10.05: Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Ομιλία- Εισήγηση:

«Δυτική Ελλάδα –Ηλεία: αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης και των Φυσικών Καταστροφών προς την Πράσινη Μετάβαση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη- Ανθεκτικότητα- Υποδομές- Επενδύσεις- Έργα- Προγράμματα»

10.05-10.15: Ανδρέας Νικολακόπουλος Βουλετης ΝΔ: Ομιλία – Χαιρετισμός

10:15-10:25: Διονύσιος Καλαματιανός, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ομιλία- Χαιρετισμός

10.25-10-35: Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ: Ομιλία- Χαιρετισμός

10.35-10.55: Δρ. Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, Βουλευτής ΝΔ Νομού Ηλείας, Ομιλία- Εισήγηση –

Παρουσίαση:

«Νερό ως Πηγή Ανάπτυξης: Εφαρμογή των Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Εθνικών Στόχων στην Ηλεία.

Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση»

11:00 -12:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

«Σχεδιασμός Οργάνωσης του Χώρου και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων, με

όρους Ανθεκτικότητας και Κλιματικής Ουδετερότητας»

11:00 -11.15: Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος: Ομιλία- Εισήγηση:

«Η μεταρρύθμιση «Κωνσταντίνος Δοξιάδης»- Το νέο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) του

Παραλιακού Μετώπου Ηλείας – Χωροταξικός -Πολεοδομικός Σχεδιασμός- Χρήσεις Γης- Ανάδειξη και

προστασία των φυσικών πόρων».

11.15 -11.25: Παύλος Αβραμίδη, Καθηγητής Ιζηματολογίας , Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Ομιλία- Εισήγηση:

“ Τα Υδατικά Συστήματα της Ηλείας υπό το πρίσμα της Περιβαλλοντικής Τρωτότητας”

11.25 -11.35: Γεώργιος Τσίρης Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας Ομιλία- Εισήγηση:

«Προστασία των υδατικών πόρων κατά το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο, Σύνταγμα και 3199/2003»

11.35-11.45: Βασίλης Αϊβαλής Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Ομιλία Εισήγηση:

«Δυτική Ελλάδα –Ηλεία: Επαρκές και ποιοτικό νερό για οικονομική μεγέθυνση και αειφόρο ανάπτυξη,

με Σχεδιασμό και Οργάνωση του Χώρου »

11.45-12:00: Ερωτήσεις Συμμετεχόντων – Απαντήσεις Ομιλητών –Εισηγητών

12:00-12.10: Διάλειμμα Εργασιών Συνεδρίου

12.10 -13.00: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

«Έργα Υποδομών, Κλιματικής Θωράκισης, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Πρόσβασης σε Καθαρό

Νερό για Όλους»

12.10-12.25: Γεώργιος Καραγιάννης, Υφυπουργός Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Ομιλία- Εισήγηση:

«Το Περιβαλλοντικό, Οικονομικό, Αναπτυξιακό και Κοινωνικό Αποτύπωμα των Έργων, που αλλάζουν τη Δυτική Ελλάδα- Οι Κρίσιμες και Αναγκαίες Υποδομές για την Ηλεία»

12.25-12.40:     Λάμπρος     Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης     Βιώσιμης     Ανάπτυξης     &

Περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδας: Ομιλία- Εισήγηση:

«Το Σχέδιο Αντιμετώπισης και Θωράκισης από τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας για το Νομό Ηλείας – Οι Νέες Προσκλήσεις για Έργα, Δράσεις και Προγράμματα»

12.40-12.50: Κώστας Νικολούτσος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας – Ομιλία Εισήγηση:

«Κυκλική Οικονομία & Οικονομική Ανάπτυξη της Ηλείας- Οι προτάσεις της Επιχειρηματικότητας»

12:50-13:00: Ερωτήσεις Συμμετεχόντων – Απαντήσεις Ομιλητών -Εισηγητών

13:00-13.10: Διάλειμμα Εργασιών Συνεδρίου

13.10 – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI

«Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων. Καθορισμός της πρόκλησης Κλιματική Αλλαγή- Αγροτική παραγωγή- Έργα και Δράσεις Ορθολογικής Διαχείρισης του Νερού»

13.10- 13.25: Δημήτρης Παπαγιαννίδης, Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ομιλία Εισήγηση:

«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Χρηματοδοτικά Εργαλεία –Προβλήματα- Προκλήσεις -Προσκλήσεις για Έργα και Δράσεις Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας»

13.25-13.35: Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου Ομιλία- Εισήγηση:

«Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Τα Προγράμματα και οι Προσκλήσεις για Δράσεις και Έργα Προστασίας και Ανάδειξης Φυσικών Πόρων»

13.35-13:45:   Παναγιώτης   Δημόπουλος Καθηγητής   Βιολογίας, Σχολής   Θετικών   Επιστημών,

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών: Ομιλία- Εισήγηση:

«Βιοποικιλότητα – Οικοσυστήματα -Προστασία της Φύσης- Δίκτυο Natura 2000: H Συνύπαρξή με τον Αγροτικό Τομέα –Τα Προβλήματα, οι Προκλήσεις και οι Προοπτικές”

13:45-13:55: Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Σχολή Χημικών

Μηχανικών. Ομιλία- Εισήγηση:

«Διαχείριση Υγρών, Στερεών Αποβλήτων – Προστασία των Φυσικών Πόρων – Οι Τεχνολογικές Λύσεις και οι Διεθνείς Πρακτικές»

13.55-14.00: Ερωτήσεις Συμμετεχόντων – Απαντήσεις Ομιλητών –Εισηγητών

14.00-14.15: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αργύρης Δεμερτζής Δημοσιογράφος Συντονιστής Συνεδρίου

Γιώργος Καπεντζώνης, Πρόεδρος «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες»

14.30-15.30 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΜΝΩΝ

15:30 – 16:30 : Γεύμα στο ξενοδοχείο Olympic Village Hotel, Αρχαία Ολυμπία

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Αίθουσα : Olympic Village Hotel, Αρχαία Ολυμπία

19.30-20.30: ΑΝΤΑΙΟΣ AWARDS: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ «ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ»
19.30-19.40: Παρουσίαση του Θεσμού ΑΝΤΑΙΟΣ Awards: Αναγνωρίζουμε το κουράγιο , την διαφορετικότητα &την αριστεία

19.40-20.00: Μουσικό   Πρόγραμμα   από   τη    Φιλαρμονική Ορχήστρα   Λεχαινών   του   Δήμου

Ανδραβίδας Κυλλήνης

20.00-20.30: Απονομή Βραβείων και Επαίνων ΑΝΤΑΙΟΣ Awards 20:30 : Δείπνο στο ξενοδοχείο Olympic Village Hotel

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης

09.30 – 14.00: Πτήση με Υδροπλάνο, επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς

14.00 – 16.00: Γεύμα

16.00:             Αποχώρηση

Advertisements
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
farmakis banner Πολιτική Διαφήμιση
papanastasiou 600x338 Πολιτική Διαφήμιση
synthima pistioals 600x338 Πολιτική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button