Γεγονότα

Στην αντεπίθεση περνούν οι εταιρείες των βιορευστών στο Μεσολόγγι

viorefsta-limnothalassa

Οι τέσσερις εταιρείες στην ενημερωτική τους επιστολή κάνουν λόγο για συκοφαντικά δημοσιεύματα σε βάρος τους μετά την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος που έχει ζητήσει την ανάκληση των αδειών των εταιρειών θέτοντας το θέμα της εκ νέου αδειοδότησης τους, αφού προηγηθεί διαβούλευση.

“Με λίγες λέξεις, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ζήτησε να πεταχθούν στην κάλαθο των αχρήστων τα 4.000.000 ευρώ που δαπανήσαμε, αφού γνωρίζει πολύ καλά, ότι λόγω της μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου, που ο ίδιος προκάλεσε, είναι αδύνατη η επανάληψη της διαδικασίας επαναχορηγήσεως των, Νομίμων, αδειών μας.”, επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εταιρειών στην επιστολή τους.

Αναλυτικά:

 Κατόπιν συκοφαντικών δημοσιευμάτων και δηλώσεων σχετικά με το πρωτοφανές, κατά την άποψή μας, υπ’ αριθ. πρωτ ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/13030/1145/6-3-2018 έγγραφο του κου Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, επιθυμούμε να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη σχετικά με τα ακόλουθα:

1.Επανειλλημένα ο κος Πρωθυπουργός έχει διακηρύξει δημόσια, σε όλους τους τόνους και προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Ελλάδα είναι χώρα φιλική προς τις επενδύσεις και ιδιαίτερα σε ότι αφορά επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε για την ειλικρίνεια των δηλώσεων αυτών. Προκειμένου όμως να μην μείνει η διακηρυγμένη κεντρική πολιτική επιλογή της Ελληνικής Κυβέρνησης στο επίπεδο των θετικών δηλώσεων, απαιτείται, αυτονοήτως, η συστράτευση όλων των στελεχών της και η παράλειψη κάθε ενέργειας που την υπονομεύει.

Βέβαια, ουδείς μπορεί να υποστηρίξει, ότι οι επενδύσεις μπορούν να λαμβάνουν χώρα χωρίς την απαρέγκλιτη τήρηση των θεσμοθετημένων από την Ελληνική Πολιτεία κανόνων και διαδικασιών. Πλην όμως, κάθε επενδυτής δικαιούται να πιστεύει, ότι εφόσον οι κανόνες αυτοί έχουν τηρηθεί, πολλώ δε μάλλον αν τούτο προκύπτει και από αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, οι κόποι και τα χρήματά του είναι ασφαλή. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν μπορεί να γίνεται, σοβαρά, λόγος, όχι μόνο για φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, αλλά ούτε καν για κράτος δικαίου.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε, ότι η προαναφερόμενη κεντρική πολιτική επιλογή, αλλά και οι αρχές της χρηστής διοίκησης, υπονομεύονται, πιθανότατα λόγω ελλιπούς ενημέρωσης επι του ζητήματος των συμβούλων του, από ένα σημαντικό κυβερνητικό στέλεχος (τον κο Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας) που έχει την συνευθύνη της υλοποίησής της.

Τούτο προκύπτει, ευθέως, από τα ακόλουθα, ενδεικτικά αναφερόμενα και εγγράφως αποδεικνυόμενα, πραγματικά περιστατικά:

α) Έχουμε λάβει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η οποία είναι η αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή όσον αφορά την περίπτωση μας, Νόμιμες Άδειες για την εγκατάσταση τεσσάρων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην περιοχή Ευηνοχωρίου Μεσολογγίου.

Της αδειοδότησης μας προηγήθηκε η προβλεπόμενη από τον Νόμο διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, ήτοι η δημοσίευση στον Τύπο, (δύο τοπικές εφημερίδες) ειδική κοινοποίηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στον οικείο Δήμο, Κοινότητα, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κτλ., προς ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και υποβολή τυχόν ενστάσεων-αντιρρήσεων και η αποστολή των Μ.Π.Ε σε όλους τους συναρμόδιους φορείς, Υπηρεσίες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ουδείς εξ` αυτών δεν εξέφρασε την οιαδήποτε αντίρρηση στην αδειοδότηση των μονάδων μας.

β) Μετά την λήψη των απαιτούμενων αδειών, ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε τις οικοδομικές εργασίες, (όπως προκύπτει και από τα υπ. αριθ. αιτήματα: α)35228 (Βιοαέριο Δυτ. Ελλάδας) β) 35227(R-Bioenergy) και γ)35226 (TALLOS) που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΣΕΠΔΕΜ/ΤΕΔΚ προκειμένου να βεβαιωθεί η σύννομη ολοκλήρωση των εργασιών, βάσει των οποίων έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα πορίσματα των Ελεγκτών Δόμησης: α)42489, β)42439 και γ)42211) αγοράσαμε και εγκαταστήσαμε τον αναγκαίο εξοπλισμό, προσλάβαμε προσωπικό, δημιουργήσαμε υποχρεώσεις υπέρ τρίτων (κατασκευαστές-τράπεζες-προμηθευτές) και γενικά κάναμε ότι απαιτείται για την υλοποίηση αυτού που η Ελληνική Πολιτεία μας επέτρεψε να πράξουμε. Το κόστος της επένδυσης για την κάθε Εταιρεία ανήλθε σε 1.000.000 ευρώ, δηλαδή σε 4.000.000 συνολικά.

γ) Από τον Μάρτιο του παρελθόντος έτους (2017) και ενώ οι οικοδομικές μας εργασίες είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί, ομάδα κατοίκων της περιοχής, άρχισε να αντιδρά, οψίμως, στην υλοποίηση των νομίμων αδειών μας. Αρχικά προσέφυγε ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού, ο οποίος, με την υπ’ αριθ.  πρωτ 27416/2-6-2017 απόφασή Του, απέρριψε την προσφυγή. Η εν λόγω ομάδα κατοίκων στη συνεχεία επιχείρησε να προκαλέσει επανεξέταση των οικοδομικών μας αδειών. Και αυτή η προσπάθεια στέφθηκε με αποτυχία, καθόσον, μετά και από σχετική γνωμοδότηση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου, εξέδωσε την υπ’ αριθ. πρωτ 660/7-6-2017 απόφαση, με την οποία επέτρεψε την ολοκλήρωση των οικοδομικών μας εργασιών. Τελικά, απευθύνθηκε στο αρμόδιο Δικαστήριο και συγκεκριμένα στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, οι αποφάσεις του οποίου αποτέλεσαν κόλαφο για τους αντιδρώντες. Ειδικότερα, με την από 24-10-2017 Πράξη της κας Προέδρου του Δικαστηρίου, η προσφυγή τους κρίθηκε ως προδήλως αβάσιμη και επετράπη συνέχιση των εργασιών μας, ενώ ακολούθως, με την υπ’ αριθ. 14/2018 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στις 28-2-2018, η εν λόγω προσφυγή απορρίφθηκε πανηγυρικά, οριστικά και αμετάκλητα.

Agriniowebradio.gr: Ενημέρωση και μουσική όπως θα ήθελες ν΄ακούς

δ) Έξι μόλις ημέρες μετά την δημοσίευση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου, ο κος Αναπληρωτής Υπουργός, έκρινε ότι πρέπει να αγνοήσει τις αποφάσεις, της Ελληνικής Δικαιοσύνης, αλλά και του ιδίου του Υπουργού και εξέδωσε το υπ’ αριθ. πρωτ ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/13030/1145/6-3-2018 έγγραφό του, δια του οποίου ζήτησε την ανάκληση των αδειών μας και την επανάληψη της αδειοδοτικής διαδικασίας. Με λίγες λέξεις, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ζήτησε να πεταχθούν στην κάλαθο των αχρήστων τα 4.000.000 ευρώ που δαπανήσαμε, αφού γνωρίζει πολύ καλά, ότι λόγω της μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου, που ο ίδιος προκάλεσε, είναι αδύνατη η επανάληψη της διαδικασίας επαναχορηγήσεως των, Νομίμων, αδειών μας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το εν λόγω έγγραφο, κοινοποιείται, μεταξύ άλλων, στην βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου, στην, ομάδα πολιτών «ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΖΑ» και σε κάποιον πρώην Δήμαρχο Μεσολογγίου, όχι όμως και σε εμάς – τις αμέσως ενδιαφερόμενες εταιρίες, των οποίων προτείνεται η καταστροφή, επειδή πίστεψαν στη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων που τους αφορούν, στην δεσμευτικότητα των σχετικών Δικαστικών Αποφάσεων και, κυρίως, στην ειλικρίνεια των Πρωθυπουργικών δεσμεύσεων.

Όπως θα εξηγηθεί αναλυτικά κατωτέρω, το υπόψη έγγραφο είναι προδήλως παράνομο και ερείδεται επί εσφαλμένων νομικών, αλλά και πραγματικών προϋποθέσεων. Πέραν τούτων όμως, θεωρούμε ότι δικαιούμεθα να διατυπώσουμε τα ακόλουθα εύλογα, όσο και ρητορικά, ερωτήματα:

α) Δικαιούται ο πολίτης να πιστεύει ότι η άδεια που του χορηγεί η δημόσια διοίκηση είναι νόμιμη και νόμιμα – με ασφάλεια επενδύει βάσει αυτής ή πρέπει να αναμένει, ότι ανά πάσα στιγμή, αναλόγως προσωπικών επιθυμιών και πολιτικών συσχετισμών, δύναται να αποφασισθεί η καταστροφή του;

β) Έχει συνέχεια και συνέπεια η Ελληνική δημόσια διοίκηση ή μπορεί να εκφράζει διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα, αναλόγως των υποκειμενικών αντιλήψεων των αρμοδίων φορέων της ή των πολιτικών πιέσεων που ασκούνται σε αυτούς;

γ) Όταν η Ελληνική Δικαιοσύνη απορρίπτει μία προσφυγή, δικαιούται να την κάνει δεκτή ο αρμόδιος Υπουργός;

δ) Έτσι αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση το φιλικό κλίμα προς τις επενδύσεις; Θεωρεί δηλαδή ότι είναι δυνατό να επιτρέπει πρώτα να δαπανηθούν 4.000.000 ευρώ, να δημιουργηθούν υποχρεώσεις υπέρ τρίτων και στην συνέχεια να αποφασίζει ότι ο επενδυτής κακώς πίστεψε στη νομιμότητα των αδειών που το ίδιο το Κράτος του χορήγησε;

ε) Είναι όλοι οι πολίτες ίσοι ενώπιον του Νόμου και αν ναι, γιατί ο αρμόδιος Υπουργός λαμβάνει υπόψη τις απόψεις μόνο των φιλικά προσκείμενων στο κόμμα του προσώπων και ομάδων, απαξιώντας να ακούσει και τον αμέσως ενδιαφερόμενο πολίτη, την καταστροφή του οποίου αποφασίζει;

2.Επί της ουσίας, όπως προαναφέρθηκε, όλες οι «επισημάνσεις» που διαλαμβάνονται στο επίμαχο έγγραφο και υποτίθεται ότι δικαιολογούν την ανάκληση των αδειών μας, είναι εξόφθαλμα παράνομες και εσφαλμένες και όπως θέλουμε να πιστεύουμε, αποτελούν προϊόν παραπληροφόρησης του κου Υπουργού, ο οποίος, επί ενός σοβαρότατου ζητήματος, επέλεξε να βασισθεί σε όσα του μετέφεραν στελέχη του κόμματός του, απαξιώντας να ερωτήσει σχετικώς, όχι μόνο τους επενδυτές, αλλά ούτε καν τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, ο κος Υπουργός επισημαίνει τα ακόλουθα, τα οποία υποτίθεται ότι διέλαθαν της προσοχής τόσο των δημοσίων υπηρεσιών που μας αδειοδότησαν, όσο και του αρμοδίου Δικαστηρίου:

α) Ότι οι δια των μονάδων μας μετατρέπεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας σε βιομηχανική.

Αντιπαρατηρούμε τα εξής:

  1. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, δεν αποτελεί βιομηχανική δραστηριότητα, όπως ευθέως προκύπτει από την υπ’ αριθ. ΥΑΠΕ/Φ18/1604/11006 Εγκύκλιο του ιδίου Υπουργείου (ΑΔΑ: ΒΙ6Τ0-17Ψ).
  2. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 175700/14-04-16 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/Β/1212/26-04-2016) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, εντάσσεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ως εκ τούτου, επιτρέπεται η χωροθέτησή της σε γη υψηλής παραγωγικότητας (όπως προκύπτει και από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας).

β) Ότι για τις τροποποιήσεις της αρχικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) θα έπρεπε να επαναληφθεί η διαδικασία διαβούλευσης.

Αντιπαρατηρούμε, ότι αν ο κος Υπουργός έκανε, ως όφειλε, τον κόπο έστω και να κοιτάξει τον σχετικό φάκελο, αντί να αρκεσθεί στις αβασιμότητες που του μεταφέρθηκαν, θα διαπίστωνε αμέσως, ότι πριν από την κάθε τροποποίηση έλαβε χώρα η προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης.

γ) Ότι έλαβαν χώρα τέσσερεις τροποποιήσεις κατόπιν πολλαπλών αιτημάτων εκ μέρους μας.

Και εν προκειμένω προκύπτει, ότι ο κος Υπουργός αποφάσισε χωρίς καν να κοιτάξει τον φάκελο. Αν το έπραττε θα διαπίστωνε, ότι οι τροποποιήσεις είναι αφενός τρείς και όχι τέσσερις και ότι μόνο μία τροποποίηση ζητήθηκε από εμάς, η οποία όπως τεκμηριώθηκε, έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, (μείωση οικοδομικής κάλυψης κατά 90%, μείωση εκπομπών CO2 κατά 84% και μείωση εκπομπών Nox κατά 79%), και ότι οι λοιπές δύο έλαβαν χώρα κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών (ΔΕΔΔΗΕ  και Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου & Φυσικών Πόρων).

δ) Ότι δεν υποβλήθηκε ειδική οικολογική αξιολόγηση και δεν εξετάσθηκαν οι σωρευτικές επιπτώσεις.

Αν ο κος Υπουργός κοιτούσε, αν όχι τον σχετικό φάκελο, τουλάχιστον τις αποφάσεις (ΑΕΠΟ) των οποίων ζητά την ανάκληση, θα απέφευγε και αυτό το ολίσθημα, διότι από το εδάφιο 37 αυτών, προκύπτει, ευθέως, το αντίθετο.

ε) Ότι δεν εξετάσθηκε αν οι μονάδες έχουν χωροθετηθεί εντός περιοχών πλημμυρικών φαινομένων.

Και σε αυτή την περίπτωση, ο κος Υπουργός εκτίθεται, καθόσον στο εδάφιο 46 των ΑΕΠΟ αναφέρεται η θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας προς τούτο Διεύθυνσης Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.”

 

Την επιστολή υπογράφουν οι εταιρείες: 1.«TALLOS BIOMASS ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΕ». 2. «PERIS ENERGY BIOMASS ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΕ. 3. «R-BIΟENERGY ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΕ». 4. «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΕ».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button