ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Ρυθμίσεις τριών ταχυτήτων για τις οφειλές στην Εφορία – Πλήρης οδηγός

Τρία διαφορετικά ήδη ρυθμίσεων θα μπορούν να αξιοποιήσουν εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις για να εξοφλήσουν τις πάσης φύσεως φορολογικές τους οφειλές οι οποίες συσσωρεύονται απλήρωτες εξαιτίας της νέας οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού.

Εκτός από την νέα ειδική ρύθμιση των 12-24 δόσεων που έχει ήδη εξαγγείλει η κυβέρνηση για τη διευκόλυνση των πολιτών στην εξόφληση των χρεών προς την Εφορία που είχαν βεβαιωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας και πέραν της ήδη ισχύουσας πάγιας ρύθμισης φορολογικών οφειλών, εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής μιας ακόμη ρύθμισης πολλών μηνιαίων δόσεων, για τα φορολογικά χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας και έχουν αρχίσει κι αυτά να συσσωρεύονται σιγά-σιγά απλήρωτα.


Οι επιλογές

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα σχέδια της κυβέρνησης:

1 Εως την άνοιξη του 2021 θα έχει νομοθετηθεί μια νέα ειδική ρύθμιση που θα προβλέπει αποπληρωμή σε 2 έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με χαμηλό επιτόκιο 2,5% ετησίως, για τις φορολογικές οφειλές οι οποίες:

* είχαν βεβαιωθεί πριν το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού ή κατά τη διάρκεια του πρώτου αυτού κύματος,

* έπρεπε να καταβληθούν κανονικά σε προθεσμίες που έληγαν από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους,

* συσσωρεύτηκαν τελικά απλήρωτες, αρχικά έως και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια έως και τον Απρίλιο του 2021, λόγω των συνεχών αναστολών και των παρατάσεων στις προθεσμίες πληρωμής τους, τις οποίες αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για οφειλές οι οποίες βαρύνουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι των ήδη εξαγγελθέντων και εφαρμοζόμενων μέτρων οικονομικής στήριξης. Ειδικότερα, στη νέα αυτή ειδική ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν:

α) Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έπαψαν τις δραστηριότητές τους αναγκαστικά, με κρατική εντολή, την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020, για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

β) Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του κορονοϊού, λόγω κάθετης πτώσης του κύκλου εργασιών τους σε έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 και υπάγονται στις κατά καιρούς ανακοινωθείσες λίστες με τους πληττόμενους ΚΑΔ.

γ) Εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες των παραπάνω δύο περιπτώσεων, οι οποίοι βρέθηκαν σε προσωρινό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

δ) Ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να αποδεχθούν το «κούρεμα» των ενοικίων που είχαν συμφωνήσει με τους ενοικιαστές τους, κατά 40%, επειδή οι ενοικιαστές αυτοί ήταν είτε επιχειρηματίες-ελεύθεροι επαγγελματίες πληγέντες από την κρίση του κορωνοϊού είτε εργαζόμενοι σε πληγέντες επιχειρηματίες-επαγγελματίες είτε φοιτητές-τέκνα εργαζομένων σε πληγέντες επιχειρηματίες-επαγγελματίες.

Τι ρυθμίζεται

Οι οφειλές των παραπάνω φορολογουμένων αυτές για τις οποίες έχουν ισχύσει αναστολές πληρωμών και παρατάσεις προθεσμιών καταβολής μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Συγκεκριμένα, στην ειδική αυτή ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν:

* Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρος κληρονομιάς, δόσεις παλαιότερων ρυθμίσεων κ.λπ.) των οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε κανονικά από 11 Μαρτίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2020 αλλά παρατάθηκε αρχικά έως τις 31 Αυγούστου 2020.

* Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές των οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε από την 1η Μαΐου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αλλά παρατάθηκε αρχικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

* Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές των οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020 αλλά έχει παραταθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

* Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 11η-3-2020 και η είσπραξή τους είχε ανασταλεί αρχικά μέχρι και την 31η-8-2020.

* Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-4-2020 και η είσπραξή τους είχε ανασταλεί αρχικά μέχρι και την 31η-8-2020.

* Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-5-2020 και η είσπραξή τους είχε ανασταλεί αρχικά μέχρι και την 30η-9-2020.

* Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-6-2020 και η είσπραξή τους είχε ανασταλεί αρχικά μέχρι και την 31η-10-2020.

2 Για τις τρέχουσες τακτικές φορολογικές οφειλές ισχύει από την αρχή του 2020 η πάγια ρύθμιση μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής είτε σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,32% ετησίως είτε σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 6,82% ετησίως. Στην πάγια αυτή ρύθμιση μπορούν, ενδεικτικά, να υπαχθούν ο φόρος εισοδήματος, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης που έχουν ήδη βεβαιωθεί με τα εκκαθαριστικά των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019.

Επιπλέον, στην πάγια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ο φόρος εισοδήματος και το τέλος επιτηδεύματος των νομικών προσώπων για τη χρήση του 2019, καθώς επίσης και ο ΕΝΦΙΑ. του 2020. Η ένταξη στη ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει και αφού καταστεί ληξιπρόθεσμη μία δόση της οφειλής ή περισσότερες της μίας δόσεις της οφειλής ή ακόμη κι αν καταστεί ληξιπρόθεσμο ολόκληρο το ποσό της οφειλής.

3 Οι φορολογικές οφειλές που βεβαιώθηκαν από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι τακτικές οφειλές που περιγράψαμε παραπάνω, οι οφειλές που θα βεβαιωθούν στο τελευταίο τετράμηνο του 2020 καθώς επίσης και οι οφειλές οι οποίες είχαν βεβαιωθεί πριν τον φετινό Ιούλιο αλλά οι προθεσμίες εξόφλησης ορισμένων δόσεών τους λήγουν από τον Οκτώβριο και μετά εξετάζεται να υπαχθούν σε μια νέα ειδική ρύθμιση πολλών μηνιαίων δόσεων. Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας χθες στην πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΜΕGA ανέφερε, συγκεκριμένα, ότι:

«Πέρα από την πάγια ρύθμιση που ούτως ή άλλως έχει νομοθετηθεί πριν από την υγειονομική κρίση, προσπαθούμε να δούμε εάν υπάρχουν δυνατότητες να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά τo lockdown. Είναι κάτι το οποίο το μελετάμε, θέλουμε να το προσπαθήσουμε. Προσπαθούμε να δούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια και δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία θα έχουμε το 2021. Αυτό πρέπει να το περιμένετε μέσα στον Οκτώβριο».

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

 

Χορηγούμενη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
aluxal web banner new logo Τοπική Διαφήμιση
tsiknas600x338 Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button