Άποψη

Ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ –  Γιάννενα  30 – 31/05/2013

po-laiki-syspeirosi

“Επιβεβαιώνεται από τις ίδιες τις εξελίξεις ότι η Τοπική Διοίκηση (Δήμοι – Περιφέρεια) με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», αποτελεί πλέον κρατικό μηχανισμό προώθησης και υλοποίησης της ευρωενωσιακής πολιτικής, υποταγμένο πλήρως στους στόχους των αλλεπαλλήλων «μνημονίων».

Πρόκειται για μια πολιτική που σχεδιασμένα και συστηματικά προωθείται χρόνια πριν και τώρα με την καπιταλιστική οικονομική κρίση επιταχύνεται η εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων που την υπηρετούν. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Τοπική Διοίκηση όλων των βαθμών απορρέουν από το γεγονός ότι είναι άρρηκτα δεμένη με την ανάπτυξη που κριτήριό της δεν είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών  αναγκών, αλλά η στήριξη της κερδοφορίας των μεγαλοεπιχειρηματιών σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων.

Οι Δήμοι αποτέλεσαν και αποτελούν κρίκο αυτής της προσπάθειας και σε συνθήκες με «υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης» και σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, τόσο στη χώρα μας όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και στην αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων.

Σήμερα σε συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης η επίθεση στη λαϊκή οικογένεια κλιμακώνεται και με ευθύνη των αιρετών, που υλοποιούν αυτήν την πολιτική.

Κοινός παρονομαστής της αντεργατικής επίθεσης, είναι: μείωση των κρατικών δαπανών – μείωση των δημόσιων υπηρεσιών – απολύσεις προσωπικού.

Αυτό εκφράζεται με το τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους Δήμους και με τη μείωση έως και κατάργηση των πόρων της Τοπικής Διοίκησης  από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΑΠ) στο όνομα της «εξοικονόμησης» πόρων και της «ορθολογικής διαχείρισης προσωπικού». Ουσιαστικά έχουμε στάση πληρωμών σε αρκετές αναγκαίες δράσεις και ανελαστικές δαπάνες των Δήμων.

Συνεχίζεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό Κράτος, με μειωμένους πόρους και μειωμένο προσωπικό.

Η Κοινωνική Πολιτική και οι αντίστοιχες δομές των Δήμων, ακόμα και αυτές οι ανεπαρκείς που υπάρχουν σε σχέση με τις ανάγκες, είναι σε πορεία συρρίκνωσης ή και κατάργησης. Στον τομέα αυτό υλοποιείται η πολιτική της ΕΕ – κεφαλαίου, που σε άλλα κράτη – μέλη έχει υλοποιηθεί χρόνια πριν την κρίση. Βασικό της στοιχείο είναι να περιοριστεί στο ελάχιστο η κρατική ευθύνη χρηματοδότησης και λειτουργίας τέτοιων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών και να συνδεθούν με τα ασφαλιστικά ταμεία σε ανταποδοτική βάση. Γι’ αυτό π.χ. υπάρχει η συγκεκριμένη εξέλιξη με την υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι», με περικοπή των δικαιούχων μέσω των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί, πληρωμή από τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και η απαλλαγή του κράτους της χρηματοδότησης για τη στελέχωση αυτής της υπηρεσίας, αφού την αναθέτει στους απολυμένους των σημερινών προγραμμάτων, ως «συνεταιρισμένους επιχειρηματίες». Για τους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς κριτήριο της ένταξης σ’ αυτούς δεν είναι η ανάγκη όλων στην προσχολική αγωγή, αλλά η «εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», δηλαδή η διευκόλυνση του επιχειρηματία να εξασφαλίζει απρόσκοπτα την εκμετάλλευση του γονιού.

Τεράστιες επιπτώσεις θα υπάρξουν στην ήδη εξαθλιωμένη κατάσταση της λαϊκής οικογένειας, που θα καλεστεί ή να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αυτών των υπηρεσιών ή να τις στερηθεί εντελώς!  Π.χ. βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί, αποδόσεις χρημάτων στις σχολικές επιτροπές, σχολικοί φύλακες, καθαρισμός σχολικών μονάδων, μεταφορά μαθητών, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, άθληση, πολιτισμός, κέντρα πρόληψης κλπ.

Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των ΟΤΑ και ιδιαίτερα φορέων κοινωνικής μέριμνας, που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, θα αποτελέσουν το άλλοθι των Δημοτικών Αρχών για ιδιωτικοποιήσεις και για την παραπέρα προώθηση της λεγόμενης Κοινωνικής Οικονομίας (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις), της «κοινωφελούς εργασίας» και των ΜΚΟ, του εθελοντισμού, της «φιλανθρωπίας» κ.α.

Τα στηρίζουν και τα προωθούν σχεδιασμένα προκειμένου να διαχειριστούν τη φτώχεια και να στηρίξουν τη στρατηγική της Κυβέρνησης – Ε.Ε. για περιορισμό της δωρεάν παροχής υπηρεσιών, με φθηνούς εργαζόμενους, τα οποία θα απευθύνονται κυρίως στα πιο εξαθλιωμένα στρώματα.

Οι ιδιωτικοποιήσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ύδρευση και την αποχέτευση, η εκχώρηση στο κεφάλαιο φυσικών πόρων και υποδομών, αποτελούν βασικά εργαλεία στην προώθηση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές επενδύσεις, που θα έχουν τραγικές συνέπειες για τα λαϊκά στρώματα, αφού για παράδειγμα μόνο το κόστος επεξεργασίας των απορριμμάτων (χωρίς να υπολογίσουμε το κόστος αποκομιδής) από τα 30 ευρώ τον τόνο θα ξεπεράσει τα 100 ευρώ!!

Οι συζητήσεις, που αφορούν στο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σηματοδοτούν την αποδοχή από μεριάς της ΚΕΔΕ της πάνω από 60% (σε σχέση με το 2009) μείωσής τους.

Οι μελέτες, που αφορούν στο Ελάχιστο κόστος λειτουργίας των Δήμων  δηλώνουν την απόφαση της Τοπικής Διοίκησης να προσαρμοστεί στο σύγχρονο καπιταλιστικό περιβάλλον, που απαιτεί δημοτικές Αρχές ευέλικτες, στην υπηρεσία των σχεδιασμών και των επενδύσεων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Π.χ. με βάση τη μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε) το συνολικό κόστος λειτουργίας των Δήμων ανέρχεται σε 3,62 δις ευρώ. Η Κυβέρνηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δίνει 2,2 δις στους Δήμους. Αν αφαιρέσουμε το 1 δις που είναι οι οριζόντιες δράσεις (προνοιακά επιδόματα, μεταφορά μαθητών κλπ), το ποσό που δίνει το Κράτος είναι 1,2 δις ευρώ, δηλαδή το 30% του ελάχιστου κόστους. Το υπόλοιπο 70% πρέπει να καλυφθεί από τους Δήμους μέσω τροφείων και αλλεπάλληλων τελών, φόρων και προστίμων.

Επομένως, όποια κριτήρια κι αν χρησιμοποιηθούν στην κατανομή των κουτσουρεμένων ΚΑΠ, δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια, ότι αυτή η πολιτική υποβαθμίζει τις λαϊκές ανάγκες, χειροτερεύει την κατάσταση των λαϊκών οικογενειών.

Κριτήριο για τους αιρετούς τελικά είναι η στάση τους και η πρακτική τους απέναντι στο βασικό πυρήνα της καπιταλιστικής οικονομίας, που είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για την κερδοφορία του κεφαλαίου καθώς και οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, που περνούν σαν οδοστρωτήρας στη ζωή των εργαζομένων, της λαϊκής οικογένειας, την ίδια στιγμή που προσφέρουν «γη και ύδωρ» στους επιχειρηματικούς ομίλους.

Οι σύμβουλοι του ΚΚΕ με το συνδυασμό της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε όλους τους Δήμους της χώρας, είμαστε απέναντι στις αναδιαρθρώσεις που προωθούνται στη κεντρική, τοπική και περιφερειακή διοίκηση, υπέρ του κεφαλαίου από την Κυβέρνηση αλλά και από τους αιρετούς που υλοποιούν αυτήν την πολιτική, ανεξάρτητα αν εμφανίζονται με κομματική στήριξη  ή ως ανεξάρτητοι εκλεγμένοι.

Καταγγέλλουμε τον αυταρχισμό, την καταστολή και την επιθετικότητα που ξεδιπλώνεται απέναντι στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, απέναντι στα δικαιώματα και τις ανάγκες μας.

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας για την αποκάλυψη του ρόλου του αστικού κράτους, των θεσμών του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας των εργαζόμενων, με τα φτωχά στρώματα της πόλης και του χωριού, στο δρόμο της διεκδίκησης μέτρων που ανακουφίζουν τους εργαζόμενους και τη λαϊκή οικογένεια.

Ο εργατόκοσμος, τα φτωχά στρώματα της πόλης και του χωριού,  οι άνεργοι και οι γυναίκες είναι ανάγκη να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Να ανακόψουν την αντιλαϊκή επίθεση και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Να ανοίξουν το δρόμο για τη δική τους εξουσία, που θα οργανώσει την οικονομία στη βάση των δικών τους αναγκών.

Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις καλούμε τους εργαζόμενους των Δήμων και τα λαϊκά στρώματα γενικότερα, που έχουν ανάγκη όλων αυτών των υπηρεσιών, ενιαία και συντονισμένα να οργανώσουν την πάλη για να απαιτήσουμε άμεσα μέτρα ανακούφισης, σε σύγκρουση με την πολιτική της Κυβέρνησης και της Ε.Ε.

Διεκδικούμε επείγοντα μέτρα για:

– Πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Δήμων που θα προέρχεται από αύξηση της φορολόγησης στο 45% του μεγάλου κεφαλαίου, από τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, από την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας.

–  Όχι στο κλείσιμο δομών – υπηρεσιών των Δήμων, αλλά διεύρυνσή τους.

– Καμία απόλυση εργαζομένων στους δήμους. Όχι στην κατάργηση οργανικών θέσεων. Ανανέωση όλων των συμβάσεων και μονιμοποίησή τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα που να καλύπτουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε υπηρεσίες και υποδομές.

– Άμεση δραστική μείωση ανταποδοτικών και άλλων τελών με στόχο την κατάργηση κάθε είδους τοπικής φορολογίας, ανταποδοτικών και άλλων τελών.

– Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στη λειτουργία στις υπηρεσίες και τα έργα των Δήμων. Καμία ιδιωτικοποίηση στη διαχείριση των απορριμμάτων, στους υδάτινους πόρους, τις ΑΠΕ – την ενέργεια γενικά, την εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια, άθληση, πολιτισμός

– Γενναία χρηματοδότηση για τους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς. Να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις των γονιών στη νέα περίοδο. Κατάργηση των τροφείων. Δικαίωμα των παιδιών στη δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή.

.  Πρόγραμμα δημιουργίας νέων σύγχρονων δημόσιων, βρεφονηπιακών σταθμών, με επαρκή στελέχωση και  σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή για την πανελλαδική κάλυψη όλων των αναγκών.

.  Άμεση και πλήρη λειτουργία όλων των Δημοτικών Ιατρείων και εργαστηρίων με απολύτως δωρεάν παροχή των υπηρεσιών σε όλους και ιδιαίτερα σε άπορους, ανασφάλιστους, μετανάστες και στις οικογένειές τους. Δωρεάν εμβολιασμό όλων των παιδιών. Λήψη μέτρων για τη Δημόσια Υγεία.

. Κρατική χρηματοδότηση για τη δωρεάν λειτουργία κατασκηνώσεων το καλοκαίρι για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών.

– Ενίσχυση και διεύρυνση των κοινωνικών δομών (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, κλπ..) με υπηρεσίες αποκλειστικά χρηματοδοτούμενες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που να καλύπτουν όλους δωρεάν χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αξιοποιώντας και τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ιδρυθούν και νέα και να λειτουργήσουν στα πλαίσια ενός δημόσιου συστήματος με δωρεάν και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τη δημιουργική απασχόληση όλων των παιδιών και αυτών με αναπηρία».

– Αφορολόγητο πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα σχολεία, παιδικούς σταθμούς, αθλητικά κέντρα κλπ.

– Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με αξιοποίηση και των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ή άλλων πόρων για σύγχρονες κτιριακές κοινωνικές υποδομές που καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών, έργα διαχείρισης αποβλήτων, αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής – αντιπυρικής προστασίας.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button