ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Πρώτη κατοικία: Κίνητρα σε περισσότερους για να μπουν στη ρύθμιση

Η μάλλον πενιχρή συγκομιδή των αποτελεσμάτων του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, έχουν ρυθμιστεί μόλις 10 δάνεια, αναγκάζει την κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέα βελτιωτική παρέμβαση. Στόχος να δοθούν κίνητρα ώστε να μπουν στη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία, όσο περισσότεροι μπορούν, κάτι λιγότερο από δύο μήνες πριν εκπνεύσει η σχετική προθεσμία
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία μετά από 18 εβδομάδες λειτουργίας της πλατφόρμας για την πρώτη κατοικία:

Έχουν μπει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 446 χρήστες.
Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 895 χρήστες.
Έχουν υποβληθεί 267 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
Έχουν δοθεί 56 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.
Έχουν ήδη αποδεχθεί 10 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.
Χθες αργά το βράδυ η κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο, προβλέπονται βελτιώσεις στο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας προκειμένου να μπορούν να ενταχτούν σε αυτό περισσότεροι οφειλέτες.

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της προστασίας πρώτης κατοικίας αφορούν τόσο σε νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν όσο και σε αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Πιο συγκεκριμένα:

Επιτρέπεται πλέον να υποβάλουν αίτηση για να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους και όσοι διαμένουν σε μισθωμένο ή παραχωρημένο ακίνητο, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους. Αφορά κυρίως σε όσους διαμένουν σε άλλη πόλη λόγω της εργασίας τους, π.χ. σώματα ασφαλείας, γιατροί, εκπαιδευτικοί κλπ.
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, δίνεται η δυνατότητα προστασίας ολόκληρης της κατοικίας, με αίτηση μόνο του ενός συνιδιοκτήτη. Διευκολύνονται έτσι, συγγενείς, διαζευγμένα ζευγάρια κλπ. Ωστόσο, εάν ένας εκ των συγκυριών δεν υποβάλλει αίτηση -είτε γιατί δεν είναι επιλέξιμος είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία- ο αιτών και πάλι θα δύναται να προστατεύσει το σύνολο της κύριας κατοικίας, λαμβάνοντας ρύθμιση επί του συνόλου αυτής. Περαιτέρω, με την ολοκλήρωση της ρύθμισης, αποκτά δικαίωμα αναγωγής κατά του συγκυρίου που δεν κατέθεσε αίτηση.
Ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για οφειλέτες που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε διάσταση, κατά τρόπο ώστε να μην χρειάζεται πλέον η συνυπογραφή της αίτησης από το έτερο εν διαστάσει μέλος.
Την κρατική επιδότηση δικαιούνται όλοι οι συνιδιοκτήτες που αιτούνται της προστασίας της κύριας κατοικίας.
Παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχει εγγυητής μικρότερης ηλικίας σε περιπτώσεις ηλικιωμένων οφειλετών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τη ρύθμιση των δόσεων σε βάθος 25-ετίας. Συγκεκριμένα σε περίπτωση που συμβάλλεται και εγγυητής, προκειμένου να παρασχεθεί ρύθμιση με χρονικό όριο αποπληρωμής τα 25 έτη, θα πρέπει είτε ο αιτών είτε ο εγγυητής, κατά το πέρας της 25ετίας, να μην υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του.
Δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από εταιρείες παροχής πιστώσεων (ανώνυμες εταιρείες που νόμιμα παρέχουν δάνεια) να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την κύρια κατοικία τους μέσω της πλατφόρμας.
Εάν χρειαστεί κάποια αίτηση να επανυποβληθεί λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων, διατηρείται η προστασία της κύριας κατοικίας κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επανυποβολή.
Καθιερώνεται η ενδεχόμενη συνδρομή του πληρεξούσιου δικηγόρου στην υποβολή της αίτησης, ανεξαρτήτως εάν προσυπογράφει την εν λόγω αίτηση ή όχι. Επίσης καθορίζεται η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου. Εάν ο αϊτών κριθεί επιλέξιμος, ο πληρεξούσιος δικηγόρος δικαιούται αμοιβής ύψους 120 ευρώ, η οποία προκαταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη επί της προς διάσωση κύριας κατοικίας, έναντι νόμιμου παραστατικού, ενώ εάν ο αϊτών έχει δηλώσει στην αίτησή του ότι στη διαδικασία έχει συμπράξει πληρεξούσιος δικηγόρος, και επιτευχθεί ρύθμιση, η πιστώτρια τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη προκαταβάλλει ως ελάχιστη δικηγορική αμοιβή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος το ποσό των 220 ευρώ. Με την παράγραφο 10, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της προώθησης της αίτησης του συνόλου των συγκυριών στους πιστωτές για τη χορήγηση ρύθμισης.
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής πρότασης ρύθμισης εκ μέρους του πιστωτή από έναν σε δύο μήνες, σε περίπτωση συνυποβολής της αίτησης από συγκύριους, λόγω της αναγκαιότητας περαιτέρω επεξεργασίας της αίτησης.
Τέλος στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις ΝΟΜΕ και το Ελληνικό.

Συγκεκριμένα:

Δημοπρασίες ΝΟΜΕ: Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην κατάργηση του μεταβατικού μέτρου για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των δημοπρασιών ΝΟΜΕ. Είχε προηγηθεί Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 16 Οκτωβρίου, την οποία κι έρχεται να κυρώσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Πιο συγκεκριμένα με άρθρο ακυρώνεται η προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου 2019 δημοπρασία προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ) και καταργείται η δυνατότητα να προγραμματιστούν νέες με το ίδιο μοντέλο. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση: «Η ακύρωση της εν λόγω δημοπρασίας ΝΟΜΕ και της δυνατότητας προγραμματισμού νέων με το ίδιο μοντέλο υπαγορεύεται πρωτίστως από την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διολίσθησης των οικονομικών μεγεθών της ΔΕΗ Α.Ε. και του συνακόλουθου συστημικού κινδύνου για το εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα και εν γένει την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποτροπή του προαναφερθέντος κινδύνου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, λόγω της αλληλεξάρτησης του ενεργειακού τομέα και της ελληνικής οικονομίας».
ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Σεπτεμβρίου με την οποία ορίζεται ότι οι κοινόχρηστοι χώρο, οι χώροι κοινή ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας του Ελληνικού περιέρχονται στον ειδικό Φορέα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων αφού αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί, ώστε να είναι πραγματικά κατάλληλοι προς χρήση.
newsit.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button