Δυτική Ελλάδα

Πρόσκληση για την προμήθεια του εξοπλισμού του οικοτροφείου του "Παναγία Ελεούσα"

epi-panagia-eleousa-oikotrofeioΑπό την αρμόδια Διεύθυνση της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του υποέργου 2 για την προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία οικοτροφείου Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ  ΕΛΕΟΥΣΑ στο Αγρίνιο του έργου με τίτλο: «Ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ)–Οικοτροφείου του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ στο Αγρίνιο», του Προγράμματος Π.Δ.Ε.- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» 2007-2013,  προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά με τιμή μονάδος σε ευρώ.

Σχετ:      α)    Το με αριθ. 5190/28.11.2013 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων     Συμβάσεων.

β)    Οι αριθ. 539,791, 863, 955/2013  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η αριθ. 1139/2013 εγκριτική της απόφαση σχετικά με την «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης».

γ)  Η αριθ. 174/11.7.2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την «Έγκριση προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών της Π.Δ.Ε. με διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν άγονων διαγωνισμών.

δ)    Η με αριθ. 246637/6492/17.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ι7Λ6-ΛΚΣ) επαναληπτική διακήρυξη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

Κατόπιν της (α) σχετικής Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων     Συμβάσεων με την οποία εγκρίνεται η υλοποίηση της ανωτέρω σχετικής προμήθειας με προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 25 Π.Δ. 60/2007) , παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εντός 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών την πρόθεσή σας για την  συμμετοχή σας στην διαδικασία.         Η διακήρυξη με ΑΔΑ ΒΛ9Ι7Λ6-ΛΚΣ  την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr) χρησιμοποιώντας τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ , περιγράφει αναλυτικά τις ομάδες και τα προς προμήθεια είδη.

Με το πέρας της σχετικής προθεσμίας θα υπάρξει  εκ νέου  ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών  (Διοικητήριο, Μεσολόγγι 30200, στα  τηλ: 26313-61668 & 61102).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button