ΑυτοδιοίκησηΠολιτικήΡοή Ειδήσεων

Αναπληρωτής πρόεδρος Κοινότητας Θέρμου o Αλέξανδρος Σιαδήμας

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Θέρμου ορίζει ως αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινότητας Θέρμου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας κ. Αλέξανδρο Σιαδήμα του Γεωργίου.

Αναλυτικά:

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θέρμου έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν.3463/2006 (Α’114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2) τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3) Με τη θέση σε ισχύ του Ν.4555/2019 «Βελτίωση της οικονομικής και Αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»
4) Την με αριθμ. 88 και αριθμό Πρωτοκόλλου 59846/21-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Κοινοτήτων»
Αποφασίζει
1. Ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινότητας Θέρμου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας κ. Αλέξανδρο Σιαδήμα του Γεωργίου.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Δημαρχείο Θέρμου, στην έδρα της Κοινότητας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button