Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Πώς θα λειτουργήσουν οι Ναοί της Μητρόπολης Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου το Άγιο Δωδεκαήμερο

Με έγγραφό του προς τους τούς Ιεροκήρυκες, τούς Εφημερίους, τά Εκκλησιαστικά Συμβούλια και τά Ἡγουμενοσυμβούλια της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, ο Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος ενημερώνει για τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και της Πολιτείας για τη λειτουργία των Ιερών Ναών την εορταστική περιοδο του Δωδεκαημέρου.

Το έγγραφο του Μητροπολίτη:


Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τήν Τρίτη 15 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. συνῆλθε ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, γιά νά ἀντιμετωπίση διάφορα ἐκκλησιαστικά θέματα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν Χριστιανῶν κατά τίς ἑορτές τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Προηγήθηκε, βέβαια, τηλεφωνική συνομιλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μέ τόν Πρωθυπουργό καί βρέθηκε μιά λύση, ὥστε νά μπορέσουν οἱ Χριστιανοί νά ἐκκλησιαστοῦν κατά τίς μεγάλες αὐτές ἡμέρες πού ἀναμένουμε. Εἶμαι γνώστης τῆς ἀγωνίας καί τοῦ ἀγῶνος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, καί τόν ὁποῖον εὐχαριστῶ.

Στήν συνέχεια ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε τίς σχετικές ἀποφάσεις. Ἐξεδόθη δέ καί ἡ Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τά ἀποφασισθέντα, κατ’ οἰκονομίαν ἐφέτος σέ γενικές γραμμές θά ἰσχύσουν τά ἑξῆς:

1. Θά γίνουν θεῖες Λειτουργίες, ἀνήμερα κατά τίς τρεῖς μεγάλες ἡμέρες, ἤτοι Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά καί Θεοφάνεια, μέ τίς προβλεπόμενες ἀποστάσεις καί τά μέτρα ἀποφυγῆς τοῦ συνωστισμοῦ, δηλαδή μέ τήν ἐλάχιστη ἀπόσταση μεταξύ τῶν ἐκκλησιαζομένων τά δύο (2) μέτρα καί μέ μέγιστο ἐπιτρεπόμενο ἀριθμό πιστῶν σέ μικρούς Ναούς εἴκοσι πέντε (25) ἀτόμων καί σέ κεντρικούς Ναούς πενήντα (50) ἀτόμων.

2. Σέ Ἐνορίες πού ὑπηρετοῦν δύο Ἱερεῖς μπορεῖ, ἄν χρειασθῆ νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ Χριστιανοί, νά γίνουν δύο θεῖες Λειτουργίες, μέ λιτότητα, ἁπλότητα καί συντομία χρόνου, σέ συνεννόηση μέ τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

3. Κατά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων ὁ Μέγας Ἁγιασμός μέ τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων θά γίνη ὅπως γίνεται κάθε χρόνο, ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀλλά δέν θά γίνη ἔξοδος ἀπό τόν Ναό (λιτανεία) γιά τήν ρίψη τοῦ Σταυροῦ στήν θάλασσα, σέ ποτάμια, σέ δεξαμενές κλπ.

4. Τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες, πέραν τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων (ἀνήμερα) τῆς Πρώτης τοῦ Ἔτους (Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ) καί τῶν Θεοφανείων (ἀνήμερα), στίς ὁποῖες θά παραστῆ ὅπως προαναφέρθηκε ἕνας καθορισμένος ἀριθμός Χριστιανῶν, θά μπορεῖ νά γίνονται οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καί θεῖες Λειτουργίες ἀπό τούς Ἱερεῖς καί τούς Ἱεροψάλτες, κεκλεισμένων ὅμως τῶν θυρῶν.

Ἐπίσης, οἱ Ἱεροί Ναοί θά παραμένουν ἀνοικτοί τήν ἡμέρα κατά τίς συνήθεις ὧρες γιά τούς Χριστιανούς γιά τήν προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τήν κατ’ ἰδίαν προσευχή.

5. Οἱ Κληρικοί καί τά μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ θά εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τόν ἔλεγχο καί τήν ἐφαρμογή τῶν μέτρων καί τήν καθοδήγηση τῶν Χριστιανῶν, καί ἐκτός ἀπό τήν τήρηση τῶν ἀπαραιτήτων ἀποστάσεων, θά πρέπει νά φροντίζουν καί γιά τόν ἐξαερισμό τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί γιά τήν τήρηση τῶν λοιπῶν γνωστῶν μέτρων προστασίας τῆς ὑγείας ὅλων μας, Κληρικῶν καί λαϊκῶν. Ἔχουμε εὐθύνη νά προστατεύσουμε τήν ὑγεία τῶν ἀδελφῶν μας καί τοῦ ἑαυτοῦ μας.

6. Ὅσοι ἀπό τούς Χριστιανούς ἀνήκουν σέ ὑγιειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, ἤτοι εἶναι ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς, πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα ἤ εἶναι ἀνοσοκατασταλμένοι, προτρέπονται νά ἀποφεύγουν τήν ἔξοδο ἀπό τά σπίτια τους χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τους.

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Αὐτά εἶναι τά βασικότερα σημεῖα τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Πολιτείας. Εἶμαι βέβαιος ὅτι θά τά τηρήσετε ἀσφαλῶς, γιατί ἡ ὑγιειονομική κρίση εἶναι μεγάλη, ὑπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ καί γι’ αὐτό ἡ προσοχή μας πρέπει νά εἶναι τεταμένη.

Πάντως, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά τονίσω ὅτι σέ ὅλη αὐτήν τήν περίοδο τῆς πανδημίας, τόσον ἐσεῖς ὅσο καί οἱ Χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἐπιδείξατε ἀπόλυτη ὑπακοή καί σεβασμό στήν Ἐκκλησία καί τήν Πολιτεία ἀλλά καί στόν Ποιμενάρχη σας, τηρώντας ὅλα τά μέτρα ὑγιεινῆς, χωρίς διαμαρτυρίες, καί τό κάνατε μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα.

Μέ τόν τρόπο αὐτόν συντελέσατε ὥστε ἡ Ἐπαρχία μας νά ἔχη μικρό ἀριθμό κρουσμάτων καί γιά μεγάλες χρονικές περιόδους κανένα κροῦσμα, νά μή κινδυνεύουμε, πρός τό παρόν, ἀπό τήν νέα αὐτή πανδημία καί νά ἔχουμε μεγαλύτερη ἀσφάλεια.

Ἀκριβῶς γι’ αὐτόν τόν λόγο, κυρίως γιά τό ἐκκλησιαστικό σας φρόνημα, σᾶς συγχαίρω, σᾶς εὐλογῶ, σᾶς εὐχαριστῶ καί εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ Ὁποίου τήν κατά σάρκα Γέννηση θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες, νά σᾶς προστατεύη ἀπό κάθε κακό, καί νά περάσετε μέ ὑγεία, σωματική καί πνευματική, αὐτές τίς ἅγιες Ἑορτές τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ».

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button