ΑυτοδιοίκησηΠολιτικήΡοή Ειδήσεων

Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή: Η ημερήσια διάταξη

Η 25η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής).

Η συζήτηση θα γίνει για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

• Συζήτηση της υπ. αριθ. 15/2018 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Ανδρέας Κατσανιώτης, μαζί να φτιάξουμε τον τόπο μας» κ.Γεωργίου Χήνου με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο , σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 2413/96, ΦΕΚ Α 124/96 περί ιδρύσεως Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελληνικών Σπουδών Αρχαίας Ολυμπίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση προγράμματος Αθλητικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019.
(εισηγητής : Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε
Θέματα Αθλητισμού- Εθελοντισμού &
Ολυμπισμού κ.Δημήτριος Κωσταριάς)

2. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», Π/Υ:#1.846.213,87€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

3. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ & ΕΡΙΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», Π/Υ: #430.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

4. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΟΣΙ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΧΩΡΙ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», Π/Υ: #600.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

5. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”», Π/Υ #510.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

6. Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Γέφυρας στον χείμαρρο Ρούσκουλα στην Νέα Μανωλάδα της Π.Ε.Ηλείας», προϋπολογισμού 730.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 001, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 ).
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

7. Έγκριση 2ης τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση πληρωμής έργων/μελετών 2ης τροποποίησης του ετήσιου επενδυτικού προγράμματος 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 και μέχρι την κατάρτιση του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 με τη διαδικασία των προκαταβολών»
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
κ. Παναγιώτης Μπράμος)

8. Έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2017, του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
κ. Παναγιώτης Μπράμος)

9. Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου: «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της Επαρχιακής οδού Πάτρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

10. Έγκριση α) καθορισμού επιλογής διαδικασίας διεξαγωγής δημοπρασίας & β) αποδοχής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο – Καλέντζι», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

11. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ», Π/Υ #149.618,72€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

12. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ – Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ» Π/Υ #177.820,00 €#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

13. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ», Π/Υ: #130.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

14. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ – Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» Π/Υ #79.430,00 €#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

15. Προένταξη νέου έργου στο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), με τίτλο «Αποκατάσταση κακοτεχνιών του Κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου Αστακού Δήμου Ξηρομέρου».
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων
κ. Ιωάννης Λύτρας)

16. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κακοτεχνιών του Κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου Αστακού Δήμου Ξηρομέρου» , προϋπολογισμού 74.400,00 € (60.000,00 € + Φ.Π.Α), σύμφωνα με το άρθρο 117 συνοπτικός διαγωνισμός του Ν. 4412/2016.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων
κ. Ιωάννης Λύτρας)

17. 1. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του: Υποέργου με α/α 5: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ- ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ», της Πράξης: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» Κωδικό Πράξης : στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ : 5007745 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και 2. Υπαγωγή της παρούσας απαλλοτρίωσης στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν.2882/2001.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων
κ. Ιωάννης Λύτρας)

18. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
κ. Παναγιώτης Μπράμος)

19. Δυνατότητα παράτασης του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης της Πάτρας, για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019, πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου & μέχρι ώρα 02:00 (της 20ης Ιανουαρίου 2019), λαμβάνοντας υπόψιν α) τους όρους όπως τίθενται από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Πάτρας και τη νομοθεσία που διέπει την αμοιβή και τα λοιπά εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί, και β) την τελική πρόταση των συλλόγων, οι οποίοι καλούνται να παρευρεθούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ.Σ.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

20. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019.
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος Κατσιφάρας)

21. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019.
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος Κατσιφάρας)

22. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση σεισμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019.
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος Κατσιφάρας)

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button