ΑυτοδιοίκησηΠολιτικήΡοή Ειδήσεων

Έργα οδοποιίας και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης στο Περιφερειακό την Παρασκευή

Τις πρώτες του συνεδριάσεις για το 2019 πραγματοποιεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) στην Πάτρα.

Πρόκειται να συζητηθούν θέματα οδοποιίας, αντιπλημμυρικών έργων και ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ». Θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση με αντικείμενο το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2019.


Ειδικότερα, θα συζητηθεί η έγκριση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Σελινούντα», συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων και την οριοθέτηση του συνόλου του ποταμού, με σκοπό την διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών.

Επίσης, τη συνεδρίαση θα απασχολήσει η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για δύο νέα έργα που εντάχθηκαν στη ΣΑΕΠ 001 της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και αφορούν την «Βελτίωση του Δρόμου Διασελλάκι – Πέρκος» και συγκεκριμένα την Ά φάση του έργου προϋπολογισμού 800.000 ευρώ και την «Βελτίωση του δρόμου Δρυμώνας – Νεροσύρτης» για την Β΄ φάση, προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο επίσης, πρόκειται να τεθεί προς έγκριση ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», δεδομένου ότι επιχορηγείται με 317.000 ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των λειτουργικών του δαπανών.

Οι πόροι εξοικονομούνται από την ορθή οικονομική διαχείριση της Περιφέρειας. Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του Ιδρύματος, είναι η διαμονή και σίτιση ογκολογικών ασθενών και των συνοδών τους, των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εκτός της έδρας λειτουργίας του και υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή σε νοσηλευτήρια των Πατρών.

Θα ακολουθήσει Ειδική Συνεδρίαση στις 17.00, με μοναδικό θέμα την Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2019, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, καθώς και τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα».

Οι προσκλήσεις των δύο συνεδριάσεων:

1η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

• Συζήτηση της υπ. αριθ. 06/2019 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα-Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Χρήστου Μπούνια με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο, σχετικά με την πρόβλεψη αποκατάστασης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στη γέφυρα του Μεγανίτη και στον κόμβο Πανοράματος – εργασίες καθ’ όλο το μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

• Συζήτηση της υπ. αριθ. 05/2019 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα-Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Σπυρίδωνα Καπράλου με απάντηση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα, σχετικά με το θέμα των Αστικών Αναπλάσεων του Δήμου Καλαβρύτων.

• Συζήτηση της υπ. αριθ. 4/2019 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Ανδρέας Κατσανιώτης, μαζί να φτιάξουμε τον τόπο μας» κ. Γεωργίου Χήνου με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, σχετικά με το θέμα της αποζημίωσης των ελαιοπαραγωγών από την καταστροφή από δάκο και γλοιοσπόριο.

• Συζήτηση της υπ. αριθ. 01/2019 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα-Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο , σχετικά με την εξέλιξη αξιοποίησης του Αεροδρομίου Επιταλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» κωδικό ΟΠΣ : 5029222 και καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας των δυο υποέργων σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (Α 147) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

2. Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για δύο (2) νέα έργα που εντάχθηκαν στη ΣΑΕΠ 001 της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τίτλους: 1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙ – ΠΕΡΚΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ)» και 2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑΣ – ΝΕΡΟΣΥΡΤΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)».
(εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

3. Έγκριση, δια της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
κ. Παναγιώτης Μπράμος)

2η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17.00΄ με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

• Έγκριση του (Ο.Π.Δ) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2019, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», σε διακριτούς πίνακες, στο Ο.Π.Δ. έτους 2019, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button