ΆποψηΡοή Ειδήσεων

Παρέμβαση Τραπεζιώτη για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε. Θεστιέων

Ο τέως δήμαρχος και εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών Παρέμβαση Τώρα (ACT NOW) Δημήτρης Τραπεζιώτης , παρεμβαίνει με άρθρο στο θέμα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας (τέως δήμολυ) Θεστιέων.

«Οι ρυθμίσεις και οι επιλογές που θα προταθούν προς έγκριση με το νέο ΓΠΣ θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ενιαίο χωροταξικό πλαίσιο», τονίζει ο κ. Τραπεζιώτης στην παρέμβαση του, κάνοντας μια σειρά από επισημάνσεις.


Συγκεκριμένα:

«Η Δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Θεστιέων, κατά τη δημοτική περίοδο που ο υπογράφων διετέλεσα Δήμαρχος (2002-2010), κίνησε τη διαδικασία εκπόνησης της Μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Περιοχής Διοικητικών Ορίων Δήμου Θεστιέων Αιτωλοακαρνανίας», διότι θεωρούσαμε ότι η χωροταξία αποτελεί τη θεμελιώδη σχεδίαση της οικολογικής τάξεως δηλαδή είναι η σπουδαιότερη γενική απόφαση της δημόσιας πολιτικής με βάση την οποία ο άνθρωπος κατανέμει τις πολλαπλές δραστηριότητες που αναπτύσσει, παραγωγικές και μη και τις οριοθετεί στον χώρο ώστε να είναι βιώσιμες και να μην αλληλοσυγκρούονται.

Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο), αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 113/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Θεστιέων. Ακολούθως με την υπ’ αριθ. 124/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Θεστιέων καταρτίστηκαν οι όροι και εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης ΓΠΣ διοικητικών ορίων Δήμου Θεστιέων και η ανωτέρω απόφαση επικυρώθηκε με την με αριθ. πρωτ. 18944/24-9-2009 πράξη- επικύρωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ).

Τέλος με την με αριθ. πρωτ. 1047/96/2010 Πράξη Επικύρωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου επικυρώθηκε η υπ. αριθ. 165/2010 απόφαση του ΔΣ του πρώην Δήμου Θεστιέων με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και ανατέθηκε η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης.

Η μελέτη του ΓΠΣ είναι στρατηγικού επιπέδου σχέδιο και συνοπτικά αυτά που καθορίζει είναι:

1. Ο βιώσιμος και ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός των χρήσεων γης (αγροτική γη, δασικές εκτάσεις, περιοχές βιοτεχνίας – χονδρεμπορίου – εμπορικών χρήσεων- τουριστικές- οικιστικές) και γενικότερα της οικιστικής ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, των υποδομών κλπ. στον αστικό και εξωαστικό χώρο.
Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι οριοθετήσεις και επεκτάσεις οικισμών, καθώς και οι χωροθετήσεις νέων περιοχών Α και Β κατοικίας ή και οργανωμένων τουριστικών περιοχών.

2. Η οργάνωση των δικτύων υποδομής ( τεχνική υποδομή) των συγκοινωνιών και μεταφορών, των δικτύων απορροής ομβρίων (ρέματα-λεκάνες απορροής), της ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών, εγκατάστασης ΑΠΕ χωροθέτησης ΧΥΤΥ κ.α..

3. Η οργάνωση του παραγωγικού συστήματος δηλαδή: αγροτικών δραστηριοτήτων (βιώσιμη και βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία – δασοπονία- αλιεία) για την παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένα ασφαλών προϊόντων που θα πρέπει να αποτελέσει τον υπ’ αριθμό ένα στόχο της περιοχής και θα εξασφαλίσει ένα ήθος προσφοράς που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση επισκεπτών στον Δήμο μας. Μη αγροτικών δραστηριοτήτων (μεταποίηση-τουρισμός). Προώθηση και δημιουργία υποδομών: α) για την αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και β) για την ανάπτυξη του ποιοτικού και βιώσιμου τουρισμού τεσσάρων εποχών (διαφοροποιημένων προϊόντων, υπηρεσιών με προδιαγραφές ποιότητας, μικρών εγκαταστάσεων και ήπιων μορφών εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος) .

4. Η οργάνωση της οικιστικής υποδομής.
Δηλαδή κατευθύνσεις οργάνωσης και ενίσχυσης οικιστικών κέντρων, ώστε να εξυπηρετούν τους μικρότερους οικισμούς από τις κοινωνικές εξυπηρετήσεις που θα παρέχονται σε αυτά (περίθαλψη- πρόνοια – διοικητικές και οικονομικές Υπηρεσίας) και κανόνες οργάνωσης και ορθολογικής λειτουργίας του αστικού χώρου που θα εξασφαλίζουν τους άριστους δυνατούς όρους διαβίωσης και ποιότητας ζωής των κατοίκων.

5. Η προστασία του περιβάλλοντος.
Δηλαδή της γεωργικής γης και της γης υψηλής παραγωγικότητας που διαθέτει η Δημοτική Ενότητα Θεστιέων και η οποία δυστυχώς συρρικνώνεται συνεχώς από αυθαίρετες και παράνομες παρεμβάσεις, καθώς επίσης και από την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκατέρωθεν της Ε.Ο. και στο τμήμα αυτής από κόμβο Παναιτωλίου μέχρι Συκιά. Επίσης προστασία των δασικών εκτάσεων, των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος (ορεινών και παραλίμνιων), των περιοχών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και τέλος όλων των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 και περιβάλλουν την Δημοτική Ενότητα Θεστιέων (λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχία, όρος Αράκυνθος, και Παναιτωλικό).

6. Ο καθορισμός περιοχών ειδικής ενίσχυσης και κινήτρων, όπου θα πρέπει καθορίζονται περιοχές στις οποίες ενισχύονται ορισμένες δραστηριότητες και επιδοτούνται για να αναπτυχθούν με βάση τον κανόνα της βιωσιμότητας.

7. Μέτρα, ρυθμίσεις, όροι και περιορισμοί που θα εξασφαλίζουν την αρμονική συνύπαρξη και συν εξέλιξη του αστικού χώρου με την ύπαιθρο και θα αποτρέπουν την αστικοποίηση, δηλαδή την ανεξέλεγκτη διόγκωση και επέκταση του αστικού ιστού.

Περαιτέρω αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή του πρώην Δήμου Θεστιέων δεν συγκροτεί, στα περισσότερα επίπεδα θεώρησης του νέου ΓΠΣ, μια αυτόνομη ανθρωπογεωγραφική ενότητα, διότι αποτελεί αφενός Περιφέρεια- Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αγρινίου και αφετέρου έχει άμεση σχέση και γειτνίαση με το ευαίσθητο οικοσύστημα των λιμνών Τριχωνίδας – Λυσιμαχίας (περιοχή ΝΑTURA 2000) κι άλλες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγρινίου και πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα ενιαίο σχεδιασμό και ολιστική προσέγγιση .

Συνεπώς οι ρυθμίσεις και οι επιλογές που θα προταθούν προς έγκριση με το νέο ΓΠΣ θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ενιαίο χωροταξικό πλαίσιο που θα εξειδικεύει τον πολεοδομικό σχεδιασμό με κοινούς κανόνες, όρους και προδιαγραφές για την ευρύτερη περιοχή και για όλες τις παραλίμνιες Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου που έχουν κύρια αναφορά στις Λίμνες Τριχωνίδα-Λυσιμαχία και αναπτύσσονται αφενός στις υπώρειες περιοχές δύο ακόμα ευαίσθητων οικοσυστημάτων, του όρους Αρακύνθου και Παναιτωλικού και πλησίον της Λυσιμαχίας (περιοχές ΝΑTURA 2000).

Απαιτείται λοιπόν ενιαίος οικολογικός και χωροταξικός σχεδιασμός για ολόκληρη την παραλίμνια περιοχή των λιμνών Τριχωνίδας – Λυσιμαχίας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα με βάση τις αρχές του βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της φέρουσας ικανότητας, της υποχρεωτικής αποκατάστασης των διαταραχθέντων οικοσυστημάτων, της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της ήπιας ανάπτυξης των ευπαθών οικοσυστημάτων.

Με την εφαρμογή των αρχών αυτών θα προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον, θα αναδείξουμε το πολιτιστικό στοιχείο, θα προσδιορίσουμε την ταυτότητα και θα δημιουργήσουμε τον «μύθο» της περιοχής η οποία έτσι θα αποκτήσει ύφος, θα γίνει ενδιαφέρουσα και ελκυστική και θα αρχίσει πλέον να εκπέμπει μήνυμα ότι είναι ένας τόπος με καθαρό περιβάλλον και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, υπόδειγμα βιωσιμότητας, «ένας γόνιμος τόπος που αξίζει να επισκέπτεσαι, να καλλιεργείς, να επενδύεις και να δημιουργείς».

Η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει ότι, όταν το περιβάλλον και οι υποδομές μια περιοχής είναι ποιοτικά αναβαθμισμένες, αυξάνεται η ελκυστικότητά της για τουρισμό, εργασία, επιχειρηματική δράση και επενδύσεις.
Κλείνοντας θα πρέπει να πούμε ότι η ευρύτερη περιοχή των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχίας όπου βρίσκονται γεωγραφικά η Δ.Ε. Θεστιέων και οι άλλες Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου είναι το ισχυρό συγκριτικό και παραγωγικό πλεονέκτημα, το μεγάλο όπλο του Δήμου Αγρινίου. Συνεπώς με το νέο ΓΠΣ και το συνολικό ΤΧΣ που θα καταρτισθεί θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα, ρυθμίσεις και επιλογές που θα ενισχύσουν και θα ενδυναμώσουν το ανωτέρω πλεονέκτημα του Δήμου μας διότι έτσι θα ενδυναμωθεί ταυτόχρονα και η τοπική οικονομία».

Advertisements
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
aluxal web banner new logo Τοπική Διαφήμιση
tsiknas600x338 Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button