Δυτική ΕλλάδαΕκπαίδευσηΡοή Ειδήσεων

Τα μέτρα του Πανεπιστημίου Πατρών για την πρόληψη μετάδοσης του SARS-Covid-19

Ολοκληρώνεται η λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου για τον COVID-19 στο Μικροβιολογικό εργαστήριο του ΠΓΝΠ

H Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών ενημερώνει με δελτίο τύπου, σχετικά με τις ενέργειες του Ιδρύματος, ως προς τον προγραμματισμό ενεργειών αντιμετώπισης της παρούσας κατάστασης

• Στο Πανεπιστήμιο Πατρών αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα Τμήματα έως 24/3/2020.


• Η ερευνητική λειτουργία συνεχίζεται κανονικά. Ωστόσο έχουν δοθεί οδηγίες σε όλους τους εμπλεκόμενους, ότι πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούνται οι οδηγίες ΕΟΔΥ. Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου λειτουργεί κανονικά. Έχουν δοθεί οδηγίες, από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ, προκειμένου να μην συνωστίζονται εργαζόμενοι (αποστάσεις- ευέλικτα ωράρια). Οι ερευνητές εξυπηρετούνται με τηλεφωνά και mails.

• Οι Διοικητικές Υπηρεσίες λειτουργούν αποφεύγοντας τη συνάθροιση πολλών ατόμων. Οι Προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών, κατόπιν εντολής, ρυθμίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών ώστε να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες αλλά να προστατεύονται οι εργαζόμενοι με ευέλικτα ωράρια, άδειες ειδικού σκοπού στο προσωπικού, σύμφωνα με τη πράξη Νομοθετικού περιεχομένου. Ενημερώνονται όσοι συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο, να εξυπηρετούνται με τηλέφωνο και mails ελαχιστοποιώντας την φυσική τους παρουσία στο Ίδρυμα.

• Οι παραδόσεις των πτυχίων ΠΜΣ και Διδακτορικών Διατριβών, γίνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων, παρουσία του Προέδρου ή του Αν. Προέδρου. Τα Τμήματα καθορίζουν το ρυθμό προσέλευσης των φοιτητών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Ανεστάλησαν όλες οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών. Παραλαμβάνουν τα πτυχία τους από τις γραμματείες των Τμημάτων παρουσία Προέδρου, χωρίς συνοδούς. Τα Τμήματα καθορίζουν το ρυθμό προσέλευσης των φοιτητών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός.

• Η Φοιτητική Εστία λειτουργεί κανονικά ως προς την στέγαση. Τα εστιατόρια σίτισης δεν λειτουργούν. Οι φοιτητές παραλαμβάνουν το φαγητό τους σε πακέτα.

• Σε συνεργασία με την επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας και την Ιατρό εργασίας του Πανεπιστημίου, υπάρχει συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων. Επισημαίνουμε συνεχώς ότι η προφύλαξη είναι ΚΑΙ ατομική ευθύνη και υποχρέωση .

• Ενημερώνονται συνεχώς να παραμείνουν σπίτι τους σε κάθε σύμπτωμα που τυχόν εμφανίσουν και να επικοινωνούν με τον ΕΟΔΥ.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

Α. H Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου υπέγραψε προγραμματική Σύμβαση με τον Διοικητή της 6η ΥΠΕ κ. Ι. Καρβέλη για την από κοινού προσπάθεια δημιουργίας εργαστηρίου «Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων παραγόντων». Η παρέμβαση, και η συνεργασία του Διοικητή της 6η ΥΠΕ κ. Ι. Καρβέλη, με το Πανεπιστήμιο ήταν καθοριστικής σημασίας.

Σε συνεργασία με τον Καθηγητή Παθολογίας- Λοιμωξιολόγο και μέλος της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων από λοιμογόνους παράγοντες, κ. Χ. Γώγο, τον Καθηγητή Βιοχημείας κ. Νικόλαο Καραμάνο που συνεισέφερε τα μέγιστα σε τεχνογνωσία, μέλη ΔΕΠ των Βασικών Επιστημών του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και την φιλότιμη εργασία και προσπάθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας και της επιστασίας καθαριότητας και φύλαξης, στήθηκε εργαστήριο «Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων».

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην 164/12.3.2020 έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την ίδρυση του εργαστηρίου και το εσωτερικό κανονισμό του με Διευθύνουσα την Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας- Αιμοδοσίας του Ιατρικού Τμήματος, κ. Α. Μουζάκη.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγινε εντός τεσσάρων ημερών. Χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα υποδομή και νέα που ήρθε άμεσα στο εργαστήριο. Η λειτουργία του σε αυτή τη φάση αφορά κυρίως στην εκτέλεση Μοριακών Διαγνωστικών Εξετάσεων ανίχνευσης του ιού SARS-Cov-2 σε ασθενείς με υποψία COVID-19.

«Η διάγνωση του SARS-CoV-2 εκτελείται με μέθοδο RT-PCR σε πραγματικό χρόνο (Real-time PCR), χρησιμοποιώντας το VIASURE SARS-CoV-2 RT-PCR Kit που ανιχνεύει δύο γονίδια του ιού για την ακριβή ανίχνευσή του.

Συγκεκριμένα, η μέθοδος ανιχνεύει μια συντηρημένη περιοχή των ORF1ab και Ν γονιδίων για τον ιό SARS-CoV-2.

Η μέθοδος έχει όριο ανίχνευσης 10 αντίγραφα RNA για τα γονίδια ORF1ab και Ν».

Παράλληλα ολοκληρώνεται η λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου για τον COVID-19 στο Μικροβιολογικό εργαστήριο του ΠΓΝΠ.

Β. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια στον κόσμο βρίσκεται μπροστά στην μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται τις συνέπειες της διακοπής της εκπαίδευσης με φυσική παρουσία στα αμφιθέατρα και στα εργαστήρια, που επέβαλαν τα μέτρα για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊoύ COVID-19. Θα επιθυμούσαμε όλοι, η διοίκηση και το διδακτικό προσωπικό, να μη χαθεί ούτε μέρα στην εκπαίδευση των φοιτητών μας σε όλα τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους και δομές καθώς και τη συσσωρευμένη εμπειρία του έχει εκπονήσει έναν οδικό χάρτη με στόχο αφενός την αναπλήρωση των μαθημάτων που δεν πραγματοποιούνται και αφετέρου τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά και τη σύννομη λειτουργία του Πανεπιστήμιου με βάση τις προϋποθέσεις που το ισχύον νομικό πλαίσιο καθορίζει.

Για το σκοπό αυτό, θα προσπαθήσουμε να αξιοποιηθούν όλες οι υποδομές που το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει, όπως ψηφιακά μαθήματα (διδακτικό υλικό, βιντεοδιαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, κλπ.) που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, πλατφόρμες εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και οι υφιστάμενες δομές (Κέντρο Δικτύων, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων, Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης) με το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινό τους δυναμικό.

Με βάση την υποδομή αυτή, θα διεξάγονται τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων από τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας και, σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, θα υπάρξει σταδιακή ενσωμάτωση και των προπτυχιακών μαθημάτων με στόχο να ολοκληρωθεί η επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Αναλυτική ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών θα γίνει με σειρά ανακοινώσεων τις επόμενες ημέρες.

Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής έχει συσταθεί Επιτροπή από: Νίκο Καραμάνο, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (συντονιστής), Σ. Κουμπιά, Πρόεδρο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ε. Γαλλόπουλο, Πρόεδρο Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Β. Κόμη, Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ν. Αβούρη, Συντονιστή Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων, Α. Καραλή, Συντονιστή Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, Μ. Ξένο, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, Θ. Σερεμέτη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, Χ. Βαλή, Τεχνικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης και Ι. Αντωνόπουλο, Τμήμα Δικτύων Δεδομένων, Φωνής.

Tο Υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι:

«Τα προληπτικά μέτρα που παίρνουμε για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοιού, είναι μέτρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης όλων μας».
Πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, διότι αποτελούν το πρώτο μέσο αναστολής διάδοσης του κορωνοιού.

Advertisements
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
farmakis banner Πολιτική Διαφήμιση
papanastasiou 600x338 Πολιτική Διαφήμιση
pistiolas omilia 1000x563 (1) Πολιτική Διαφήμιση
pap tsalafouti bruschetta 1000x563px copy Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button