Αυτοδιοίκηση

Ομαδικά πυρά αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ξηρομέρου

koi-dimarxeio-astakou

Νέες ανακοινώσεις εκδόθηκαν από παρατάξεις της αντιπολίτευσης στον Δήμο Ξηρομέρου, μετά την επιστροφή η του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την ανάγκη κατάρτισης του και ψήφισης του εκ νέου σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Κ. Δευτέρα.
Όλα αυτά στη “σκιά” της διαγραφής ενός Συμβούλου της πλειοψηφίας, της δημόσιας αμφισβήτησης του Δημάρχου Ερ. Γαλούνη από τον Απ. Πανταζή και την δημοσιοποίηση στοιχείων για την οικτρή οικονομική κατάσταση του Δήμου.

Η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, με επικεφαλής της Κ. Σαμαρά, επισημαίνει σχετικά με τις εξελίξεις:

“Στα πλαίσια της υπεύθυνης πολιτικής θέσης που ακολουθήσαμε στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια σχετικά με την “ανάκληση της αριθμ. 146/2014 απόφασης  περί έγκριση απολογισμού -ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου Ξηρομέρου  οικ. Έτους 2013” και την “ψήφιση του Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης -Στοχοθεσία Δήμου οικ έτους 2017″ , καταθέσαμε ενστάσεις στον Ελεγκτή Νομιμότητας , με αριθμούς πρωτοκόλλων 42508/22-2-2017 και 42544/22-2-2017.

Η εν γένη στάση μας αυτή και το γεγονός ότι με μαθηματική ακρίβεια οι αποφάσεις που πήρε η Δημοτική Αρχή θα ακυρωθούν , αναγκάζονται τώρα να κάνουν ανάκληση των αποφάσεων και νέο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη νέων !

Τα αποτελέσματα αυτά ήρθαν από την αντιπολιτευτική γραμμή που ακολουθήσαμε , οι υποδείξεις που κάναμε όμως δυστυχώς δεν εισακούστηκαν και τα λάθη δεν διορθώθηκαν .

Ο κ.  Γαλούνης προσπάθησε να μας υπομονεύσει και να μας διασύρει ως πρώην Δημοτική Αρχή αλλά δυστυχώς έπεσε ο ίδιος στην παγίδα που προσπάθησε να μας στήσει !

Κύριοι … Μπορείτε να διοικήσετε σωστά το δήμο;

Aν όχι δηλώστε αύριο την παραίτηση σας!

Τα περιθώρια στένεψαν και η ανοχή μας επίσης!”

Από την Συμπολιτεία Ξηρομεριτών , έγινε ακόμη γνωστό ότι απέστειλε έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη και το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας να εφαρμοστεί ο νόμος όσον αφορά τα ανείσπρακτα τέλη του Δήμου Ξηρομέρου.
Η ανακοίνωση της παράταξης:
“Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Δημάρχου σε Ρ/Φ σταθμό της Ναυπάκτου: «Στον Αστακό δεν υπάρχει ούτε ένας οδηγός, ούτε ένας εργάτης καθαριότητος, υπάρχει παντελής έλλειψη προσωπικού. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι μέχρι και τα τέλη του 2016 απαγορευόταν να προσλάβουμε οποιοδήποτε προσωπικό…»
Όπως πάντα μισές αλήθειες. Από το έγγραφο που σας αποκαλύπτουμε του Υπουργείου Εσωτερικών (Εγκύκλιος 25, αρ. πρωτ. 40703/16.12.2016, δείτε εδώ), διαπιστώνεται ότι: «προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό νευραλγικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, καλούνται οι ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να υποβάλουν τα αιτήματα τους για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι μεν ΟΤΑ για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ, τα δε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ (ΔΕΥΑ, ΦΟΣΔΑ) για τακτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων».
Πρόκειται δηλαδή για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ή το ΝΠΙΔ (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) της αυτοδιοίκησης εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους κατοίκους και αφορούν τον τομέα της καθαριότητος, του ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης/άρδευσης, της αποχέτευσης, των δημοτικών κοιμητηρίων.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης από τους Δήμους έληξε 31/1/2017.
Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι για να κάνεις προσλήψεις σ´αυτούς τους τομείς πρέπει να έχεις έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη. Αν λοιπόν μέχρι τώρα τα χέρια του Δημάρχου ήταν δεμένα από κεντρικές επιλογές, όπως λέει ο ίδιος, τώρα δε του φταίει κανείς άλλος παρά μόνο η κακοδιαχείριση, η ανικανότητα και η εξυπηρέτηση του τέρατος (πελατειακό σύστημα) που έχουν στήσει χρόνια τώρα και με το οποίο αλληλοεξυπηρετούνται εις υγείαν των κορόιδων.
Επειδή η Συμπολιτεία Ξηρομεριτών διαπιστώνει όλα τα παραπάνω που αναφέραμε, αλλά και με τα πρόσφατα της ακύρωσης του Προϋπολογισμού του 2017 και του Απολογισμού – Ισολογισμού του 2013, ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο με τις επιλογές και τις αποφάσεις του Δημάρχου και της πειθήνιας ομάδας του, με αποτέλεσμα ο Δήμος και κατά συνέπεια οι δημότες, να έχουν πλέον πολλαπλές και σημαντικές επιπτώσεις, απέστειλε έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη και το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας να εφαρμοστεί ο νόμος όσον αφορά τα ανείσπρακτα τέλη του Δήμου Ξηρομέρου (θετική ζημία). Δείτε το κείμενο του εγγράφου παρακάτω:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου – Υπ. Εσωτερικών. 
Η Συμπολιτεία Ξηρομεριτών, δημοτική παράταξη που εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, ζήτησε με αίτηση της από τις υπηρεσίες του Δήμου την εξέλιξη των ανείσπρακτων τελών από το έτος 2000 έως το έτος 2016 των πρώην Δήμων Αστακού, Αλυζίας, Φυτειών και μετέπειτα του Καλλικρατικού Δήμου Ξηρομέρου που προέκυψε από τη συνένωση τους.
Από τη μελέτη των στοιχείων διαπιστώνεται προϊόντος του χρόνου μια συνεχής αύξηση των ανείσπρακτων τελών, με αποτέλεσμα την 1/1/2015 να φτάνουν στο ύψος των 1.956.175,32 € σε ένα προϋπολογισμό 11.289.984,47 €.
Εκτιμούμε ότι η συνεχιζόμενη αύξηση των ανείσπρακτων τελών οφείλεται σε αδράνεια είσπραξης εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη δανείου 1.300.000 € για την κάλυψη χρέους, σας καλούμε άμεσα να προβείτε στη σύσταση της προβλεπόμενης από το νόμο επιτροπής, βάσει του άρθρου 141 του νόμου 3463/2006 και να ελέγξει πως δημιουργήθηκε αυτή η θετική ζημιά στο Δήμο, γιατί δεν έχουν εισπραχθεί τα οφειλόμενα και να καταλογισθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών
Άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). Έλεγχος Είσπραξης Εσόδων.
1. Ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη τούτων.
3. Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών παραπέμπει α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην Επιτροπή του άρθρου 141 του Ν. 3463/2006 για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων.
 
Άρθρο 141 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Αστική ευθύνη.
1. Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και οι σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος, οι τοπικοί σύμβουλοι και οι πάρεδροι οφείλουν να αποζημιώσουν το Δήμο ή την Κοινότητα για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν εις βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων.
2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του νομού ή της νομαρχίας ή τον αναπληρωτή του που ορίζει ο ίδιος.
β) Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
γ) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο αυτής. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ διοικητικού της Περιφέρειας που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του Δήμου ή της Κοινότητας ή με εντολή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη, και αποφασίζει, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση της ζημίας, να δώσουν εξηγήσεις, μέσα σε εύλογο διάστημα.
Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο Δήμος ή η Κοινότητα. Κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση στο διοικητικό εφετείο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξεως της επιτροπής.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button