Αυτοδιοίκηση

Οι παρεμβάσεις της μείζονος αντιπολίτευσης στο τελευταίο Δημ. Συμβούλιο Θέρμου

epi-thermo

«Αξιοπιστία και Προοπτική για το δήμο Θέρμου» με αφορμή το δημοτικό συμβούλιο της 27ης Μαρτίου 2015

“Ζητήσαμε από το Δήμαρχο να μας ενημερώσει:

α) για το πρόγραμμα ICE που αφορά πολιτισμικές δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι πολιτισμικοί σύλλογοι, αλλά και ιδιώτες, αυτόνομα είτε με συνέργιες. Η απάντηση ήταν πως με το θέμα ασχολείται ο εντεταλμένος σύμβουλος κος Νίκος Κωστακόπουλος.

β) για τη σύμπτυξη – περικοπή του αρχικού προϋπολογισμού των 5.000.000 ευρώ που ζήτησε η Περιφέρεια απ΄ το Δήμο για τις καταστροφές. Η απάντηση ήταν, πως δεν έχει τόσο σημασία το ύψος του προϋπολογισμού, όσο το αποτέλεσμα, έστω και αν ο νέος προϋπολογισμός φτάνει τα 2.700.000 €.

Για την τοποθέτησή μας στα παραπάνω, ο Δήμαρχος, εξέφρασε απορία λέγοντας πως θα έπρεπε εμείς να ασχοληθούμε με το ΤΕΕ, λόγω του ότι στο περασμένο δημοτικό συμβούλιο, εμείς προτείναμε τη συνεργασία με το ΤΕΕ Αιτωλ/νίας, για την αποτελεσματική και ορθή κατασκευή των έργων.  Εμείς ξεκαθαρίσαμε για μία ακόμη φορά τους διαφορετικούς θεσμικούς μας ρόλους. Είναι η πλειοψηφία και είμαστε η αντιπολίτευση. Οι απαντήσεις του Δημάρχου μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως θέλει τα δικά του – δικά του και τα δικά μας πάλι δικά του.  

Αναφερθήκαμε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, την οποία θέλει να ενοικιάσει η συμπολίτευση, που ενώ σα θέμα είχε έρθει στο προηγούμενο συμβούλιο με σκοπό να εξυπηρετήσει και συλλόγους, στην ορθή επανάληψη της απόφασης την οποία τελικά γράψανε, απαλείφθηκε ο όρος «χρήση από τους συλλόγους», χωρίς να ενημερωθεί κανένας. Ο Δήμαρχος ισχυρίστηκε πως αυτά δεν έχουν και τόσο σημασία γιατί το αποτέλεσμα μετρά. Ξεχνάει όμως πως αυτού του είδους οι παρατυπίες – άλλα να συζητούνται και να ψηφίζονται και άλλα να γράφονται – δεν είναι μόνο παρέκβαση της ορθής τεκμηρίωσης ενός ζητήματος, αλλά βασικά και κύρια,  είναι θέμα ηθικής τάξης.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ον) Αμμοληψία από τον Εύηνο ποταμό

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας κος Κωστακόπουλος Νίκος, ανέφερε πως η αμμοληψία είναι πολύ δύσκολη για να γίνει. Εισηγήθηκε δε, τη διακοπή της αμμοληψίας που είχε ξεκινήσει ο προηγούμενος Δήμαρχος με το Συνδυασμό του, Συνδυασμό, στον οποίο συμμετείχε ο ίδιος. Διακοπή όμως της αμμοληψίας, σημαίνει πως θα χαθούν 13.000 € περίπου που έχει δώσει μέχρι τώρα ο δήμος, κάνοντας τοπογραφική αποτύπωση και περιβαλλοντική μελέτη για την αμμοληψία, οι οποίες έχουν ήδη ελεγχθεί από τις υπηρεσίες. Προτείναμε, να προχωρήσει ο Δήμος στη διαχειριστική μελέτη (η οποία εξετάζεται από την Περιφέρεια και δεν έχει σχέση με την κτηματική υπηρεσία, όπως είπε ο Δήμαρχος), και να γίνει συμφωνητικό με το μελετητή, ο οποίος και θα πληρωθεί, εκτός από ένα ποσό που θα καλύπτει τα έξοδά του ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Τονίσαμε ότι η ενέργεια αυτή θα δώσει δυνατότητες στο δήμο, με δικό του υλικό για δρόμους που καταστρέφονται το χειμώνα και θα απαλλάξει έτσι τους επαγγελματίες από το κρυφτό με τις υπηρεσίες. Φυσικά μειοψήφησε η πρότασή μας.

2ον) Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Θέρμου και λειτουργία Περιφερειακών Ιατρείων ευθύνης του.

Το θέμα, εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος αναφέρθηκε στο οργανόγραμμα του Κ.Υ. και στήριξε την εισήγησή του σε Φ.Ε.Κ. του 1998, το οποίο και ανέγνωσε, όπου στο Κ.Υ Θέρμου υπάγονταν και τα Περιφερειακά Ιατρεία του Πλατάνου και της Περίστας, ενώ υπάρχει μεταγενέστερο Φ.Ε.Κ. του 2014, το οποίο παρουσιάσαμε στη συζήτηση και στο οποίο δεν περιλαμβάνονται στο Κ.Υ. Θέρμου τα ανωτέρω Περιφερειακά Ιατρεία. Μπορέσαμε έτσι να συμφωνήσουμε και να πάμε σε μια κοινή πρόταση. Συμφωνήσαμε επίσης με την πλειοψηφία που ζήτησε  μικροβιολογικό εργαστήριο και παιδίατρο.

Η πρότασή μας ήταν η εξής:

α) Προκήρυξη θέσεων ιατρών ή προσωρινή κάλυψη των αναγκών από τα υπόλοιπα ιατρών που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.  

β) Αίτημα για επισκέπτες ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων μια φορά το μήνα,  ανάλογα με τα περιστατικά που θα συγκεντρώνει το Κ.Υ. Θέρμου.

γ) Προκήρυξη  θέσης του παιδιάτρου, που είναι πρωτοβάθμια περίθαλψη μιας και για περιστατικά παιδιών ηλικίας μέχρι 6 χρόνων, οι γενικοί ιατροί μπορούν απλά και μόνο να βοηθήσουν.

Συμφωνήσαμε να διεκδικηθεί το μικροβιολογικό εργαστήριο και οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα θα μπορούσε να πλαισιώσει το Κέντρο Υγείας.

3ον) Ψήφιση Κανονισμού Ύδρευσης.

Ζητήσαμε τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων:

α) Υποχρέωση του δήμου για επέκταση του δικτύου ύδρευσης με δικές του δαπάνες για νεοαναγειρόμενες οικοδομές σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε απόσταση από το σχέδιο πόλης του Θέρμου ή των πολεοδομικών ορίων των οικισμών μέχρι και 600μ.

β) Ζητήσαμε στο μειωμένο τιμολόγιο να μετέχουν και τρίτεκνες οικογένειες. Η συμπολίτευση στάθηκε στον ανταποδοτικό χαρακτήρα των τελών ύδρευσης και τους είπαμε να κοιτάξουν τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού, που εξαιτίας της πλημμελούς πληρωμής τελών ύδρευσης, γίνεται από άλλους πόρους.

Οι προτάσεις μας αυτές δεν έγιναν αποδεκτές.

Ψηφίστηκε η δυνατότητα ύδρευσης από όμορες Τοπικές Κοινότητες, η ειδοποίηση των συμπολιτών στις πιθανές διακοπές νερού και αποφασίστηκε ο χαρακτηρισμός των παροχών ειδικής χρήσης, ακινήτων δηλαδή ειδικού προορισμού, να γίνεται από επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει μέλος της αντιπολίτευσης.

4ον ) Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου από 01/10/2014 – 31/12/2014.

Καταψηφίσαμε τη δαπάνη για τον άμισθο αντιδήμαρχο, που λόγω της υπαλληλικής του ιδιότητας είναι έμμισθος, καθότι όπως έχουμε τονίσει ξανά, η πλειοψηφία αν είχε φειδώ στο δημόσιο χρήμα, θα μπορούσε να τον είχε στη θέση του έμμισθου αντιδημάρχου, επειδή όμως ήταν προφανής προεκλογική υπόσχεση να έχει δυο έμμισθους και μάλιστα τους συγκεκριμένους, έπραξε ανάλογα.

Σε πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κου Αναγνωστάκη, να συμψηφίζονται δηλ. η οφειλή επαγγελματία στην ύδρευση που συναλλάσσεται με το Δήμο με αυτά που εισπράττει, ο Δήμαρχος, είπε ότι το θέμα το έχει λύσει με οδηγίες στους υπαλλήλους του.

Υπάρχει όμως τιμολόγιο επαγγελματία που ενώ χρωστάει στο Δήμο πληρώθηκε για τις υπηρεσίες του, το Δεκέμβριο του 2014. Ελπίζουμε σε επόμενη τριμηνιαία κατάσταση να αποδείξει τα λεγόμενα του εν τοις πράγμασι.”

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button