Αυτοδιοίκηση

Οι νέοι αντιδήμαρχοι Αγρινιου, τρία τα νέα πρόσωπα-εκτός οι Καλαμπαλίκης, Μελιάδης

epi-dimarxeio-agriniouΣημαντικές είναι οι αλλαγές που αποφασίστηκαν τελικά από τον Δήμαρχο Αγρινίου, μιας και στο σχήμα των αντιδημάρχων έρχονται σημαντικές προσθήκες, με τους κ. Καλαμπαλίκη και Μελιάδη  να είναι αυτοί που αποχωρούν.

Παραμένουν στις θέσεις τους οι κ. Καλαντζής,  Γρίβας, Γκρίζης και η κ.  Παπαγεωργίου.

Ο κ. Γκούντας  παραμένει αντιδήμαρχος και αναλαμβάνει τον τομέα της καθαριότητας, ενώ ο κ. Φαρμάκης αναλαμβάνει αντιδήμαρχος Οικονομικών, που πριν είχε την ευθύνη τους ο κ. Γκούντας. Πληροφορίες τις προηγούμενες μέρες ήθελαν τον κ. Φαρμάκη να αναλαμβάνει αντιδήμαρχος, αλλά μετά την καταστροφική φωτιά που έπληξε την επιχείρηση του, φέρονταν να μην επιθυμεί την θέση, κάτι που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε.

Ο κ. Αδάμης θα είναι άμισθος αντιδήμαρχος και αναλαμβάνει το  πράσινο και την αυτεπιστασία, τομείς που είχε πριν ο κ. Καλαμπαλίκης και προσωπικά ο κ. Παπαναστασίου, αντίστοιχα.

Η κ. Σαλμά αναλαμβάνει τον τομέα  Παιδείας και γενικά τις αρμοδιότητες του κ. Μελιάδη που αποχωρεί και τέλος η κ. Σαλακίδου, παραμένει αντιδήμαρχος Τουρισμού και αρμόδια των ΚΕΠ και πλέον θα λαμβάνει αντιμισθία. Αποζημίωση δεν θα λαμβάνει ο κ. Καλαντζής για τα επόμενα δυο χρόνια.

Σε γενικές γραμμές, ήταν αναμενόμενη η αξιοποίηση της κ. Σαλμά και του κ. Φαρμάκη , αλλά η ολοκλήρωση της θητείας του κ. Καλαμπαλίκη χαρακτηρίζεται έκπληξη και είχε σαν αποτέλεσμα την παραμονή του κ. Γρίβα. Αναμενόμενη ήταν ακόμη η αποχώρηση του κ. Μελιάδη, όπως και η ανάθεση αρμοδιοτήτων και σε ένατο αντιδήμαρχο, κάτι που έγινε στο πρόσωπο του Σπ. Αδάμη

Αναλυτικά οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες:

  1. Γκρίζης Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Β) Το σύνολο  των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Προγραμματισμού &  Ανάπτυξης καθώς και Αποτελεσματικότητας , Ποιότητας και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Δ)Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

  1. Καλαντζής Κωνσταντίνος του Μιχαήλ

Το σύνολο  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

  1. Γκούντας Χρήστος του Παναγιώτη

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης  Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

  1. Αδάμης Σπυρίδων του Γεωργίου

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης   Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

  1. Φαρμάκης Ιωάννης του Παναγιώτη

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

  1. Παπαγεωργίου Μαρία, συζ. Ιωάννη

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

      7. Σαλμά Μαρία του Γεωργίου

Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής,

Β)  Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης , του Τμήματος Βιβλιοθηκών και Αρχείων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  καθώς και τα θέματα Νέας Γενιάς .

  1. Γρίβας Ευθύμιος του Σπυρίδωνα

Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων καθώς και του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

  1. Πιστιώλη -Σαλακίδου Όλγα συζ. Νικολάου

Α)  Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Οι Αντιδήμαρχοι  Αδάμης Σπυρίδων, Φαρμάκης Ιωάννης και Καλαντζής Κωνσταντίνος δεν δικαιούνται αντιμισθίας.

Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος  (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010).

Για λόγους ενιαίας άσκησης της Δημοτικής Πολιτικής οι Αντιδήμαρχοι για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους θα συνεργάζονται με το Δήμαρχο, που έχει τη γενική εποπτεία των δραστηριοτήτων της Δημοτικής αρχής.

Οι Αντιδήμαρχοι έχουν τη διοικητική ευθύνη των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους.

Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωσή του θα γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν.3463/2006, ως εξής:

          Ορίζεται αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος Γκρίζης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, και σε περίπτωση απουσίας του η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.

          Υπεύθυνη για την τέλεση πολιτικών γάμων ορίζεται η Αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου Μαρία  σύζ. Ιωάννη  και σε περίπτωση απουσίας, η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή από της δημοσίευσή της μία φορά σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας  του Νομού, σύμφωνα με τη παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δήλωση Παπαναστασίου

po-papanastasiou-grafeioΑμέσως μετά τον ορισμό των Αντιδημάρχων ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε : «Στόχος της παρούσας Δημοτικής Αρχής ήταν και παραμένει η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος των δημοτών. Για να το επιτύχουμε αξιοποιήσαμε όλο το ανθρώπινο δυναμικό με μοναδικό κριτήριο την αξιοκρατία και τη δυνατότητα παραγωγής έργου.  Με καθημερινό αγώνα, με  ουσιαστική δουλειά, αλλά και πνεύμα συνεργασίας, καταφέραμε  να είμαστε αποτελεσματικοί.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια  γνωρίζοντας ότι το στοίχημα της αξιοπιστίας, της χρηστής διοίκησης, του νοικοκυρέματος, της συστηματικής δουλειάς είναι καθημερινό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους απερχόμενους συνεργάτες μου που προσέφεραν στους συμπολίτες μας και τίμησαν την εντολή που λάβαμε. Εύχομαι στους νέους Αντιδημάρχους καλή επιτυχία στο έργο τους. Η δεύτερη φάση της θητείας μας είναι κρίσιμη και καθοριστική. Οι πολίτες θα μας κρίνουν στο πεδίο της ενότητας, της συνέπειας και της  αποφασιστικότητας. Καλή δύναμη σε όλους».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close