Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Όχι του Δήμου Αμφιλοχίας για την ΜΠΕ του φράγματος Αυλακίου

Μετά το ομόφωνο «όχι» του Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Καραϊσκάκη στην κατασκευή του υδροηλεκτρικού φράγματος Αυλακίου στον Αχελώο, προστέθηκε και αυτό του δήμου Αμφιλοχίας.

Στην συνεδρίαση στις 29/11 απέρριψε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το φράγμα Αυλακίου. Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Πηγιωτών Άρτας Χρήστος Β. Καπερώνης αναφέρει για την απόφαση του Δ.Σ. της Αμφιλοχίας τα εξής:

«Ένα ακόμη βροντερό Όχι για το Φράγμα Αυλακίου ήρθε αυτή τη φορά από τον δήμο Αμφιλοχίας, μετά το ομόφωνο Όχι του Δ.Σ δήμου Γ. Καραισκάκη στις 19-11-2021.

Αξίζει έπαινος στο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αμφιλοχίας διότι στην συνεδρίαση της 29-11-2021 ΑΠΕΡΡΙΨΕ την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Φράγμα Αυλακίου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε


Και αυτό το Όχι, παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις γιατί είναι και ένα μήνυμα συμπαράστασης στον αγώνα των κατοίκων της Τετραφυλίας και Αργιθέας στην Κοιλάδα του Αχελώου.

Είναι ένα Ανατρεπτικό ΟΧΙ γιατί στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα εισήχθη για ψήφιση με θετική εισήγηση και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου και από τον εισηγητή αντιδήμαρχο, πλην όμως η ροή των πραγμάτων που επακολούθησε με τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κατά του έργου, υπήρξε καταλυτική με αποτέλεσμα ο Δήμαρχος να μεταβάλει γνώμη ,να συνταχθεί με την άποψή τους και να απορρίψουν ομόφωνα την Μ.ΠΕ.

Οι Επικεφαλής των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης κ.κ.Κοπίδης, Βασίλας και Κωνσταντακοπούλου τόνισαν με έμφαση ότι τυχόν θετική γνώμη θα γραφτεί ως μαύρη σελίδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ως υποταγή στα Ιδιωτικά συμφέροντα και την ευθύνη αυτή δεν μπορεί να την σηκώσει κανένας. Οι κάθετες και καταλυτικές τοποθετήσεις των παραπάνω ενάντια στο έργο, ήταν αυτές που έκαμψαν την θετική γνώμη του εισηγητή Αντιδημάρχου και του Δημάρχου και την μετέτρεψαν σε ομόφωνο ΟΧΙ. Εν τέλει τονίστηκε με έμφαση από όλους η ανάγκη της στήριξης του αγώνα των κατοίκων της Κοιλάδας του Αχελώου, και η συμπαράσταση-συμπαράταξη στην ομόφωνη και Ιστορική απόφαση του Δήμου Γ.Καραισκάκη κατά της Μ.Π.Ε. Έτσι με την απόφασή τους αυτή έρχονται να ενισχύσουν την άποψη ότι το φράγμα Αυλακίου είναι καταστροφικό για την Κοιλάδα του Αχελώου και δεν πρέπει να γίνει !!

Με την απόφασή του το Δ.Σ του Δήμου Αμφιλοχίας διέσωσε την Τιμή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πολλοί την θέλουν –συχνά-να συντάσσεται άκριτα με αυτή των συμφερόντων τρίτων……… και όχι με το κοινό συμφέρον. Απέδειξαν ότι ακόμη υπάρχει ελπίδα να αλλάξει ο τόπος μας με την ομοψυχία και την αλληλεγγύη των Τοπικών Κοινωνιών . Είναι μια ηθική επιβεβαίωση του δίκιου του αγώνα μας.

Τους συγχαίρουμε όλους για την στάση τους στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς και Αρχές δεν θα επιτρέψουν την καταστροφή της Κοιλάδας του Αχελώου».

Στο 1.54.00 του βίντεο η συζήτηση του θέματος για το φράγμα Αυλακίου:

Το ψήφισμα του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη κατά της κατασκευής του ΥΗΕ Αυλακίου στον Αχελώο. Αναλυτικά:

«Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη κατα της κατασκευής του ΥΗΕ Αυλακίου στον Αχελώο ποταμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
Αφού έλαβε υπόψη :

Α) Την αντίθεση στην κατασκευή του φράγματος :

– Των Προεδρων των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων που θίγονται από την κατασκευή του φράγματος και δει του Μεσοπύργου, της Μεχαλόχαρης, των Μηλιανών και των Πηγών,
– Της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου
– Των φορέων της περιοχής όπως της Αλελφότητας Πηγιωτών Αρτας, της πρωτοβουλίας Πολιτών και Φορέων για την Προστασία και Ανάδειξη της Κοιλάδας Αχελώου

Β) Την εισήγηση του Δημάρχου , στην οποία καταγράφεται απολύτως τεκμηριωμένα η αντίθεσή του στην κατασκευή του φράγματος και η ζητεί την απόρριψη της ΜΠΕ, προτάσσοντας την προστασία του περιβάλλοντος και το συμφέρον των πολιτών

Γ) Την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ:
Έκφραση γνώμης επί της διαβιβασθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) «Αυλακίου» ισχύος 83,60 MW επί του ποταμού Αχελώου , στις Δ.Ε Αχελώου του Δήμου Αργιθέας, της Π.Ε. Καρδίτσας και Δ.Ε. Τετραφυλίας , του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη , της Π.Ε. Άρτας¨ της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη , συνελθών σε συνεδρίαση την 19-11-2021 για το θέμα , λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιήλθαν υπόψη του και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε , αποφάσισε ομόφωνα να διατυπωθούν τα παρακάτω σχόλια:

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του στην κατασκευή ΥΗΕ Αυλακίου για τους εξής λόγους:

1. Το φράγμα «Αυλακίου» κατακλύζει μία τεράστια σε μέγεθος επιφάνεια , εμβαδού 13,70 ΚΜ2 , την μοναδική ακάλυπτη του Αχελώου ποταμού, που εφάπτεται των ορίων του Δήμου μας. Ηδη το έτερο τμήμα του ποταμού που εφάπτεται των ορίων μας, προγραμματίζεται να καλυφθεί με το υπό κατασκευή έργο του φράγματος Συκιάς.

2. Το φράγμα αποκόπτει την ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των αντίπερα όχθεων του ποταμού και στέκεται εμπόδιο ειδικά στην μετακίνηση της πλούσιας πανίδας της περιοχής (άγρια ζώα κ.λ.π.).

3. Το φράγμα κατακλύζει την ονομαζόμενη κοιλάδα του Αχελώου, μία περιοχή μεγίστου κάλλους , με ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά, ενταγμένη στο δίκτυο ΝATURA 2000 με κωδικό ΖΕΠ GR 2110006 με την ονομασία “Κοιλάδα Αχελώου και όρη Βάλτου” εποπτευόμενη από τον Κρατικό Φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων-Κοιλάδας του Αχελώου-Μετεώρων-Αγράφων, που θεσμοθετήθηκε με το Ν.4519/2018.
Η περιοχή είναι ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευμένων περιοχών, που έχουν πιστοποιηθεί ως Βιώσιμοι Προορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Προστατεμένων Περιοχών ( EUROPARC). Ειδικά η περιοχή , που πρόκειται να κατασκευαστεί το φράγμα, έχει χαρακτηριστεί από το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 ως:
• Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) για την διαχείριση σε ικανοποιητική κατάσταση των ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)
• Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την διατήρηση των ειδών ορνιθοπανίδας (Οδηγία 79/409/ΕΚ και 2009 /147/ΕΚ.

4. Η περιοχή που πρόκειται να κατακλύσει το φράγμα έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια , προορισμός εναλλακτικού τουρισμού , πόλος έλξης πολλών επισκεπτών , καθόσον σε αυτόν αναπτύσσονται ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτικές εκδρομές, ποτάμιες εκδηλώσεις αναψυχής, κολύμπι στις ξακουστές παραλίες του Αχελώου κ.λ.π.
Τα τελευταία χρόνια , κάτοικοι και φορείς της περιοχής καταβάλλουν προσπάθειες για μια ήπια βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, φιλική προς το περιβάλλον. Επίσης με την συνεργασία φορέων της περιοχής και εξεχόντων προσωπικοτήτων, Ελλήνων και Ευρωπαίων έχουν ξεκινήσει διαδικασίες να χαρακτηριστεί η Κοιλάδα του Αχελώου ως Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικής ομορφιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.

5. Κατακλύζονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και άλλα αξιοθέατα της περιοχής , όπως:

• Τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν εντοπιστεί σε περιοχές του οικισμού Αγίου Βασιλείου Τ.Κ. Πηγών και σε περιοχές του Μεσοπύργου, θέση ¨Λογγά¨
• Οι χειροκίνητες τροχαλίες α) Μεσόπυργου-Πράβας και β) Δίλοφου-Βατηρής, οι λεγόμενες ¨περαταριές ¨, που αποτελούν μνημεία τεχνολογίας μίας άλλης εποχής , οι οποίες κάποτε εξυπηρετούσαν το πέρασμα των κατοίκων από τη μια πλευρά στην άλλη του ποταμού
• Η παλιά τοξοτή λιθόκτηστη γέφυρα ¨ΚΑΜΑΡΑ¨ στον Μεσόπυργο, στη θέση ‘’Μονόξυλο’’ , που είναι κυρηγμένο μνημείο και το στολίδι της περιοχής .
6. Καταβυθίζονται στο φράγμα πολλά κτίσματα, τα οποία κατά την ΜΠΕ ανέρχονται σε 529 , που χρησιμοποιούνται ως κύριες και βοηθητικές εγκαταστάσεις των κατοίκων, αναγκαίες για την επιβίωση τους και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

7. Προκαλεί μόνιμες επιπτώσεις στη διάρθρωση των οικισμών της περιοχής, λόγω της κατάκλυσης κατοικιών, κτισμάτων γεωργοκτηνοτροφικού χαρακτήρα, γεωργικών εκτάσεων και τμημάτων του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα αποκόπτεται η κύρια οδική σύνδεση , που συνδέει τις κοινότητες Μηλιανών και Μεσοπύργου , χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασής της.

8. Τα όρια του φράγματος προσεγγίζουν στά 150 Μ περίπου, την γέφυρα “Κοράκου’’, που βρίσκεται πάνω στον επαρχιακό οδικό άξονα Αρτας – Καρδίτσας , η οποία θα επηρεαστεί δυσμενώς και θα κινδυνεύσει με την συσσώρευση και απόθεση φερτών υλικών στα θεμέλια της, κάτι που ήδη συμβαίνει ήδη με την γέφυρα ¨ΑΥΛΑΚΙΟΥ¨, από το εκεί κατασκευασμένο φράγμα «ΔΑΦΝΟΖΑΝΑΡΑΣ».

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Στη συνέχεια, απολύτως τεκμηριωμένα και αναλυτικα, αναγράφονται ενας προς ένας , οι λόγοι για τους οποίους απορίπτεται η ΜΠΕ του έργου.

Στις Δευ, 15 Νοε 2021, 14:46 ο χρήστης Antonios Kossyvakis έγραψε:
Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι,
Με αφορμή τη διαβούλεση σχετικά με τη ΜΠΕ του Υδροηλεκτρικού Έργου Αυλακίου ισχύος 83,60 MW επί του ποταμού Αχελώου καταθέσαμε τις απόψεις, τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς μας αναλυτικά και στοχευμένα, για όλες τις πτυχές του έργου και καταδεικνύουμε την ανεπάρκεια, τις παραλείψεις και τις ευθείες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σας επισυνάπτουμε συνημμένα αναλυτικά το υπόμνημα που καταθέσαμε και ζητούμε να απορριφθεί η ΜΠΕ και η ΕΟΑ που αφορούν το παραπάνω έργο καθώς και βίντεο και φωτογραφίες με τις καταπληκτικές ομορφιές της περιοχής μας που θα βυθιστούν κάτω από τα νερά της λίμνης σε περίπτωση κατασκευής του έργου.

Συνοπτικά, οι ως άνω απόψεις μας αφορούν τα εξής:

Ι. Παράβαση των άρθρων 3 και 5 και του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/92/ΕΕ

1. Από το ΥΗΕ αναμένεται να υπάρχουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (CO2, οξείδια του αζώτου, μεθάνιο κλπ.) Ενώ είναι υποχρεωτικό να γίνει στη ΜΠΕ εκτίμηση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αυτό δεν έγινε. Επίσης, η τρωτότητα του έργου στην κλιματική αλλαγή δεν εκτιμήθηκε από την ΜΠΕ αν και η εκτίμηση της ευπάθειας του έργου στις μελλοντικές κλιματικές αλλαγές είναι επιτακτική δεδομένου ότι τα ΥΗΕ ανήκουν σε αυτά τα έργα καθόσον η κλιματική αλλαγή επιφέρει δραματικές αλλαγές στην υδρολογία των ποταμών. Οι ως άνω πληροφορίες προβλέπονται στην οδηγία 2011/92/ΕΕ αλλά δεν περιλαμβάνονται στη ΜΠΕ.
II. Παράβαση του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
2. Το ΥΗΕ βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής ΖΕΠ GR 2110006 “Κοιλάδα Αχελώου και όρη Βάλτου” που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000.. Επειδή η, περιλαμβανόμενη στο φάκελο, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) δεν αναφέρει, εκτός των άλλων, το σύνολο των ειδών και των φυσικών οικοτόπων που βρίσκονται εντός και εκτός των ορίων του προστατευόμενου τόπου και κατά συνέπεια δεν αξιολογούνται οι επιπτώσεις του έργου στα εν λόγω είδη και οικοτόπους ώστε να εκτιμηθεί εάν οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν τους σκοπούς διατηρήσεως του τόπου, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη νομολογία του ΔΕΕ. Να σημειωθεί ότι η βιοποικιλότητα της περιοχής είναι από τις πλουσιότερες της Ελλάδας.

3. Στην ΕΟΑ αναφέρονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα της περιοχής χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά σε τι συνίσταται η εν λόγω ιχθυοπανίδα και ιδίως ελλείπει παντελώς η αναφορά στην πέστροφα του Αχελώου που χρήζει ειδικής προστασίας σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα δράσης (ΦΕΚ Β΄3722/2021). Επίσης, στην ΕΟΑ αναφέρονται οι αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα είδη πανίδας εκτός της ορνιθοπανίδας (πχ αρκούδα, λύκος, ζαρκάδι), χωρίς όμως να καταλήξει στο λογικό συμπέρασμα ότι θα υπάρξει βλάβη της ακεραιότητας της ΖΕΠ και ως εκ τούτου είναι σε πλήρη αντίθεση με την οδηγία 92/43.
4. Στην ΕΟΑ αναφέρεται ότι το εμβαδόν της επιφάνειας κατάκλυσης θα είναι έως 12,80 τετρ. χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί, αντίστοιχα, η έκταση της προστατευόμενης περιοχής που καλύπτεται από ώριμο δρυοδάσος. Η μείωση του δασικού οικότοπου σε μόνιμη βάση, όπως εν προκειμένω, απαγορεύεται διότι έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 92/43. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί και η παράνομη καταστροφή οικοτόπων και δασικών εκτάσεων για την κατασκευή δρόμων.
III. Παράβαση της οδηγίας 2000/60
5. Επειδή, εξ αιτίας του εν λόγω ΥΗΕ θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα της περιοχής, όπως συμβαίνει με όλα τα ΥΗΕ σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία. Είναι απολύτως σαφές ότι δεν περιλαμβάνονται στις αξιολογήσεις της ΜΠΕ οι απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60 αναφορικά τόσο με τα ουσιαστικά ζητήματα όσο και με την ακολουθητέα διαδικασία και ιδίως αναφορικά με τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται, στην εν λόγω οδηγία. 2000/60. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην καθορίζεται η ποσοτική και η ποιοτική κατάσταση των υδάτων του ποταμού και των υπόγειων υδάτων. Ως εκ τούτου, παραβιάζεται το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/60.
IV. Παράβαση της Ευρωπαϊκής Σύμβσης για την προστασία του τοπίου (ν. 3827/2010)

6. Επειδή, στη ΜΠΕ αναφέρεται ρητά ότι από την κατασκευή του έργου και ειδικότερα από τη δημιουργία του ταμιευτήρα θα κατακλυστούν:

#Τα αρχαιολογικά λείψανα Μεσόπυργου
# Η γέφυρα Καμάρα στο Μονόξυλο
# Η χειροκίνητη τροχαλία Μεσόπυργου-Πράβας
# Η χειροροκίνητη τροχαλία Δίλοφου-Βατηρής

Περαιτέρω, προβλέπεται η μεταφορά του γεφυριού Καμάρα σε άλλη θέση. Οι εν λόγω επιπτώσεις στα μνημεία παραβιάζουν την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία του τοπίου και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτής. που θεσπίζει υποχρέωση για τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του τοπίου.

Πιστεύουμε ότι η κατασκευή ενός επιπλέον Φαραωνικού υδροηλεκτρικού έργου στον Αχελώο θα έχει τεράστιες αρνητικές και καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων της Κοιλάδας Αχελώου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Τα τελευταία χρόνια κάτοικοι και φορείς της περιοχής καταβάλλουμε προσπάθειες για μια ήπια βιώσιμη ανάπτυξη φιλική προς το περιβάλλον. Επίσης έχουμε ξεκινήσει αγώνα για να αναδείξουμε την Κοιλάδα και να χαρακτηριστεί Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικής ομορφιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Μαζί μας σε αυτή τη προσπάθεια έχουμε προσωπικότητες από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών μας είναι η αναγνωρισιμότητα και η αύξηση της επισκεψιμότητας του τόπου μας που έχει καταστεί προορισμός εναλλακτικού τουρισμού.
Είναι ο τόπος συνάντησης των νέων στις όχθες και στις μαγευτικές και ξακουστές παραλίες του Αχελώου. Είναι ο τόπος που εκεί σμίγουν η Ιστορία, ο Πολιτισμός και η Ομορφιά της Φύσης. Είναι ο τόπος που προσφέρεται για εναλλακτικές ή ήπιες μορφές τουρισμού και τρόπους αναψυχής που συνδυάζουν τον τουρισμό υψηλής αισθητικής με την υπέροχη φύση.

Η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά χάνεται στα βάθη των αιώνων με την ύπαρξη αρκετών μνημείων που συνδέονται άμεσα και απτά με ιστορικά γεγονότα και ζωντανές παραδόσεις, ιδέες και πεποιθήσεις. Αυτός ο τόπος είναι η κληρονομιά μας και είναι χρέος όλων μας να την προστατεύσουμε. Δεν ανήκει σε μας ανήκει στις επόμενες γενιές.
Ως περιοχή έχουμε το “προνόμιο” της καθυστέρησης στην ανάπτυξη που μπορεί να γίνει η δική μας ευκαιρία. Αυτό θα επιτευχθεί αν διδαχθούμε από τα λάθη των άλλων και πάρουμε τα καλά τους. Θα δημιουργήσουμε έτσι ήπια ανάπτυξη στον τόπο μας για την καλυτέρευση της ζωής των κατοίκων, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον και όχι με παρεμβάσεις που θα αλλοιώνουν και θα καταστρέφουν το τοπίο.

Είμαστε η φτωχή περιοχή του σήμερα και ευελπιστούμε να γίνουμε η πλούσια περιοχή του αύριο προς όφελος των κατοίκων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι σιγά σιγά αλλά σταθερά συνεχίζοντας την κοινή προσπάθεια θα φτάσουμε στην επίτευξη του στόχου μας.

Σας παρακαλούμε και σας προσκαλούμε να είστε συμπαραστάτες σε αυτή μας την προσπάθεια.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αρμόδιες αρχές δεν θα επιτρέψουν να συντελεστεί το έγκλημα της καταστροφής της Κοιλάδας Αχελώου.
Με εκτίμηση

Εκ μέρους της πρωτοβουλίας Πολιτών και Φορέων για την Προστασία και Ανάδειξη της Κοιλάδας Αχελώου.
Αντώνης Κοσσυβάκης»

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button