ΓεγονόταΡοή Ειδήσεων

Ο δήμος Αγρινίου απαντά για την διαχείριση των αδέσποτων

Για την κριτική αναφορικά με την διαχείριση των αδέσποτων στο δήμο Αγρινίου απαντά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Φλώρος με μία μακροσκελή ανάρτηση.

Το ζήτημα τις τελευταίες μέρες έχει πάρει μεγάλη διάσταση, κυρίως στα social media, με αφορμή τις εικόνες με την μεταφορά αδέσποτων ζώων με το αυτοκίνητο του δήμου Αγρινίου.

Ο κ. Φλώρος στην ανάρτηση του αναφέρει πως το πρόγραμμα διαχείρισης απαρτίζεται από τρεις άξονες τα οποία και αναλύει.

Α. Την περισυλλογή, την καταγραφή και σήμανση, τον εμβολιασμό, την στείρωση, την αποπαρασίτωση, την περίθαλψη, την παρακολούθηση λυσσυπόπτων σκύλων και τέλος την υιοθεσία ή επανατοποθέτησή τους στο φυσικό τους χώρο.

Β. Την εκπαίδευση, επιμόρφωση και προαγωγή της ζωοφιλίας πολιτών και δημοτών.

Γ. Τήρηση κανόνων για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς

Παρουσιάζονται ακόμη οι συνολικές δαπάνες, το σχέδιο για το καταφύγιο αδέσποτων, οι υιοθεσίες αδέσποτων των τελευταίων ετών καθώς και για την σίτιση των ζώων στο χώρο της Στράτου.

Παρακάτω τα σημαντικότερα στοιχεία αλλά και ολόκληρη η ανάρτηση του αντιδημάρχου:

Ο Δήμος Αγρινίου δεν διαθέτει μόνιμο κτηνίατρο, ούτε τις κατάλληλες υποδομές για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό, από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα, αναθέτει σε ανάδοχο κτηνίατρο τις απαραίτητες κτηνιατρικές εργασίες φροντίδας
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου, σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες που εκπονεί το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής.

Για την ένταξη των αδέσποτων ζώων στο πρόγραμμα, προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές που παρατηρείται έντονο πρόβλημα (λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων).

Επίσης, άμεσα εξετάζονται όλες οι καταγγελίες των δημοτών καθώς και οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από την ανεξέλεγκτη παρουσία των αδέσποτων ζώων σε όλες τις περιοχές του Δήμου.

Σε όλα τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται και εντάσσονται στο πρόγραμμα, γίνεται καταγραφή και ηλεκτρονική σήμανσή τους, στείρωση των θηλυκών, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός κατά της λύσσας, εξέταση αίματος για λεϊσμάνια και τέλος, γίνεται προσπάθεια για υιοθεσία.

Όσα από τα αδέσποτα ζώα δεν υιοθετηθούν, επανατοποθετούνται στο φυσικό τους περιβάλλον βάση του Ν4235/2014 που απαγορεύει την επανατοποθέτησή τους κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, αρχαιολογικούς χώρους.

Για το λόγο αυτό, αριθμός αδέσποτων σκυλιών, τα οποία έχουν ηλεκτρονική σήμανση και είναι υγιή, εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα και στειρωμένα, επανατοποθετούνται σε περιοχή που βρίσκεται στην Τ.Κ. Στράτου του Δήμου Αγρινίου.

Σύμφωνα με την 1/29-1-2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Στράτου, την 59/24-2-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου και την από 30-4-2015 απόφαση της 5ης συνεδρίασης της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου, τοποθετήθηκε ταΐστρα για την σίτιση των αδέσποτων ζώων στην εν λόγω περιοχή.

Είναι μια περιοχή που ορίζεται από φυσικά όριακαι ο Δήμος Αγρινίου είτε μόνος του, είτε με την εθελοντική αρωγή της «Φιλοζωικής Οργάνωσης Αγρινίου» φροντίζει για την καθημερινή τοποθέτηση τροφής και νερού για τις ανάγκες των ζώων.

Επίσης, έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται τόσο τα αδέσποτα όσο και τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς με αναλυτικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά τόσο του ίδιου του ζώου (αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης, ημερομηνία σήμανσης, όνομα κτηνιάτρου που την πραγματοποίησε και κτηνιατρική φροντίδα που τουέχει παρασχεθεί) όσο και των στοιχείων των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς.

Τέλος, σε αυτή τη βάση δεδομένων καταχωρούνται και όλες οι υιοθεσίες αδέσποτων ζώων συντροφιάς που έχουν πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με το ανωτέρω ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αγρινίου έχουν πραγματοποιηθεί:

ΕΤΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

2013:             25               3
2014:             90               16
2015:            44                 14
2016:           57                24
2017:           38                  11

Οι συνολικές δαπάνες του Δήμου Αγρινίου για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς προέρχονται από ίδια έσοδα του Δήμου.

Τόσο οι δαπάνες αυτές όσο και η αντίστοιχη κρατική χρηματοδότηση που λαμβάνει (καθώς από το 2016 εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Επίσης, με την 62287/29-9-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών περί ένταξης του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», προβλέπεται η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 694.000,00 €

(Πηγή χρηματοδότησης: Υπ. Εσωτερικών 372.000,00 € και ίδιοι πόροι Δήμου 322.000,00 €).

Ήδη έχουν συνταχθεί οι απαραίτητες μελέτες, ενώ έχουν εγκριθεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η κατασκευή του έργου.

2018 92 15
2019 44 18
2020 150 82
ΣΥΝΟΛΟ 540 183

ΕΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (€) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)

2013 4.921,07
2014 16.162,00
2015 16.167,18
2016 13.570,72 638,32
2017 15.063,14 2.004,98
2018 29.088,43 4.726,71
2019 14.336,20 2.145,89
2020 34.954,15 2.648,09
ΣΥΝΟΛΟ 144.262,89 12.163,99

Ειδικότερα, ο Δήμος Αγρινίου θα ανεγείρει κτιριακό συγκρότημα – καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς δυναμικότητας 40 θέσεων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η ανέγερση του κτιρίου θα γίνει σε οικόπεδο εμβαδού 11.609,68 m2, στην περιοχή «Κνούτες» της Κοινότητας Στράτου του Δήμου Αγρινίου, εκτός σχεδίου πόλης και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Το έργο αυτό πρόκειται να συμβάλει, έστω και σε πρώτο στάδιο, σημαντικά στην άμβλυνση των προβλημάτων από την παρουσία αδέσποτων ζώων στο δήμο.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η βούληση του Δήμου Αγρινίου για την αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου ζητήματος των αδέσποτων ζώων είναι δεδομένη, ωστόσο, η έλλειψη ικανοποιητικών οικονομικών πόρων καθιστά το έργο του δυσχερές.

Επομένως, καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω χρηματοδότηση του Δήμου εκ μέρους της πολιτείας, δεδομένου ότι θα συμβάλει στην αποτελεσματική διευθέτηση του οξυμένου προβλήματος των αδέσποτων ζώων και θα δημιουργήσει συνθήκες ομαλής διαβίωσής τους στα όρια του Δήμου.

Ο Δήμος Αγρινίου στο πλαίσιο του Γ ́ άξονα του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και σύμφωνα με την 280/2019 απόφαση Δ.Σ. Αγρινίου, προτείνει:

-Την συνεχή ενημέρωση των πολιτών και μαθητών για την καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης των ζώων δεδομένου ότι «δείκτης πολιτισμού μιας πόλης είναι τοπώς αντιμετωπίζει τις άλλες μορφές ζωής»

-Την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και την προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων που είναι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ζώων συντροφιάς ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τα ζώα και των ατόμων που ασχολούνται με την εκτροφή, εκπαίδευση, εμπόριο και φύλαξη των ζώων αυτών, καθώς και για την ενημέρωση τοπικών κοινωνιών και ομάδων σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ζώων.

-Την προμήθεια σκάνερ για τη Δημοτική Αστυνομία ώστε να μπορεί να ελέγχει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς

-Την επίδοση, για ένα χρονικό διάστημα, προειδοποιητικών κλήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία σε όσους δημότες κατ ́ αρχήν δεν έχουν τοποθετήσει ηλεκτρονική σήμανση και δεν διαθέτουν βιβλιάριο υγείας για το ζώο συντροφιάς τους, με παράλληλη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις που έχουν οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς καθώς και το πλαίσιο ποινών ως προς την παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας.

Την διερεύνηση για έγκριση κανονιστικής πράξης για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς στον αστικό ιστό της πόλης του Αγρινίου.

Η ανάρτηση-ανάλυση της διαχείρισης του κ. Φλώρου με τα στοιχεία:

Ένα Σχόλιο

  1. Α ρε αντιδήμαρχε και είσαι και νέος άνθρωπος…..
    Ψηφιστε νέους ανθρώπους μας έλεγαν….έχουν νέες ιδέες….
    Ψηφίσαμε νέους ανθρώπους….και από ιδέες άστα να πάνε….
    Μόνο ο γνωστός μπουλης (μιας και έχει και σκύλο) θα κατάλαβε και θα συμφωνεί με αυτά Σπύρο…..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button