Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Δ. Νικάκης: “Οι δικηγόροι δεν επαιτούν-να μην κατατεθούν αιτήσεις για τα 600 ευρώ”

Την έντονη αντίδραση του για τον τρόπο με τον οποίο χορηγείται το επίδομα των 600 ευρώ στους δικηγόρους εκφράζει με επιστολή του στην Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ο πρόεδρος του Συλλόγου του Αγρινίου Δ. Νικάκης.

Χαρακτηρίζει μάλιστα “εξευτελιστικό” τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος “μέσω άλλων συμφερόντων” και καλεί τους δικηγόρους να μην μπουν σε αυτήν την διαδικασία και να απαιτήσουν την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος τους.


Η επιστολή του κ Νικάκη:

“Κυρίες και κύριοι πρόεδροι,

διαβάζοντας την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής, αποκομίζει κανείς την εντύπωση, ότι το δικηγορικό σώμα πρέπει να αισθάνεται δικαιωμένο με την χορήγηση , κατά τρόπον εξευτελιστικόν, του «επιδόματος» των 600 Ευρώ μέσω κέντρων εκπαίδευσης, θεωρεί δε σχεδόν δεδομένη και την χορήγηση του επιδόματος των 800 Ευρώ για τον μήνα Μάιο, ενώ συμφώνως με τις σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες, αυτό θα χορηγηθεί στο δικηγορικό σώμα «εάν» και «εφόσον», μολονότι δεν εχορηγήθη όταν δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός.

Περαιτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή, απαριθμώντας σωρεία προβλημάτων, τα οποία χρονίζουν και απασχολούν από ετών το δικηγορικό σώμα και την επίλυση των οποίων όλως ακαίρως και αστόχως επιδιώκει σήμερα, αποδυναμώνει την παρούσα διεκδίκησή μας.

Επειδή ο τρόπος αντιμετωπίσεώς μας μειώνει το κύρος και την αξιοπρέπειά μας, πρέπει να γνωρίζουν όλοι, ότι η αξιοπρέπεια του δικηγόρου δεν μετριέται με την υποβολή αιτήσεως για την χορήγηση των 600 ευρώ σε δυο δόσεις, αντιθέτως έτσι εξευτελίζεται το δικηγορικό σώμα και κάθε συνάδελφος ξεχωριστά, μόνο και μόνο με την υποβολή της αιτήσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρώ επιβεβλημένο, προς περιφρούρηση της αξιοπρεπείας μας, ουδείς των συναδέλφων να υποβάλει αίτηση για την χορήγηση του εξευτελιστικού «επιδόματος» των 600 Ευρώ μέσω άλλων συμφερόντων, διότι οι δικηγόροι δεν επαιτούν, αντιθέτως απαιτούν την ικανοποίηση δίκαιου αιτήματος των”.

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Δικηγορικών Συλλόγων

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 30.3.2020, υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των επιστημονικών κλάδων, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει ότι οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις, υπό τη ρητή επιφύλαξη της εξειδίκευσής τους μέσω κανονιστικών διατάξεων, επεκτείνουν το μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο στήριξης των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας.

Θεωρεί ότι είναι αποτέλεσμα του αγώνα, που έδωσε σύσσωμο το δικηγορικό σώμα, για την οικονομική στήριξη των δικηγόρων, οι οποίοι έχουν πληγεί καθοριστικά από το κλείσιμο των δικαστηρίων και την πλήρη παύση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, δικαστικών και εξώδικων. Αγώνας, που είχε αποτελέσματα για το σύνολο των επιστημονικών κλάδων.
Η Κυβέρνηση, έστω και καθυστερημένα και μετά τις γνωστές παλινωδίες επί του θέματος, προχώρησε στην έμπρακτη αυτή αναγνώριση.

Για το δικηγορικό σώμα, πέρα από θέμα επιβίωσης της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων, ήταν και είναι πρωτίστως θέμα ηθικό και ζήτημα αξιοπρέπειας.

2. Η εξαγγελία καταβολής του επιδόματος των 800 ευρώ, για τον μήνα Μάϊο, σε όλους τους δικηγόρους, αποτελεί αναγνώριση εκ μέρους της Κυβέρνησης, της ανάγκης οικονομικής στήριξης του δικηγορικού κλάδου. Η στήριξη αυτή, βέβαια, θα έπρεπε να είχε γίνει άμεσα, όπως άμεσα είχε πραγματοποιηθεί η ένταξή μας στους αρχικούς δικαιούχους και έχει συμβεί με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κανένας δικαιολογητικός λόγος για τη διαφορετική αυτή αντιμετώπιση.

3. Η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης και ο συμψηφισμός κατά 25% του εμπροθέσμως καταβληθέντος ΦΠΑ με μελλοντικές οφειλές, ικανοποιούν σχετικά αιτήματα του δικηγορικού κλάδου.

Σημειώνεται μάλιστα, ότι για μεγάλο αριθμό συναδέλφων, κατά το διάστημα λειτουργίας των δικαστηρίων (1.1.20 έως 13.3.20), έχουν προκαταβληθεί ήδη ασφαλιστικές εισφορές μέσω των γραμματίων προκαταβολής.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή, ως προς την χορήγηση της επιταγής κατάρτισης, ύψους 600 ευρώ, εμμένει στην από 27.3.2020 απόφασή της.

Ειδικότερα, η επιταγή αυτή, όπως έχει εξαγγελθεί, αφορά εκτέλεση προγράμματος ΕΣΠΑ, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δικαιούχων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αντίστοιχων κλάδων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να νοηθεί ως επίδομα οικονομικής στήριξης των πληγέντων επαγγελματιών.

5. Περαιτέρω, το δικηγορικό σώμα, στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο εξαιτίας της πανδημίας, συνεχίζει να διεκδικεί άμεσα από την Πολιτεία:

Α. Την άρση της αδικαιολόγητης εξαίρεσης των δικηγόρων από τη μείωση του μισθώματος για την επαγγελματική τους στέγη, μέτρο δημοσιονομικά ουδέτερο.

Β. Την καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που αποτελείται από εισφορές που καταβάλλουν αποκλειστικά οι δικηγόροι από το 2011.

Γ. Την άμεση καταβολή των οφειλόμενων του Δημοσίου προς τους δικηγόρους, ιδίως τις οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη νομική βοήθεια, τις οφειλές των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα προς τους συνεργαζόμενους δικηγόρους και τις οφειλές από παροχές σε είδος και σε χρήμα του ΕΦΚΑ παρελθόντων ετών.

Δ. Την άμεση προώθηση των διαδικασιών της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Ε. Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

ΣΤ. Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους.

Ζ. Την κατ’ εξαίρεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι ένα ποσό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλόμενων από τους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

. Η. Την ένταξη στο προστατευτικό πλαίσιο και των συναδέλφων ασκουμένων δικηγόρων.

Θ. Τη νομοθέτηση της αναστολής των δανειακών υποχρεώσεων, ενήμερων και μη οφειλετών, προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button