Δυτική Ελλάδα

Mέτρα τάξης για τον αγώνα του Παναιτωλικού

astynomia6Μέτρα τήρησης τάξης κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα Παναιτλωικού με τον Εργοτέλη στο Αγρίνιο ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας για την Παρασκευή 10 Μαΐου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1. Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 και ιδίως του άρθρου 41 όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 3057/2002, του άρθρου 41Β όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 3708/2008, του άρθρου 41Γ όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 3262/2004, του άρθρου 41Δ που προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3057/2002 και ακολούθως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 4 Ν. 3262/2004, του άρθρου 41ΣΤ που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3057/2002, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3262/2004.
Β) Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 10 Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.
Γ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 46596/2004 Κ.Υ.Α., καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/99 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003.
Δ) Την υπ’ αριθ. 62038 από 30-12-2005 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄-1983) «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση ,διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών /αριθμημένων εισιτηρίων των αγωνιστικών αγώνων του επαγγελματικού αθλητισμού.
Ε) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2403/89 Απόφασης Υπ. Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης «Μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της βίας στα γήπεδα».
ΣΤ) Τις διατάξεις του Ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή τις αθλητικές εκδηλώσεις».
Ζ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 38404/2009 Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Πολιτισμού «Έγκριση Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας Αθλητικών εκδηλώσεων».
Η) Το υπ’ αριθμ.  1003/2/10/19-α΄ από  2-5-2013 έγγραφό μας (πρόσκληση για σύσκεψη) .
Θ) Τις απόψεις των εκπροσώπων : Ελληνικής Αστυνομίας , Π.Α.Ε ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ,  όπως αυτές εκφράστηκαν στην πραγματοποιηθείσα υπό την αιγίδα της  Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας σύσκεψη την 7-5-2013 και ώρα 10.30΄ στο Γήπεδο Παναιτωλικού, καθώς και τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθμ. 81011 από 2-5-2013 έγγραφο της FOOTBALL LEAGUE  από το οποίο προκύπτει ότι: α) η φιλοξενούμενη Π.Α.Ε. Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.Ε. δεν υπέβαλλε έγγραφο αίτημα χορήγησης εισιτηρίων στην γηπεδούχο Π.Α.Ε., β) από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της φιλοξενούμενης ομάδας γνωστοποιήθηκε στην FOOTBALL LEAGUE και όχι στη γηπεδούχο Π.Α.Ε., ότι δεν θα υπάρξει οργανωμένη μετακίνηση  φιλάθλων, αλλά ενδέχεται να μετακινηθεί μεμονωμένα ελάχιστος αριθμός φιλάθλων, περίπου τριάντα (30) ατόμων με ιδία μέσα και το αποτέλεσμα αυτής .
Ι) Ότι από την Π.Α.Ε  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ θα εκδοθούν  για τον εν λόγω αγώνα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια δέκα εννέα (4.819) εισιτήρια , εκ των οποίων χίλια τετρακόσια (1400) εισιτήρια διαρκείας , τρεις χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννιά (3.419) εισιτήρια διαθέσιμα ελεύθερα (για την μεγάλη και μικρή κερκίδα) και ογδόντα  (80) προσκλήσεις ελευθέρας .
ΙΑ) Το από 7-5-2013  Πρακτικό Σύσκεψης , εκπροσώπων αρμοδίων Υπηρεσιών & Φορέων , σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου:
–   Η Π.Α.Ε  Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.Ε.  δεν αιτήθηκε από τη γηπεδούχο ομάδα την παραχώρηση κερκίδας του  Γηπέδου Παναιτωλικού , προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από φιλάθλους της που τυχόν θα προσέλθουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
–    Η  Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στο υπ’ αριθμ. 81011 από 2-5-2013 έγγραφο της FOOTBALL LEAGUE προς την Α.Δ. Ακαρνανίας και το οποίο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναγνώσθηκε από τον Α/Δ΄ ΤΖΑΜΟΥΛΙΑ Παναγιώτη, δήλωσε ότι  δεν θα προβεί στην χορήγηση εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ) .

Και αποσκοπούντες στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης του αγώνα ,τήρησης της τάξης και προστασίας αθλητών ,παραγόντων ,επισήμων και φιλάθλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.    Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να εκδώσει τα εισιτήρια που περιγράφονται στο πρακτικό σύσκεψης αφού σφραγισθούν για το συγκεκριμένο αγώνα, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες των φιλάθλων της .
2.    Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να καταλάβουν όλες τις θέσεις στη μεγάλη και μικρή κερκίδα  του γηπέδου καθώς και στο υπερυψωμένο τμήμα αυτής (μικρής κερκίδας).
3.    Να μην ορισθεί συγκεκριμένη ζώνη ή τμήμα των κερκίδων του Γηπέδου Παναιτωλικού στην οποία θα διατίθενται εισιτήρια αποκλειστικά για φιλάθλους της φιλοξενούμενης .
4.    Οι αθλητικές αποστολές να προσέλθουν στο γήπεδο μία (1) ώρα και τριάντα (30)  λεπτά της ώρας νωρίτερα από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης.
Το λεωφορείο της αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας, αμέσως μετά την αποβίβαση των αθλητών και των συνοδών τους, να αποχωρήσει συνοδεία δικυκλιστών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και να σταθμεύσει στον αύλειο χώρο του Μεγάρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας .
5.    Οι επίσημοι της φιλοξενούμενης ομάδας με μέριμνα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  να  φιλοξενηθούν στους χώρους που αυτοί θα  ορίσουν (μπουθ-θύρα VIP )
6.    Οι θύρες του Γηπέδου Παναιτωλικού  να ανοίξουν την 10-5-2013  και  ώρα 17.00΄  .
7.    Οι φίλαθλοι  να προσέλθουν κατά κύριο λόγο πεζοί .
8.    Να  πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους ,σε δύο ή τρεις ζώνες, περιμετρικά του γηπέδου,  ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά εντός της εγκατάστασης απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων , καθώς και η απομάκρυνση όσων τυχόν θα στερούνται εισιτηρίων .
9.    Να αποκλεισθεί η πρόσβαση και η είσοδος στο Γήπεδο Παναιτωλικού, φιλάθλων που δεν θα διαθέτουν σφραγισμένο εισιτήριο από το Α΄  Αστυνομικό Τμήμα εισιτήριο, για τον εν λόγω αγώνα , καθώς επίσης και όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
10.    Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν για παρακολούθηση του εν λόγω αγώνα ,να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο , πέραν του εισιτηρίου που θα κατέχουν .
11.    Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών ,αναψυκτικών ,ποτών ,χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς ,σε γυάλινες, μεταλλικές κτλ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων σύμφωνα με την 1/2007 Αγορανομική Διάταξη.
12.     Να μην επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο  φιλάθλου φέροντα πανό  ή πλακάτ με προκλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο .
13.    Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό που περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία ,αυτά να απομακρύνονται.
14.    Να  μην επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο  την ημέρα του αγώνα του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την  Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ πριν από την  ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων .
15.     Αμφότερες οι Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ και  Π.Α.Ε  Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.Ε. μέχρι την 10.00 ώρα της 8-5-2013 να γνωστοποιήσουν στην Αστυνομική Δ/νση Ακαρνανίας  και στο FAX 26410-22508 ή 26410- 22667 επιπρόσθετα στοιχεία για:
α.  Ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των δύο ομάδων ,ώρα αναχώρησης τους από αυτά ,καθώς και τους υπευθύνους των αποστολών (ονοματεπώνυμα –κινητό τηλέφωνο),την ημέρα του αγώνα ,προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασής των στην Αθλητική εγκατάσταση.
β. Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων των εκπροσώπων –υπευθύνων της, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα , να βρίσκονται στην Αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία με τον επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων ,προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βίας .
γ. Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να προσλάβει –σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 38404 από 18.8.2009 κ.υ.α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων – προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας ,για τη λήψη αστυνομικών μέτρων κατά την διεξαγωγή του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα , σύμφωνα με την αναλογία και ελάχιστο για ΈΝΤΟΝΑ ΜΕΤΡΑ, ήτοι σε αναλογία 1: 80 Θεατές, το οποίο θα συνεργάζεται με την αστυνομική αρχή , για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρ. 4 του Ν. 2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί –συμπληρωθεί τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα , καθώς και να αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητας ,τον αριθμό αδείας ,τα ακριβή καθήκοντα , τις θέσεις του προσωπικού και τη διεύθυνση κατοικίας   του προσληφθησσόμενου προσωπικού , στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου) , στη ΔΕΑΒ και στη διοργανώτρια αρχή , στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, υπεύθυνοι κατά τομέα κάθε τομέα δραστηριότητας.
δ.  Επισημαίνεται ότι τα καθήκοντα του προσωπικού ιδιωτικής επιχείρησης   παροχής  υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) προβλέπονται στο άρθρο 41Δ, παρ.12 κ΄13 του Νόμου 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και από τις διατάξεις του άρθρου 14.7.2 εδάφιο λα΄ της υπ`αρίθ. 38404 της 18/26.8.2009 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών –Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης –  Πολιτισμού (ΦΕΚ 1780,τ.Β΄) Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας των αθλητικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα  :
Ο έλεγχος για λόγους ασφαλείας, των προσερχόμενων θεατών στην   αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης γίνεται με σωματική έρευνα  από μέλος του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας του ιδίου φύλου με τον θεατή. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική  Αστυνομία, προσωπικό της οποίας παρίσταται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε περίπτωση που προσερχόμενος θεατής , αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το ιδιωτικό προσωπικό  ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδό του, στην αθλητική εγκατάσταση.
Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 Κ.Π.Δ, δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδουν αμέσως στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή .
16.    Αμφότερες οι διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε, να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους των, με κάθε πρόσφορο μέσο  το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
17.    Επίσης με ευθύνη της Π.Α.Ε ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και λειτουργία  του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου .
18.    Με την υπ’ αριθμ. 5962/9916 από 6-07-2012 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Αιτ/νίας και αναμένεται η έκδοση απόφασης για την άδεια λειτουργίας του γηπέδου Παναιτωλικού.
19.    Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.7 του αρθρ. 41Γ ,των παραγρ.3 και 9 του αρθρ.41Δ και του αρθρ. 41Ζ του Ν.2725/1999 , όπως αυτός τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε και ισχύει και με Ν 4049/2012 ‘Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις ‘.
20.    Η ισχύς της απόφασης , ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button