ΕργασίαΡοή Ειδήσεων

Λιμενικό: Ολόκληρη η νέα προκήρυξη για 155 προσλήψεις

Δημοσιεύθηκε σήμερα 11/9 στην διαύγεια η νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο λιμενικό. Δείτε πότε και πως θα κάνετε αίτηση.

Το λιμενικό προκηρύσσει νέο διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 155 συνολικά Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.


1. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:

α. Γενική Κατηγορία: Σαράντα (40) θέσεις, από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής.

β. Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες): Εξήντα τρεις (63) θέσεις, από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι μίας εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και υπηρέτησαν με αυτήν έως την απόλυσή τους.

γ. Κατηγορία Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού: Δεκαεπτά (17) θέσεις από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει με επιτυχία από το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού και τους έχει απονεμηθεί σχετικό Πτυχίο από το Πολεμικό Ναυτικό.

δ. Κατηγορία Μουσικών: Είκοσι (20) θέσεις, από υποψηφίους με Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιι Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών με ειδικότητα σε ένα από τα παρακάτω όργανα:

1) Κλασσικά Κρουστά: Τέσσερις (04) θέσεις
2) Τρομπέτα: Τέσσερις (04) θέσεις
3) Κλαρινέτο: Τέσσερις (04) θέσεις
4) Φλάουτο: Μία (01) θέση,
5) Σαξόφωνο: Μία (01) θέση.
6) Μπάσσο – Τούμπα: Δύο (02) θέσεις,
7) Τρομπόνι (αλτικόρνο, ευφώνιο): Τέσσερις (04) θέσεις.

ε. Κατηγορία ιδιωτών που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.: Δεκαπέντε (151 θέσεις, από υποψηφίους κατόχους Απολυτηρίου Τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής και ανεξαρτήτως βαθμού απολυτηρίου σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 25 του Ν. 4597/2019 (Α’ 35).

2. Σε περίπτωση που, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Κεφαλαίου Η’ παρ.2, προκόψει αριθμός θέσεων μιας κατηγορίας από τις προκηρυχθείσες που δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως ακολούθως:

α. Κενές θέσεις «Γενικής κατηγορίας» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:

«Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού», «Μουσικών», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.».

β. Κενές θέσεις κατηγορίας «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:

«Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού», «Γενική Κατηγορία», «Μουσικών», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.».

γ. Κενές θέσεις κατηγορίας «Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:
Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Γενική Κατηγορία» «Μουσικών», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Α.Σ.».

δ. Κενές θέσεις κατηγορίας «Μουσικών» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:

«Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού», «Γενική Κατηγορία», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του
Λ.Σ.».

ε. Κενές θέσεις κατηγορίας «Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού», «Γενική Κατηγορία», «Κατηγορία Μουσικών».

3. Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων επιμέρους ειδικότητας μιας κατηγορίας δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της ειδικότητας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από υποψηφίους των λοιπών ειδικοτήτων αυτής της κατηγορίας και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

4. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε uia υόνο Κατηνοοία/ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη.

Η προκήρυξη για προσληψεις στο Λιμενικό ΕΔΩ

dikaiologitika.gr

Advertisements
farmakis banner Πολιτική Διαφήμιση
papanastasiou 600x338 Πολιτική Διαφήμιση
synthima pistioals 600x338 Πολιτική Διαφήμιση
pap tsalafouti bruschetta 1000x563px copy Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button