Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ανισόπεδο Κόμβο Πρέβεζας της Ιόνιας οδού στις 8 Ιουνίου

Δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Ακαρνανίας Δημ. Γαλαζούλα, περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Α/Κ Πρεβέζης, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», στα πλαίσια ετήσιας συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού

Αναλυτικά, αποφασίζεται:

ΑΡΘΡΟ (1)
Η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον Α/Κ Πρεβέζης, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», στα πλαίσια ετήσιας συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού. -Ειδικότερα, να εφαρμοσθεί:

α. Αποκλεισμός κλάδου Εξόδου του Α/Κ Πρεβέζης του αυτοκινητοδρόμου της «Ιόνιας Οδού», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο από την χ/θ 89+950 έως την χ/θ 90+100, με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΙΔ-6: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός κλάδου εξόδου» της εγκεκριμένης μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες» (DAC IC0596B/06.03.2014) και
β. Αποκλεισμός κλάδου Εξόδου του Α/Κ Πρεβέζης του αυτοκινητοδρόμου της «Ιόνιας Οδού», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα από την χ/θ 89+150 έως την χ/θ 89+300, με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΙΔ-6: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός κλάδου εξόδου» της εγκεκριμένης μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες» (DAC IC0596B/06.03.2014).
3.-Ανωτέρω εργασίες, θα πραγματοποιηθούν από την 07.30΄ ώρα έως την 12.00΄ ώρα της 08/06/2021 και από την 07.30’ ώρα έως την 18.00΄ ώρα της 08/06/2021 αντίστοιχα ή εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η έναρξη και ολοκλήρωση αυτών, την Τετάρτη 09/06/2021, κατά τις ίδιες ώρες.

ΑΡΘΡΟ (2)
Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό:

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις.

ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 07.30΄ ώρα της Τρίτης 08/06/2021, την δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010, την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 18.30΄ ώρα της 08/06/2021 ή εναλλακτικά από την 07.30΄ ώρα της Τετάρτης 09/06/2021 έως την 18.30΄ ώρα της ιδίας ημέρας (09/06/2021).

ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου
ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button