Αυτοδιοίκηση

Κόντρες για τις χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας στον δήμο Ξηρομέρου

po-cosmote-dimouxiromerouTo ζήτημα της εξόφλησης χρεών λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας του δήμου Ξηρόμερου , μετά από ανάρτηση του blog mytikspress προκαλεί αντιπαράθεση στον δήμο Ξηρομερου, μετά και την απάντηση που έδωσε σχετικά με το θέμα η σημερινή δημοτική αρχή.

Η απάντηση προκάλεσε την αντίδραση της μείζονος αντιπολίτευσης, που σε ανακοίνωση της κάνει λόγο για παραπλάνηση εκ μέρους της πλειοψηφίας και εξηγεί τους λόγους της χρέωσης.

Αναλυτικά:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Σε απάντηση της σημερινής ανακοίνωσης (19/5/2015)  σχετικά με την εξόφληση λογαριασμών COSMOTE  οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες  ότι η λάσπη που εξαπολύει ο κ Γαλούνης έχει  και τα όρια της όπως και η ανοχή μας .

Ο κ. Γαλούνης  εντέχνως   δεν    υπογράφει ο ίδιος την ανακοίνωση διότι γνωρίζει ότι μέρος αυτών που  κάνει λόγο  σχετικά με τις ευθύνες της πρώην Δημοτικής Αρχής δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

 

   Αναφέρει ότι:Το πόσο των 17.596,52€ προέρχεται από χρέη παρελθόντων ετών, και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι 30/9/2014, και αφορούσε κινητή τηλεφωνία , υπονοώντας ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έκανε χρήση κινητών τηλεφώνων για άλλους σκοπούς και χρέωνε το Δήμο μας  με υπέρογκα ποσά.

      Επειδή όμως η αλήθεια αποδεικνύεται μόνο με έγγραφα και όχι με αήθης κατηγορίες σας γνωστοποιώ τα ακόλουθα προς αποκατάσταση της αλήθειας .

      1)Με την 55/2011   απόφαση    του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας (ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΚΖ-Λ) το αρμόδιο συλλογικό όργανο αποφάσισε ομόφωνα την « Σύνδεση 11 κινητών COSMOTE Απεριόριστα με 15€/μήνα για χρήση αυτοματισμού αντλιο- στασίων ύδρευσης».

      Μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς που  ψήφισαν θετικά  για την απόφαση αυτή  τότε ήταν και ο κύριος Γαλούνης.

      Όμως η μνήμη του είναι μάλλον ασθενής και θυμάται επιλεκτικά  γεγονότα.

      2) Με την  23/2012 απόφαση του το ΔΣ   (ΑΔΑ: Β44ΡΩΚΖ-2ΤΕ)   κρίνοντας ασύμφορη  στην πράξη την υπηρεσία  αυτή,   αποφάσισε την « ∆ιακοπή όλων των συνδέσεων κινητών και καρτοκινητών τηλεφώνων του ∆ήµου για το σκοπό αυτό.»

       Μάλιστα στην απόφαση λέγεται  χαρακτηριστικά: 

       «Το ∆.Σ. αποφασίζει οµόφωνα το επείγον και την συζήτηση του θέµατος. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο κο Πυθαγόρα Σαµαρά ο οποίος είπε τα εξής για το ανωτέρω θέµα: Εισηγούµαι την ανάκληση της 55/17-04-2011 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «Σύνδεση 11 κινητών COSMOTE Απεριόριστα µε 15€/ µήνα για χρήση αυτοµατισµού αντλιοστασίων ύδρευσης» καθώς και την διακοπή όλων των συνδέσεων κινητών και καρτοκινητών τηλεφώνων του ∆ήµου επ΄ονόµατι ∆ήµος Ξηροµέρου ή εάν ακόµη υφίστανται συνδέσεις επ΄ονόµατι ∆ήµος Αστακού, ∆ήµος Αλυζίας και ∆ήµος Φυτειών. Οι λόγοι οι οποίοι µας αναγκάζουν να προτείνουµε αυτές τις διακοπές συνδέσεων είναι το υπερβολικό κόστος εκ µέρους των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας αλλά κυρίως να µην επιβαρύνεται ο ∆ήµος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου κου Πυθαγόρα Σαµαρά και µετά από διαλογική συζήτηση:

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      1. Ανακαλεί την 55/17-04-2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «Σύνδεση 11 κινητών COSMOTE Απεριόριστα µε 15€/ µήνα για χρήση αυτοµατισµού αντλιοστασίων ύδρευσης» και 2. Εγκρίνει την διακοπή όλων των συνδέσεων κινητών και καρτοκινητών τηλεφώνων του ∆ήµου επ΄ονόµατι ∆ήµος Ξηροµέρου ή εάν ακόµη υφίστανται συνδέσεις επ΄ονόµατι ∆ήµος Αστακού, ∆ήµος Αλυζίας και ∆ήµος Φυτειών για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της απόφασης.»

Η  ανωτέρω απόφαση  23/2012 διαβιβάστηκε από την υπηρεσία του Δήμου προς την αρμόδια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας προς εφαρμογή αυτής .

Έκτοτε οι λογαριασμοί που εστάλησαν  στο Δήμο μας  δεν γίνονταν αποδεκτοί από πλευράς μας αφού δεν κάναμε χρήση της υπηρεσίας αυτής, εφαρμόζοντας και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου .Πάρα ταύτα   η εν λόγω εταιρεία εξακολουθούσε να μας χρεώνει  .

Η δική τους ολιγωρία στην ενημέρωση των συστημάτων τους δεν θα μας έκανε συνένοχους στο να χρεώνουμε το Δήμο μας με ένα  χρηματικό πόσο , το οποίο αντιστοιχούσε  σε μια υπηρεσία που φυσικά δεν κάναμε χρήση .

Φυσικά  η υπόθεση πήρε την δικαστική οδό .

Καταλήγοντας , Κύριε Γαλούνη  σας καλώ να προβείτε σε διορθωτική δήλωση για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τους υπαινιγμούς στους οποίους αναφέρεστε .

Διότι μπορεί να μην υπογράφετε την ανακοίνωση , αλλά σαν προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου-  σύμφωνα με την ιδιότητα σας – , έχει την απόλυτη έγκριση σας .

Ειδάλλως επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμη ενέργεια μου.

Είναι  συκοφαντία  το να  αποκρύπτετε από   το λαό του Ξηρομέρου την αλήθεια  και να τον οδηγείτε σε  μη ασφαλή συμπεράσματα” .

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΣΤΟ blog mytikas press ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE

 

      Σε απάντηση του δημοσιεύματος για την εξόφληση του λογαριασμού της  cosmote ποσού 19.813,74€ του Δήμου Ξηρομέρου που έγινε σήμερα, και για την πλήρη και σωστή ενημέρωση των πολιτών, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1.Το πόσο των 17.596,52€ προέρχεται από χρέη παρελθόντων ετών, και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι 30/9/2014, και αφορούσε κινητή τηλεφωνία.
2.Το υπόλοιπο ποσό των 2.217,22€ αφορά την περίοδο από 1/10/2014 μέχρι και σήμερα 19/5/2015 και προέρχεται από χρήση κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείται από υπηρεσιακούς παράγοντες για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία όλων των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου (αποστολή μηνυμάτων sms).

    Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την υπ’ αριθμ πρωτ ΧΡ 3354/17-11-2014 επιστολή της COSMOTE που κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 20/11/2014 την οποία και σας κοινοποιούμε.
        Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η νέα Δημοτική Αρχή από την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων της δεν κάνει χρήση κινητής τηλεφωνίας, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε οι Αντιδήμαρχοι, ούτε κανένας Δημοτικός Σύμβουλος.

Σας κάνουμε ακόμη γνωστό ότι ο ΟΤΕ με την υπ’ αριθμ πρωτ 23/5459.183/17-11-2014 επιστολή που έστειλε στο Δήμο στις 20/11/2014, την οποία σας κοινοποιούμε, μας ενημέρωσε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για ενεργούς λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας μέχρι 30/9/2014 ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 8.811,60€ .

     Με την ίδια επιστολή, μας ενημέρωσε επίσης ότι υπάρχουν και άλλες ληξιπρόθεσμές οφειλές που προέρχονται από καταργημένους λογαριασμούς και λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες, και οι οποίοι ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 22.995,21€

     Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι υπάρχουν ακόμη δύο ληξιπρόθεσμες οφειλές κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες προέρχονται:
1.Από τον πρώην Δήμο Αλυζίας,  ποσού 806,31€, για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του  2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2011.
2.Από τον πρώην Δήμο Φυτειών, ποσού 220,82€, για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2011.

Από το
Δήμο Ξηρομέρου
Αστακός, 19/5/2015″

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close