Αυτοδιοίκηση

Koινή επιστολή Δημάρχων Δελφών, Θέρμου, Μεσολογγίου για αντισταθμιστικά

epi-evinos.jpgΚοινή επιστολή Δημάρχων Δελφών, Θέρμου, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ως προς την νομοθετική πρωτοβουλία παροχής αντισταθμιστικών ωφελημάτων από την δέσμευση του υδάτινου δυναμικού των Δήμων τους.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πρωτίστως, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την εκ μέρους σας ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας που επιχειρεί να αποκαταστήσει χρόνιες αστοχίες και αδικίες προς τις περιοχές μας ως συμβάλλοντες τα μέγιστα στο υδάτινο δυναμικό της χώρας μας. Με την παρούσα επιστολή μας θα σας παραθέσουμε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους έφτασε το πλήρωμα του χρόνου ώστε η νομοθετική σας πρωτοβουλία να θεσπίσει ωφελήματα και ειδικότερα αντισταθμιστικό τέλος υπέρ τόσο των Δήμων στα όρια των οποίων βρίσκεται τεχνητός ταμιευτήρας, όσο και των δικών μας Δήμων που τροφοδοτούν με τους υδατικούς τους πόρους τις λεκάνες απορροής των ταμιευτήρων αυτών και υφίστανται τις συνέπειες από την διακοπή ή μείωση της παροχής στην φυσική επιφανειακή λεκάνη απορροής υδάτων.

Επιγραμματικά σας αναφέρουμε ορισμένα μόνο στοιχεία που αποτυπώνουν το ορθό και δίκαιο των αιτημάτων μας και είναι τα κατωτέρω:

  1. Από το Δήμο Δελφών (Δημοτική Ενότητα Καλλιέων) πηγάζει ο ποταμός Μόρνος, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 70%) του νερού που καταλήγει στον ταμιευτήρα του Μόρνου, μέσω του ποταμού Μόρνου. Εκεί καταλήγουν και τα υφιστάμενα ρέματα της περιοχής μέσω των οποίων οδηγούνται στον ταμιευτήρα πολλές δεκάδες εκατομμύρια κυβικά ύδατος. Επίσης από το Δήμο Δελφών (Δημοτικές Ενότητες Παρνασσού και Γραβιάς) πηγάζει το μεγαλύτερο μέρος του νερού της λίμνης Υλίκης, που καταλήγει εκεί μέσω του Βοιωτικού Κηφισού. Ταυτόχρονα, ήδη από τη δεκαετία του 1970 έχουν πλήρως δεσμευτεί υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. όλες σχεδόν οι διαθέσιμες υδατικές πηγές και λεκάνες απορροής στην έκταση του σημερινού Δήμου Δελφών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εδώ και δεκαετίες διαθέσιμη ρεαλιστικού κόστους εναλλακτική πηγή υδροδότησης για την περιοχή αυτή, ενώ την ίδια ώρα πλήθος περιορισμών στις πηγές και στην κοίτη του Μόρνου, αλλά και στο σύστημα σηράγγων και καναλιών υποβαθμίζουν ουσιαστικά, αν δεν αναιρούν πλήρως, πολλές και διαφορετικές αναπτυξιακές δυνατότητες.
  2. Η εκτροπή των νερών του Ευήνου για την υδροδότηση του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής είχε αρνητικές συνέπειες για το σύνολο του παρευηνίου και ειδικότερα για τις περιοχές που βρίσκονται κατάντη της Ευηνολίμνης. Η δέσμευση ουσιαστικά του συγκεκριμένου υδάτινου δυναμικού οδήγησε αφενός στην περιβαλλοντική υποβάθμιση και τη διατάραξη των τοπικών οικοσυστημάτων των περιοχών του Δήμου Θέρμου και Μεσολογγίου – καθώς ο Εύηνος διέρχεται σε όλο το μήκος του, από την Ευηνολίμνη ως τις εκβολές, στα όρια των Δήμων Θέρμου και Μεσολογγίου με τον Δήμο Ναυπακτίας και εν μέρει ενδιαμέσως του Δήμου Θέρμου, περιοχή υπαγόμενη στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Εύηνου και νήσων Εχινάδων (ΦΕΚ 477/31 Μαΐου 2006) – και αφετέρου τούς στερεί τις αναπτυξιακές προοπτικές τους τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα στον οικοτουρισμό και τις συναφείς μορφές εναλλακτικού τουρισμού που δύνανται να αναπτυχθούν τοπικά.

Όλες οι ανωτέρω ποσότητες ύδατος (υπέρ των ταμιευτήρων Ευήνου, Μόρνου και Υλίκης) είναι υπερπολλαπλάσιες των ετήσιων αναγκών των φορέων μας για ύδρευση και για άρδευση περιοχών μεταξύ των οποίων και ο μοναδικός και προστατευόμενος από την εθνική και διεθνή νομοθεσία ελαιώνα της Άμφισσας. Παρά ταύτα, το σύνολο των παραπάνω υδάτων είναι απολύτως δεσμευμένο από την ΕΥΔΑΠ χωρίς την παραμικρή ανταπόδοση προς τους Δήμους μας και το παραμικρό δικαίωμα εκμετάλλευσής τους από τους φορείς μας οδηγώντας σε υποβάθμιση και ειδικά τις «παρευήνιες» περιοχές σε ερημοποίηση.

Τουναντίον, η ΕΥΔΑΠ έως σήμερα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά  το μοναδικό αυτό κοινό μας αγαθό και φτάνει σε οξύμωρες πρακτικές όπως να πουλά το αδιύλιστο νερό που διαθέτει μέσω φυσικής ροής στο Δήμο Δελφών.

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, προτείνουμε την επαναδιατύπωση του άρθρου 66 της σχεδιαζόμενης νομοθετικής σας ρύθμισης ως εξής:

Άρθρο 66

Αντισταθμιστικό τέλος υπέρ δήμων για χρήση υδάτων φυσικών ταμιευτήρων και για την χρήση υδάτων που μεταβάλλεται η φυσική τους ροή και συλλέγονται σε τεχνητούς ταμιευτήρες

  1. α. Ο φορέας διαχείρισης υδάτων φυσικών ταμιευτήρων που υδροδοτεί την Περιφέρεια Αττικής, θα καταβάλλει τίμημα υπέρ των Δήμων, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι φυσικοί ταμιευτήρες, από την δημοσίευση του παρόντος.

β. Ο φορέας διαχείρισης υδάτων τεχνητών ταμιευτήρων που υδροδοτεί την Περιφέρεια Αττικής καταβάλλει τίμημα υπέρ των Δήμων στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι φυσικές κοίτες απορροής των υδάτων που συλλέγονται στους τεχνητούς ταμιευτήρες, από τη δημοσίευση του παρόντος.

  1. Το σχετικό τίμημα, καθορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 0,01 ευρώ, για κάθε κυβικό μέτρο ακατέργαστου ύδατος επιφανειακών υδάτινων πόρων που λαμβάνεται από τους ταμιευτήρες προς περαιτέρω εκμετάλλευση από τον φορέα διαχείρισης. Η ποσότητα ύδατος που λαμβάνεται από κάθε ταμιευτήρα, προκύπτει από τη διαφορά της πραγματικής εκροής από αυτόν αφαιρούμενης της εισροής από τον προηγούμενο ταμιευτήρα.

α. Σε περίπτωση φυσικών ταμιευτήρων: Σε κάθε Δήμο στην εδαφική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ταμιευτήρας ή τμήμα του ταμιευτήρα θα καταβάλλεται ποσοστό του τιμήματος για την ποσότητα ύδατος που λαμβάνεται ανάλογο της έκτασης που καταλαμβάνει ο ταμιευτήρας στα όριά του.

β. Σε περίπτωση τεχνητών ταμιευτήρων: Σε κάθε Δήμο στην εδαφική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η φυσική κοίτη ή τμήμα της φυσικής κοίτης των υδάτων που απέρρεαν σε περίπτωση μη συλλογής τους με τεχνητό τρόπο, θα καταβάλλεται ποσοστό του τιμήματος για την ποσότητα του ύδατος που λαμβάνεται, ανάλογο της έκτασης που καταλαμβάνει η φυσική κοίτη στα όριά του.

  1. Οι Δήμοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης στους αντίστοιχους υδρομετρητές του φορέα διαχείρισης, για τις ποσότητες ύδατος που αντλούνται από τους ταμιευτήρες, ως εκροές και εισροές.
  2. Το σχετικό τίμημα, όπως αυτό αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος, καταβάλλεται ανά τετράμηνο στους οικείους Ο.Τ.Α.
  3. Η αναπροσαρμογή του σχετικού τιμήματος θα γίνεται ανά 5ετία, με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος.
  4. Οι ανωτέρω Δήμοι που συμβάλλουν με το υδατικό τους δυναμικό (φυσικές πηγές και λεκάνες απορροής) στην πλήρωση των εν χρήσει τεχνητών ταμιευτήρων, δικαιούνται να λαμβάνουν με δικές τους δαπάνες, αλλά χωρίς καμία επιπλέον χρέωση υπέρ του φορέα διαχείρισης υδάτων τεχνητών ταμιευτήρων ή οποιουδήποτε τρίτου, ποσότητα αδιύλιστου ύδατος που δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το εν δέκατο (1/10) της μέγιστης εκτιμώμενης ποσότητας που συμβάλλει ο αντίστοιχος Δήμος στον ταμιευτήρα.

Οι ανωτέρω προτάσεις μας εκτιμούμε ότι θα οδηγήσουν σε μία δίκαιη αντιμετώπιση των υδατοπαραγωγών περιοχών μας και θα προσφέρουν τη δυνατότητα εγκαθίδρυσης μιας αρμονικής σχέσης συνεργασίας μεταξύ των Δήμων μας, της Ε.ΥΔ.Α.Π. και του κεντρικού μας κράτους, αλλά και ενός μακρόχρονου σχεδιασμού της αναπτυξιακής και παραγωγικής διαδικασίας στους τόπους μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Αθανάσιος Ηλ. Παναγιωτόπουλος

Δήμαρχος Δελφών

 

Σπυρίδων Κωνσταντάρας

Δήμαρχος Θέρμου

Νικόλαος Καραπάνος

Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως

Μεσολογγίου

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close