sliderΓεγονόταΡοή Ειδήσεων

Δρομολογούνται κατεδαφίσεις αυθαίρετων στην Τουρλίδα

Σε εφαρμογή φαίνεται πως τίθενται οι κυβερνητικές εξαγγελίες για άμεσες κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων, θέμα που ήρθε έντονα στην επικαιρότητα μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι.

Όπως πρόσφατα είχε αναδείξει το agriniopress.gr μετά από σχετική επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ήταν από εκείνες που ανταποκρίθηκαν αμεσότατα στο κάλεσμα του Υπουργείου και απέστειλε τις λίστες με όλα τα καταγεγραμμένα αυθαίρετα κτήρια για τα οποία υπάρχουν τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης, τόσο στην Αιτωλοακαρνανία όσο και στις υπόλοιπες περιοχές αρμοδιότητάς της, ώστε να πάρει τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές, κυρίως για το που θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ως προς την υλοποίηση των κατεδαφίσεων.

(Δείτε περισσότερα και ΕΔΩ)

Και πράγματι, με πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔ ΠΔΕ&Ι)  προκηρύσσεται ανοικτή διαδικασία μέσω του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα  για το έργο «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στην Τουρλίδα Μεσολογγίου».

Να θυμίσουμε ωστόσο, ότι στη συγκεκριμένα περιοχή, έχει και κατά το παρελθόν πολλάκις επιχειρηθεί η ολοκλήρωση του έργου κατεδάφισης , για κατασκευές που υπάρχουν τα σχετικά πρωτόκολλα, που ωστόσο ποτέ δεν τελεσφόρησαν, αφού τη διαδικασία απέτρεψαν οι ίδιοι οι κάτοικοι.

Τον Δεκέμβριο του 2016 ήταν μάλιστα η τελευταία φορά που επιχειρήθηκε η κατεδάφιση στις πελάδες, ωστόσο στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι που διαμαρτύρονταν για την εντολή κατεδάφισης και μάλιστα παρουσίασαν έγγραφο σύμφωνα με το οποίο το υπουργείο Πολιτισμού βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της περιοχής για το κατά πόσο αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός.

Από την πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης ωστόσο, δεν γίνεται σαφές το αν πρόκειται για πελάδες ή/ και για άλλα αυθαίρετα κτίσματα της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση, ο διαγωνισμός για την εύρεση αναδόχου για το έργο της κατεδάφισης ανέρχεται στις 290.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 172.342,80 €, γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) 31.021,70 €, απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 30.504,68 €, αναθεώρηση 1,79 €, Φ.Π.Α. 24% 56.129,03 €.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Τουρλίδα Ι.Π. Μεσολογγίου στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης όπως δημοσιεύθηκε στο «Διαύγεια»:

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ετικέτες

Σχολίασε

Ένα Σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close