ΑγρότεςΡοή Ειδήσεων

Καταρροϊκός πυρετός: Οκτώ κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία

216 επιβεβαιωμένα κρούσματα πανελλαδικά

Ενημέρωση για τις εστίες Καταρροϊκού Πυρετού στη Χώρα μας και την εφαρμογή των μέτρων για τον έλεγχο της νόσου από το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥπΑΑΤ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα και τις κοινοποιήσεις εστιών από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές που έχουν καταχωρηθεί έως και τις 28.09.2020, έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 216 εστίες Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, εκ των οποίων:


οι 28 στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Καστοριάς,
οι είκοσι (20) στην ΠΕ Κοζάνης,
οι επτά (7) στην ΠΕ Φλώρινας,
οι 51 στην ΠΕ Γρεβενών,
οι έξι (6), στην ΠΕ Καβάλας,
οι 25 στην ΠΕ ?ράμας,
οι 18 στην ΠΕ Θεσσαλονίκης,
οι τρεις (3) στην ΠΕ Σερρών,
οι πέντε (5) στην ΠΕ Ημαθίας,
η μία (1) στην ΠΕ Πιερίας,
οι δέκα (10) στην ΠΕ Πέλλας,
οι δύο (2) στην ΠΕ Χαλκιδικής,
οι έξι (6) στην ΠΕ Κιλκίς,
οι εννιά (9) στην ΠΕ Τρικάλων,
οι τρεις (3) στην ΠΕ Λάρισας,
η μία (1) στην ΠΕ Καρδίτσας,
οι οκτώ (8) στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας,
οι δέκα (10) στην ΠΕ Ευρυτανίας,
η μία (1) στην ΠΕ Εύβοιας,
η μία (1) στην ΠΕ Λακωνίας,
η μία (1) στην ΠΕ Θεσπρωτίας,
η μία (1) στην ΠΕ Κέρκυρας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέθηκε η υποψία του νοσήματος κατόπιν διαπίστωσης κλινικών συμπτωμάτων σε ζώα, ενώ υπήρξαν και ζώα-μάρτυρες τα οποία διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ορολογικής επιτήρησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαδικασία οροτυποποίησης κατέδειξε τον ορότυπο 4 του ιού.

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών, έχουν ληφθεί τα οριζόμενα μέτρα στις μολυσμένες εκτροφές και έχουν οριοθετηθεί εκ νέου οι ζώνες ελέγχου, προστασίας και επιτήρησης γύρω από τις εκτροφές, όπου ανιχνεύθηκαν κρούσματα Καταρροϊκού Πυρετού.

Στον ακόλουθο χάρτη, απεικονίζονται τα όρια των ζωνών ελέγχου, προστασίας και επιτήρησης στις έως τώρα επιβεβαιωμένες εστίες, μετά από συγχώνευση των οριοθετημένων ζωνών, όπως έχουν διαμορφωθεί από την επιβεβαίωση εστιών έως και τις 28.09.2020 από την αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ, ώστε να διακρίνονται σαφέστερα τα όρια των συμπεριλαμβανομένων περιοχών.

Όπως διαφαίνεται στον χάρτη, οι ΠΕ της ηπειρωτικής Χώρας εντάσσονται ολικώς ή μερικώς σε ζώνη ελέγχου ή/και προστασίας ή/και επιτήρησης. ?ς εκ τούτου, προς διευκόλυνση του ελέγχου των μετακινήσεων ευαίσθητων στη νόσο ειδών (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή), από τη Δευτέρα, 05.10.2020, ισχύουν τα κάτωθι:

1. Σχετικά με τις ζώνες ελέγχου, ισχύουν τα εξής:

-Παύει ο ορισμός ζωνών ελέγχου στις ΠΕ στις οποίες, λόγω γεωγραφικής κατανομής των επιβεβαιωμένων εστιών, αυτές καλύπτουν όλη τους την έκταση. ?στόσο, ζώνες ελέγχου εξακολουθούν να ορίζονται στις ΠΕ οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί γεωγραφικώς σε όλη τους την έκταση.

-Στη ζώνη ελέγχου (στις περιπτώσεις που αυτή ορίζεται), εξακολουθεί να απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση, για 21 ημέρες, με εξαίρεση τη μετακίνηση ζώων για άμεση σφαγή εντός της ζώνης ελέγχου (ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης στην ακτίνα των 20χλμ, στην πλησιέστερη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση εντός της ζώνης προστασίας) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής. Σε περίπτωση ένταξης μίας εκτροφής σε ζώνες ελέγχου που προκύπτουν από διαδοχικές εμφανίσεις εστιών σε μία περιοχή (στις περιπτώσεις που ορίζονται ζώνες ελέγχου), η έναρξη απαγόρευσης μετακίνησης ξεκινά από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της πρώτης εστίας.

-Μετά τις πρώτες 21 ημέρες, η ζώνη ελέγχου μεταπίπτει ως προς την εφαρμογή των μέτρων σε ζώνη προστασίας.

2. Οι Περιφέρειες της ηπειρωτικής Χώρας και οι περιοχές αρμοδιότητάς τους, καθώς και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αποτελούν ζώνη προστασίας μέσα στην οποία τα ζώα μετακινούνται, εφόσον:

α) Έχουν εξετασθεί κλινικά και δεν εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου κατά την ημέρα της μεταφοράς.

β) Πριν τη μετακίνησή τους, στα ζώα έχει εφαρμοσθεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό σκεύασμα (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσματα σε ό,τι αφορά το χρόνο αναμονής για τα ζωικά προϊόντα).

γ) Η αρμόδια αρχή στον τόπο αποστολής κοινοποιεί τη σκοπούμενη μετακίνηση των ζώων στην αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη φόρτωση των ζώων.

δ) Η μετακίνηση πραγματοποιείται μετά από επαρκή εφαρμογή κατάλληλων εντομοαπωθητικών ή/και εντομοκτόνων (αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση) στα μέσα με τα οποία μεταφέρονται τα ζώα.

ε) Η μετακίνηση ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών από ΠΕ όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και μία εστία της νόσου προς ΠΕ της Χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου και διαμέσου αυτών, επιτρέπονται εφόσον:

-τα ζώα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής ή

-τα ζώα ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονομικές εγγυήσεις με βάση θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού, πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων ή -τα ζώα προορίζονται για άμεση σφαγή.

3. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που τα προς μετακίνηση ζώα έχουν εμβολιαστεί για τον ορότυπο 4 του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ? αριθμ. πρωτ. 1968/234989/26.08.2020 εγκύκλιο της ?ιεύθυνσης Υγείας Ζώων του ΥπΑΑΤ, κατά παρέκκλιση των οριζoμένων στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής, ισχύουν τα εξής:

α) Τα ζώα μπορούν να μετακινηθούν από ΠΕ όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και μία εστία της νόσου προς ΠΕ της Χώρας όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και μία εστία της νόσου αμέσως μετά τον εμβολιασμό.

β) Τα ζώα μπορούν να μετακινηθούν από ΠΕ όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και μία εστία της νόσου προς ΠΕ της Χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου και διαμέσου αυτών, αμέσως μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ανοσίας που ορίζεται στις προδιαγραφές του εμβολίου.

γ) Σχετικά με τις μετακινούμενες εκτροφές ισχύουν τα εξής:

-Τα ζώα μπορούν να μετακινηθούν από ΠΕ όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και μία εστία της νόσου προς ΠΕ της Χώρας όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και μία εστία της νόσου, αμέσως μετά τον εμβολιασμό,

-Τα ζώα μπορούν να μετακινηθούν από ΠΕ όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και μία εστία της νόσου προς ΠΕ της Χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου, αμέσως μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ανοσίας που ορίζεται στις προδιαγραφές του εμβολίου ή εφόσον τα ζώα ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονομικές εγγυήσεις με βάση θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων.

4. Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Επισημαίνεται ότι λόγω της ανάγκης εξοικονόμησης χρόνου και αντιδραστηρίων από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, δεν θα πραγματοποιούνται οι ορολογικές εξετάσεις δειγμάτων αίματος από βοοειδή ή/και μικρά μηρυκαστικά που χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες στο πρόγραμμα επιτήρησης του νοσήματος από περιοχές της Χώρας όπου υπάρχει έστω και ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου.

Πηγή: neapaseges.gr

Χορηγούμενη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
aluxal web banner new logo Τοπική Διαφήμιση
tsiknas600x338 Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button