Δυτική Ελλάδα

Καρπενήσι:1,5 εκ. ευρώ για νέα οδική σύνδεση του Χιονοδρομικού

epi-karpenisi

Στην δρομολόγηση έργου που αφορά στην παράκαμψη του εμπορικού κέντρου Καρπενησίου μέσω του άξονα των οδών Χ. Τρικούπη -Ζέρβα καθώς και την νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου μέσω του άξονα των οδών Δημοκρατίας- Καφαντάρη προχωρά ο δήμος Καρπενησίου συνολικού προυπολογισμού 1,5 εκ ευρώ.

Σύμφωνα με την μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας το έργο είναι μήκους περίπου 1200 μ περιλαμβάνοντας παρεμβάσεις σε έκταση περίπου 13.000 τ.μ. και στοχεύει αφενός στην επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων του κεντρικού αστικού ιστού – με παράλληλη βιώσιμη αστική ανάπτυξη του περιφερειακού τμήματος της πόλης – και αφετέρου στην ευκολότερη πρόσβαση των επισκεπτών στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου.

Η οδός Ν. Ζέρβα διαχωρίζει την παλιά πόλη Καρπενησίου από την νότια επέκταση αυτής στην περιοχή Παλιάμπελα. Παρότι αποτελεί εγκεκριμένο δρόμο του σχεδίου πόλης Καρπενησίου που εγκρίθηκε από το 1950 μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ώστε να συμβάλει ( λόγω του πλάτους) στην ανάπτυξη της γύρω περιοχής. Μετά όμως τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης γίνεται επιτακτικότερη η ανάγκη ολοκλήρωσής προκειμένου να ικανοποιήσει τόσο τις κοινωνικές απαιτήσεις όσο και την αποτροπή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της νότιας περιοχής της πόλης.

Η οδός Δημοκρατίας διαχωρίζει τις δυο δυτικές επεκτάσεις της πόλης και βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου. Είναι και αυτή διανοιγμένη και διαστρωμένη με υλικά υποβάσεως. Υπάρχει ανάγκη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εργασιών στον δρόμο αυτό όχι μόνο γιατί θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής αλλά και γιατί θα δημιουργηθεί νέα πρόσβαση προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου αποφεύγοντας το κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα με την παρούσα μελέτη γίνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

1.-Οδός Χαριλάου Τρικούπη: Συνεχίζεται η αναδιαμόρφωση της οδού με την κατασκευή πεζοδρομίου, δενδροφυτεύσεις και ηλεκτροφωτισμό από την μία πλευρά του δρόμου με όμοιο τρόπο με αυτό της οδού Ζέρβα που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

2.-Οδός Ν. Ζέρβα: Ολοκληρώνονται τα δίκτυα (της πρώην ΔΕΥΑΚ), κατασκευάζονται σποραδικά μικροί τοίχοι ποδός (όπου απαιτείται για την σταθεροποίηση του δρόμου), εκτελούνται εργασίες οδοστρωσίας με κατασκευή στρώσεων υπόβασης, 2 στρώσεων βάσης και δύο στρώσεων ασφαλτοτάπητα καθώς και πλακοστρώσεις-δενδροφυτεύσεις πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός αυτών.

Παράλληλα

(α)Ολοκληρώνεται η σύνδεση της οδού αυτής με την οδό ΄Αρη Βελουχιώτη, η οποία πλέον αποσυμφορείται κυκλοφοριακά, μέσω της οδού ΄Εκτορος, σε μήκος 75μ. (β)Το δίκτυο των πεζοδρομίων συνδέεται με αυτό της Αθανασίου Καρπενησιώτη το οποίο οδηγεί στο κέντρο της πόλης εξασφαλίζοντας στον περιπατητή επισκέπτη κυκλική διαδρομή αυτής και

(γ)Αναβαθμίζεται ο μικρός τριγωνικός κοινόχρηστος χώρος εμβαδού 700τ.μ. που εφάπτεται στην Ν. Ζέρβα, ο οποίος αποτελεί θύλακα πρασίνου στην περιοχή, με τη δημιουργία μικρών διαδρόμων κυκλοφορίας πεζών, τοποθέτηση φωτιστικών και παγκακίων για να λειτουργεί ως χώρος ξεκούρασης των περιπατητών. Θα γίνει ηλεκτρολογική εγκατάσταση και στις δύο πλευρές του δρόμου, με την τοποθέτηση, σε ανάλογες αποστάσεις, μαντεμένιων δίφωτων φωτιστικών σωμάτων ύψους 3,00~3,50μ. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι διπλά και θα φέρουν λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας των 25w έκαστος.

Οι ιστοί θα ηλεκτροδοτούνται με υπόγειες καλωδιώσεις και θα έχουν την κατάλληλη γείωση. Οι καλωδιώσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν εντός σωλήνων ανάλογης διατομής. Η παροχή θα δίνεται από ένα κεντρικό πίλλαρ διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που θα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ και θα τοποθετηθεί στο μέσω περίπου της όδευσης του δρόμου που θα εξυπηρετεί. Λοιπά τεχνικά αναφέρονται στα σχέδια εφαρμογής και στο τιμολόγιο της μελετης.

3.-Οδός Δημοκρατίας: Στην οδό Δημοκρατίας ολοκληρώνονται τα δίκτυα (της πρώην ΔΕΥΑΚ), όπου απαιτείται κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης ανάντι και κατάντι για σταθεροποίηση του δρόμου και των πρανών και εκτελούνται εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτοστρώσεων και κατασκευής κρασπεδόρειθρων.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ

Στους δρόμους όπου θα γίνουν παρεμβάσεις θα πρέπει να κατασκευασθούν όποια δίκτυα υποδομών δεν έχουν ολοκληρωθεί, ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο να καταστρέφεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το οδόστρωμα για τη διέλευση των δικτύων.

Έτσι, προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1.ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ

1.1 ΥΔΡΕΥΣΗ Θα κατασκευασθεί το δίκτυο ύδρευσης στο Δυτικό τμήμα του περιφερειακού δρόμου, προς την οδό Αθ. Καρπενησιώτη, μεταξύ των Οικοδομικών τετραγώνων Γ261 και Γ68. Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέπεται η ανακατασκευή υφιστάμενων παροχών ύδρευσης και φρεατίων υδρομετρητών τα οποία θα καταστραφούν κατά την εκτέλεση των εργασιών στα οδοστρώματα και τα πεζοδρόμια.

1.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Απαιτείται κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στον περιφερειακό δρόμο, μεταξύ των οδών Α. Καρπενησιώτη και Πλάτωνος. Τέλος προβλέπεται η κατασκευή αναμονών για ιδιωτικές συνδέσεις (παροχών αποχέτευσης) στα πεζοδρόμια για την εξυπηρέτηση των κοινόχρηστων χώρων και των μελλοντικών αναγκών των ιδιοκτησιών.

1.3 ΟΜΒΡΙΑ Στην περιοχή Παληάμπελα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ομβρίων υδάτων, το οποίο, με την ασφαλτόστρωση των δρόμων που προβλέπει η παρούσα μελέτη , θα γίνει ακόμη πιο έντονο. Για την αντιμετώπισή του πρέπει να γίνει ο αγωγός ΦΟα-ΦΟ1-εκβολή στο τούνελ της οδού Α. Καρπενησιώτη, μήκους 51,70+58,57μ.

 2. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ

2.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Η περιοχή είναι καλυμμένη από πλευράς δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Θα απαιτηθούν τοπικές-τμηματικές αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και παροχών λόγω αλλαγής των μηκοτομών των οδών. Επίσης προβλέπονται αναπροσαρμογές των υφιστάμενων φρεατίων στο νέο οδόστρωμα.

2.2 ΟΜΒΡΙΑ. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ομβρίων κατασκευάζονται οι αγωγοί  ΦΟ11-ΦΟ12-ΦΟ13-ΦΟ14-ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟ ΚΛΑΡΩΤΟΥ  ΦΟ15-ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΡΩΤΟ Οι αγωγοί θα είναι από συνθετικό υλικό διπλού δομημένου τοιχώματος, όπως περιγράφηκαν παραπάνω και με διατομές και μήκη όπως φαίνονται στο σχέδιο Δ2. Κατασκευάζονται επίσης τα απαραίτητα φρεάτια επίσκεψης των αγωγών και αρκετά φρεάτια υδροσυλλογής, ενός και δύο ανοιγμάτων όπως φαίνονται στο σχέδιο Δ2.

Με την πραγματοποίηση του προαναφερόμενου έργου αποδίδεται στους κατοίκους της περιοχής αλλά και στους επισκέπτες αισθητά βελτιωμένο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον και παράλληλα δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης τουρισμού και εμπορίου με την δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και εναλλακτικής διαδρομής προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου.

vimapoliti.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button